När ska ungas mående tas på allvar?

Publicerad 2022-04-12 18:00

Fler och fler unga drabbas av psykisk ohälsa och allt oftare uppger elever att de känner sig otrygga i skolorna. Trots den aktiva debatten kring skolmiljön och ungas välmående fortsätter den negativa trenden och läget blir ständigt värre. Det krävs krafttag och konkreta insatser för att förbättra ungas mående och skolmiljön.

 

Kommentar till artikeln: I Mobile Stories skolkampanj Ungt Perspektiv 2022 publicerar vi debattartiklar från riksdagspartiernas ungdomsförbund. I artiklarna argumenterar förbunden för sin politik med fokus på frågor som rör unga. Du hittar samtliga debattartiklar på Mobilestories.se. /Mobile Stories

Av: Destiny Ameen, förbundssekreterare, Ungsvenskarna och Monika Brodzinska, generalsekreterare, Ungsvenskarna

Enligt Folkhälsomyndigheten har antalet unga som drabbats av psykisk ohälsa så gott som fördubblats sedan 80-talet och allt fler vänder sig till vården. Det framkommer även att drygt 150 personer under 24 år årligen tar sina liv medan köerna till BUP fortsätter växa och det blir svårare att få hjälp i god tid. Vi Ungsvenskar är övertygade om att de siffrorna hade varit betydligt lägre om de unga fick det stöd de behöver och framförallt förtjänar.

Illustration: Martin Axkull

Unga ska få den hjälp de behöver

Orsaker till psykisk ohälsa varierar och anledningar till det kan vara allt från traumatiska händelser i barndomen till mobbning i skolan. I början av 2022 uppmärksammades ett fall då en amerikansk pojke så ung som tolv år begick självmord på grund av daglig mobbning i skolan och den typen av exempel är tyvärr inte fåtaliga.

Psykisk ohälsa är den viktigaste hälsofrågan för unga och något som Ungsvenskarna vill skall tas på större allvar. Det krävs ett krafttag från politiskt håll för att förbättra ungas mående. Några av våra förslag för att motverka den utbredande psykiska ohälsan bland unga är förbättrad kunskap bland skolpersonal för att upptäcka varningstecken i tid och riktade insatser för barn- och ungdomspsykiatrin. Skolorna ska även kunna stänga av ordningsstörande elever från skolor och dessa elever ska placeras i jourskolor om de inte är kapabla till en skolgång utan att störa studieron. Inga elever ska få andra elever att känna sig otrygga. Vidare vill vi se generella krafttag mot mobbning i skolan och grov mobbning ska även kunna bestraffas av samhället utanför skolan för att skydda barn och unga.

Skolan ska vara en trygg miljö för unga

Enligt skollagen ska alla elever garanteras en trygg och stödjande studiemiljö men trots det uppger Skolinspektionen att fler elever känner sig otrygga i skolan och att lärarna inte ingriper vid trakasserier. Enkäter som genomförs årligen på skolorna anger även att flickor utsätts för sexuella trakasserier i allt högre utsträckning på skolorna och exemplen som lyfts i media talar för sig själva. Bara förra året utsattes en 13 år gammal flicka för flera sexuella övergrepp av en kille från samma skola. Övergreppen filmades och spreds bland klasskamraterna men trots det fick gärningsmannen gå kvar i samma skola som offret, vilket aldrig hade skett om Ungsvenskarna fick bestämma. Vi vill att lärarna och andra vuxna på skolan ska ägna mer tid åt att upprätthålla ordningen i klassrummet och att elever som är en fara för andra eller begår grova brott ska omplaceras. Brottsoffer ska aldrig behöva umgås med sina förövare.

Samhället ska alltid vara på offrets sida och ingen brottslighet eller annan oreda ska tolereras. Straffen måste skärpas samtidigt som straffåldern måste sänkas. Man ska inte gå fri från straff om man begått grova sexuella övergrepp bara för att man råkar vara under 15. För att ge ytterligare incitament till gott uppförande under skolgången vill vi införa betyg i ordning. Gott uppförande ska belöna sig, dåligt uppförande ska alltid straffa sig.

Tryggheten och den psykiska ohälsan påverkar skolresultatet

Att svenska ungdomar upplever otryggheten och det dåliga måendet som följer är klart. I decennier har de regerande partierna låtit brottsligheten gro fast sig, sexuella övergrepp på skolan normaliseras och alltid satsat för lite på insatser för att tackla psykisk ohälsa bland unga. Sverigedemokraterna är partiet som såg det komma, vi är rösten i svensk politik som tar problemen unga upplever som viktiga på allvar. Sveriges unga förtjänar bättre än en vård under all kritik och otrygghet i vardagen.

Källor: (1) Statistik om ungas psykiska hälsa, (2) 12-årige Drayke mobbades – tog sitt liv, (3) Köerna till BUP allt längre, (4) Folkhälsans utveckling

Dela

Elevartikel

Amalia Xhabli
17 mar
Elevartikel
Stina Burman
14 mar
Elevartikel
Warner Bros
14 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
© 1994 Castle Rock Entertainment
01 mar
Elevartikel
Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
IMAGO / Cinema
23 feb
Elevartikel
BILD: Paulo
13 feb
Elevartikel
30 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
22 jan
Elevartikel
Alla, gratis bild från pixabay
11 jan
Elevartikel
11 jan
Elevartikel
25 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel

 

Redaktionen

23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional