Den stora brisen på sjuksköterskor

Publicerad 2024-03-01 12:30

Den stora bristen på sjuksköterskor Sjuksköterskornas arbetsuppgift i vardagen är att förebygga sjukdomar och ohälsa. Sjuksköterskorna arbetar för att behålla och återställa människans hälsa utifrån personens individuella möjlighet och utifrån deras egna behov. Dom är ansvarig för vårdnaden av patienten, och att erbjuda säker vård. Bristen på personal är väldigt hög och det behövs mer sjuksköterskor i vårt samhälle..

 

Sjuksköterskeyrket är ett varierat jobb som både handlar om arbetsuppgifter på hög nivå samtidigt som yrket handlar mycket om det personliga mötet mellan sjuksköterskan och den som söker vård. Det kan vara ett intensivt jobb och en oersättlig roll, eftersom en sjuksköterska har en lång utbildning bakom sig så har dom mycket speciell kunskap. Dom får möta utsatta människor i olika situationer och dess anhöriga, där ingen är den andra lik. Varje patient är unik och har specifika behov och som sjuksköterska måste du agera professionellt och anpassa dig för varje individ.

 

Om man vill kan man specialisera sig inom vissa områden tex operationssjukvård, kirurgisk vård eller medicinsk vård. Detta gör att man kan vidareutbilda sig inom sjuksköterskeyrket.

 

Men varför är bristen på sjuksköterskor så hög, det kan vara på grund utav ökad arbetsbelastning, dåligt ledarskap och att många blir utbrända. När sjuksköterskor lämnar en arbetsplats så blir bristen på arbetspersonal hög. Det blir en negativ spiral där dom som är kvar får det ännu tuffare och måste jobba ännu mer. Det kan då leda till att dom som blir kvar bränner ut sig. Detta kan i sin tur leda till att många anställda känner brist på uppskattning och att deras hårda arbete bara tas förgivet, det säger Paula Mulinari i en studie från Vårdfokus ``Därför slutar sjuksköterskor``.

 

-Theresa väljer att jobba som sjuksköterska för att det är ett spännande jobb men samtidigt otäckt med mycket ansvar, jag gillar att hjälpa människor och rädda liv. Det vi gör är en sådan viktig uppgift för att samhället ska fungera. Att få träffa människor hela dagarna och hjälpa dom och sedan se ett leende på deras läppar är en stor del av varför jag jobbar med just detta berättar Theresa

 

-Det roligaste med mitt jobb skulle jag säga är att träffa sina kollegor och träffa sina patienter samt anhöriga. Med många patienter får man en väldigt bra och stark relation till varandra. Det gör att mitt jobb blir väldigt kärleksfullt. Jag älskar att få hjälpa patienter för att dom ska må bättre och ibland till och med få rädda liv. Det är ett väldigt varierande jobb och det finns gott om jobb på arbetsmarknaden, dom flesta patienterna är väldigt tacksamma och det känns bra att kunna hjälpa och lindra. Arbetet är mycket givande och spännande, man lär sig något nytt varje dag och man blir aldrig färdiglärd.

 

Theresa säger att hon tror att anledningen till att många slutar är att många får jobba obekväma arbetstider, mycket kvällar och helger. Det är även hög arbetsbelastning och ett låg avlönad yrke relaterat till det stora ansvaret en sjuksköterska bär.

 

Vad är anledningen till bristen på sjuksköterskor?

 

-Jag skulle tro att det har mycket att göra med att många bränner ut sig och att många tycker lönen är för låg säger Theresa. Eftersom detta yrke är en oersättlig roll och otroligt viktigt för vårt samhälle så tycker många att lönen är för låg. När någon slutar så får dom som är kvar ännu mer arbetsgifter att ta hand om, detta leder till att många bränner ut sig och slutar på jobbet. Det blir en så kallad ond spiral. Bristen på sjuksköterskor tycker jag att vi borde göra något åt för att det är ett otroligt viktigt jobb och jobb inom vården i allmänhet behöver mer personal. Detta problem måste lösas för att vårt samhälle ska fortsätta fungera!

 

Yrket handlar mycket om ansvar säger Theresa. Det är ansvar över patientens vård och medicinering och ibland kan det handla om liv eller död. När man råkar göra fel så får man skriva en avvikelse på sig själv, berätta för patient och chef och försöka ställa allt i rätta om det är möjligt.

 

Hur är det att se när människor mister sitt liv?

 

-Det beror på sjukdomsbild och ålder, i mitt arbete är dom flesta som avlider i hög ålder och är multisjuka och många vill somna in när det är dags. Min uppgift är att lindra smärta och lidande för patienten, det känns väldigt fint att kunna göra det i livets slutskede.

 

Vad är dåligt med ditt yrke och varför?

 

-Jag skulle säga att det dåliga kan vara arbetstiderna och att dom kan ringa när som helst och behöva mer arbetspersonal. Arbetsbelastningen kan vara väldigt påfrestande, stress i kombination med ansvar kan göra det svårt att jobba patient säkert.

 

(2024-02-22)

 

Källor: https://www.rkh.se/utbildning/sjukskoterskeprogrammet/

 

https://www.vardfokus.se/nyheter/studie-darfor-slutar-sjukskoterskor/

 

 

 

Källor: (1) Röda korset, (2) Vårdfokus, (3) Vårdfokus
Skribent
Tags: 

Dela

Elevartikel

Redaktionen
19 jun
Elevartikel
11 jun
Elevartikel
10 jun
Elevartikel
05 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
03 jun
Elevartikel
27 maj
Elevartikel
16 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
Amalia Xhabli
17 mar
Elevartikel
Stina Burman
14 mar
Elevartikel
Warner Bros
14 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
© 1994 Castle Rock Entertainment
01 mar
Elevartikel
Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel

 

Redaktionen

15 maj
Professional
23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional