Sexuella trakasserier mot kvinnor måste få ett slut!

Publicerad 2021-02-18 08:30

Det måste finnas ett stopp för de sexuella trakasserier som sker mot kvinnor i samhället varje dag! Jag tror att det flesta kvinnor känner någon eller själv har blivit sexuellt trakasserad någon gång under sitt liv. Sexuella trakasserier är när någon annan person försöker antingen smeka en annan kvinna, att göra sexuella anspelningar eller skämta om en kvinnas kropp och vad den vill göra med henne.

 

Det måste finnas ett stopp för de sexuella trakasserier som sker mot kvinnor i samhället varje dag! Jag tror att det flesta kvinnor känner någon eller själv har blivit sexuellt trakasserad någon gång under sitt liv. Sexuella trakasserier är när någon annan person försöker antingen smeka en annan kvinna, att göra sexuella anspelningar eller skämta om en kvinnas kropp och vad den vill göra med henne. Det är inte rimligt att kvinnor ska behöva känna sig obekväma på tex sin arbetsplats, offentliga platser osv. Enligt SVT:s nyheter den (28 maj 2019) så skriver det att 42 % av kvinnorna som uppger att de blir trakasserade eller trakasserade via sms eller förtal, 39 % av kvinnorna blir sexuellt trakasserade tex att dem blir kyssta, smekta, kladdade eller tvingade att röra någons annans kropp på ett sexuellt sätt, 11 % av kvinnorna har blivit utsatta för att försöka ha samlag med fysiskt våld eller hot om våld. Dessutom är det 7 % blir tvingade att ha samlag med någon annan genom att den andra partnern använder fysiskt våld eller hot om våld. Och just därför måste det sexuella trakasserier mot kvinnor få ett slut.

För det första så är det sexuella trakasserier ett samhällsproblem. Arbetsmiljöupplysningen som skriver "Det är också vanligt att problemen inte anmäls eftersom den som är utsatt tycker att det är pinsamt eller till och med lägger skulden för trakasserierna på sig själv." 60% av kvinnor som jobbar i serviceindustrin uppger att det blivit sexuellt trakasserade på jobbet, menar organisationen Kvinna till Kvinna (8 april 2019).

För det andra så är detta ett viktigt ämne för mig för att jag har själv upplevt att jag har blivit kallad för fula ord samt blivit trakasserad av en man. Samt så har jag också sett att andra tjejer och kvinnor har blivit utsatta av män. Och ibland frågar man sig varför man inte gör något i stunden, jo för att kvinnor kan få något som heter frozen fight och det är att man inte kan röra sig när det blir utsatta för något det blir helt stela, man vet inte hur man ska reagera när det väl händer något sådant. Ämnet är väldigt viktigt för mig för att jag har själv upplevt det att jag har blivit utsatt för övergrepp en gång när jag var på bussen, då en man satte sig bakom mig vi det andra sättet och började att säga massa saker om mitt utseende samt röra mina ben. I den stunden så vet man ju inte vad man ska göra, jag var livrädd för att jag trodde att han skulle göra något emot mig kanske slå till mig eller till och med sätta sig bredvid. Sådana här upplevelser kan verkligen påverka en ung tjejs liv.

Jag har också sett andra mindre tjejer blivit kallade för saker av andra killar och det gör inget när det väl inträffar. Men varför för man inget kan man fråga sig? Jo för att jag tror att det en kvinna/liten tjej kan tänka på i stunden är att en man/kille har oerhört mycket mer kraft eller potens för att slå till henne. I och med detta så är det därför detta ämne är så viktigt för mig och det måste få ett slut.

Men hur ska man kunna ändra på något som har pågått så länge och som fortfarande finns bland oss varje dag? Jo eftersom det är vi ungdomar och andra barn, vi är den generationen som kommer leva vidare i vårt samhälle och kommer modifiera det genom våra tankar samt handlingar. Och eftersom vi är den generationen som kommer utveckla vårt samhälle samt få det att växa fram, så bör man i skolan prata om jämställdhet när det gäller sexualitet, att de ska prata om sexuella trakasserier och hur ens handlingar kan påverka en annan. När det gäller sexualitet, jämställdhet, kön och identitet detta är ett kunskapsområde som ligger i en rektors och lärares händer då det måste tas upp inom många kurser och ämnen i grundskolan. Och så är det i grundskolan att rektorn har ett stort ansvar för att sina elever ska få undervisning inom sex och samlevnad, det gäller samma sak för gymnasieelever att det är rektorn som har ansvar för att deras elever ska ha sex och samlevnad i något kursämne att det får i kunskap om det. Genom att elever på grundskolan samt gymnasiet ska få den undervisningen samt för att det ska förstå hur en tjej ska bli behandlad också för att det ska förstå vad sexualitet och sexuella övergrepp verkligen är och hur att ha sexuella relationer med någon kan motsvara till. Genom att ha sex och samlevnad så kan man lyckas med att eleverna ska få en positiv syn på sexualitet samt åstadkomma gemensam respekt och förtroende i en relation, och detta skrev skolverket på deras hemsida den 28 juni 2019. Det är männen som måste ändra sitt tankesätt inte kvinnor.

Som jag sa är det ett stort ansvar för rektorerna att deras elever ska få undervisning i sex och samlevnad och det är genom utbildning, som utbildar vi barn och ungdomar inom detta område kan de i framtiden ha förståelse och respekt för kvinnor bredvid sig och kvinnor kan leva ett bättre liv. Vi måste våga prata om det så att politikerna kan prata om det och på det sättet kunna förändra hela samhället. Samt så kan vi uppmuntra att kvinnor som blir utsatta att kunna prata om det mer och så att övergrepp anmäls mycket mer. Dessutom kan man ändra det små pojkars tankesätt på kvinnor och sexualiteten, detta kan vara också till en stor hjälp när det får barn i framtiden då kommer det få lära sig bra handlingar inom detta ämne och på så sätt kommer samhället kanske ha en annan typ av syn hos kvinnor, och vi hoppas på en mycket bättre syn.

Avslutningsvis vill jag bara säga att vi måste sprida medvetenhet om det här ämnet. Inte hålla tyst och verkligen visa att det inte är acceptabelt längre! Vi måste lära barnen syskon, kusiner om det här så att flickor och kvinnor i framtiden kan vara fria från sexuella trakasserier. Genom att undervisa mer om sex och samlevnad i skolorna så kan det ändra grundskolelevers samt gymnasieelevernas tankesätt om sexualitet ändras och deras syn på kvinnors också vi är inte ett sex objekt! Tillsammans kan alla var med och skapa förbättringar i samhället samt hos unga pojkar. Också ska kvinnor kunna våga säga emot och våga säga nej. Det är vår kropp och alla ska respektera det.

Källor: (1) Ny studie: Fyra av tio kvinnor utsatta för sexuella trakasserier , (2) Sexuella trakasserier, (3) Varannan kvinna sexuellt trakasserad på jobbet
Skribent

Dela

Elevartikel

BILD: Ellinor Danielsson
25 feb
Elevartikel
Alva Svedberg
25 feb
Elevartikel
Doàa Najib
24 feb
Elevartikel
24 feb
Elevartikel
Alexander Gåsfors
24 feb
Elevartikel
24 feb
Elevartikel
Doàa Najib
16 feb
Elevartikel
15 feb
Elevartikel
Doáa Najib
12 feb
Elevartikel
Doáa Najib
12 feb
Elevartikel
11 feb
Elevartikel
11 feb
Elevartikel
pixabay
08 feb
Elevartikel
Saed Alhasan
08 feb
Elevartikel
Fredrik Lind
06 feb
Elevartikel
בר 100, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
04 feb
Elevartikel
Molly Skattberg
02 feb
Elevartikel
BILD: Tim Jyborn
01 feb
Elevartikel
Emilia Westerberg
01 feb
Elevartikel
Rainforest Action Network
28 jan
Elevartikel

Redaktionen

04 feb
Professional
17 okt
Professional
02 feb
Professional
29 jan
Professional
29 jan
Professional