Sveriges unga förtjänar en nystart

Publicerad 2022-04-14 18:00

Efter snart åtta år med den nuvarande regeringen kan vi se hur det allra mest grundläggande fallerar. Sverige toppar numera europeiskt statistik i antal dödsskjutningar, arbetslösheten har stigit till fjärde högst i EU, bostadsbristen slår hårt mot unga och cancersjuka förpassas till långa vårdköer. Samtidigt betalar svenskar bland världens högsta skatter. KDU går därför till val på en nystart för unga.

 

Kommentar till artikeln: I Mobile Stories skolkampanj Ungt Perspektiv 2022 publicerar vi debattartiklar från riksdagspartiernas ungdomsförbund. I artiklarna argumenterar förbunden för sin politik med fokus på frågor som rör unga. Du hittar samtliga debattartiklar på Mobilestories.se. /Mobile Stories

Av: Nike Örbrink, förbundsordförande Kristdemokratiska ungdomsförbundet

Sedan Socialdemokraterna tog makten har otryggheten ökat och i dag toppar Sverige europeisk statistik över antal dödsskjutningar. Polistätheten har minskat, få brott klaras upp och många unga har utsatts för förnedringsrån. Vi vet att det finns alternativ till denna vardag som många lever i. Vi i KDU vill se en politik som sätter brottsoffrets perspektiv i centrum. Den som blir utsatt för brott ska kunna lita på att polisen kommer när man ringer och att dömda förövare får straff som står i proportion till lidandet för brottsoffret. Fler brott måste klaras upp och de som tillfälligt befinner sig i Sverige och begår grova brott ska utvisas på livstid. Vi behöver satsa på rättsväsendet, skärpa straffen för vålds- och sexualbrott samt bygga fler fängelseplatser. Ingen ska behöva riskera att möta sin egen förövare på grund av att det inte finns nog med fängelseplatser.

På bara några år har Sverige stigit till att ha EU:s fjärde högsta arbetslöshet. Över 120 000 unga vaknar på morgonen utan att ha ett jobb att gå till. Pandemins restriktioner har ytterligare slagit hårt mot branscher som många unga jobbar i. Det behövs en rivstart för att unga ska få chansen att jobba ikapp. Därför vill KDU sänka skatten på företagande, införa minijobs och slopa CSN-fribeloppet permanent.

Martin Axkull

Bostadsbristen drabbar unga hårt. Allt för ofta förpassas unga till dyra andrahandskontrakt eller en svart hyresmarknad. Det vill vi förändra. Det måste bli enklare och billigare att bygga hyresrätter. Samtidigt vill åtta av tio unga äga sitt eget boende i framtiden. Däremot sätter tuffa amorteringskrav och höga trösklar för bolån käppar i hjulet för många att komma in på den ägda bostadsmarknaden. Därför vill KDU underlätta privat sparande, se över amorteringskraven och införa ett startlån riktat mot unga.

Sverige står inför en vårdkris. Vårdköerna hade fördubblats redan innan pandemin. Vården är ojämlik beroende på var i Sverige du bor. Vilken vård du får liknar närmast ett postkodlotteri. Det handlar om unga med psykisk ohälsa och cancerpatienter som inte vet om de kommer att få sin vård i tid. Detta är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige, där samma patienter betalar bland världens högsta skatter. Vi kristdemokrater kan sjukvård. När KD senast satt i regering halverade vi vårdköerna, och vi kan göra det igen. Men då behövs en ny regering. KD och KDU vill lägga ner regionernas ansvar för sjukvården till förmån för ett nationellt ansvarstagande. På så vis skulle vården bli jämlik över hela landet.

Du ska kunna lita på att Sverige. Regeringen har haft snart åtta år på sig att lösa problem. Trots detta går utvecklingen i fel riktning. Den negativa trenden går inte att vända med en quick-fix, Sveriges unga förtjänar en nystart.

Källor: (1) Brå presenterar studie om dödliga skjutningar, (2) Ekonomifakta, (3) Europaportalen

Dela

Elevartikel

Hafso
04 dec
Elevartikel
Mariam Saar, Melissa Banaie, Hafso Beyle
04 dec
Elevartikel
Mary saar
04 dec
Elevartikel
Bild: Hivi Rashid
04 dec
Elevartikel
Guuled Mohamed
20 nov
Elevartikel
16 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
Foto: Frankie Fouganthin
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
Ester Costa
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel

 

Redaktionen

23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional