Advokat Henning Holmberg: "Polisen får inte kroppsvisitera dig på grund av hur du ser ut"

Publicerad 2024-01-22 21:15

Henning Holmberg betonar vikten av att ungdomarna i Järva ska kunna sina rättigheter när det kommer till polissituationer. Ungdomar som Ungdomsredaktionen i Järva talat med uttrycker en oro för att inte kunna sina rättigheter och därför ställde Hening Holmberg, advokat för Hestra advokatbyrå upp för en intervju.  - När ett brott har skett måste det alltid finnas en skälig misstanke för poliserna att ta dina personuppgifter. Den behöver inte vara väldigt starkt men den måste vara korrekt, säger advokaten.

 

När ska polisen ha sin kroppskamera på?

- Den är till för poliserna och det är för att de ska kunna dokumentera det som händer. Många vill att de ska ha den på sig för att veta vad poliserna gör, för att se om de gör något de inte ska, men det är att poliserna själva bestämmer om de ska ha sin kamera på eller inte.

Vad innebär frihetsberövande och när blir någon frihetsberövad?

- Polisen kan gripa dig, vilket betyder frihetsberövande även om du inte hamnar i fängelse. Sedan kontaktar polisen snabbt en åklagare för att avgöra om du kan anhållas. Om ja, kan du vara anhållen i 3 dagar. Därefter måste åklagaren begära häktning vid tingsrätten, vilket kräver starka bevis. Om polisen säger "kom hit, du får inte gå" klassas det också som ett frihetsberövande.

Kan polisen anmälas för sina felbedömningar?

- Om poliser felaktigt bedömer behovet av kroppsvisitation och agerar på ett sätt som strider mot reglerna, kan de åtalas för tjänstefel. Ett konkret exempel är när en polis närmar sig någon som svarar stötigt. Om polisen är medveten om att personen tidigare har blivit dömd för narkotikabrott och sedan utför en kroppsvisitation utan att hitta något olagligt, utgör detta ett agerande som bryter mot riktlinjerna och kan leda till rättsliga konsekvenser.

Vad innebär ofredande och kan polisen anmälas för det?

Guuled Mohamed

- Ofredande kan vara väldigt många olika saker. Det kan dels vara att man kör runt med väldigt hög musik, men det kan också vara på gränsen till misshandel, till exempel att man knuffar någon. Om en polis visiterar någon om och om igen så kan det vara ofredande men i praktiken kan det vara svårt att få polisen dömd för det.

När får polisen begära personnummer?

- I vissa situationer, efter att ett brott har inträffat, strävar polisen efter att säkra vittnen. Det är nödvändigt att det finns en rimlig misstanke för att genomföra en sådan åtgärd, även om misstanken inte behöver vara mycket stark, den måste vara konkret och grundad. Justitieombudsmannen (JO) har fastställt att misstankarna inte enbart får baseras på en persons tidigare brottsliga handlingar. Trots att polisen ibland säger att om man inte har något att dölja, borde det inte vara något problem att bli kontrollerad, fungerar det inte alltid på det sättet. Det krävs en rimlig och specifik misstanke för att genomföra en kontroll

Många unga säger att de blir kroppsvisiterade på grund av hudfärg och att visitationszoner redan finns i Järva och har funnits länge, vad är din syn på detta?

-Att göra så är mycket allvarligt och kontraproduktivt. Det ger ungdomarna en felaktig bild av polisen och underminerar förtroendet för myndigheterna. Om det händer ofta, kan man anmäla det, antingen direkt eller genom JO:s hemsida där man kan rapportera fel från myndigheter. JO genomför undersökningar men utfärdar inga böter eller straff. Jag förstår att diskriminerande visitationer kan förekomma och att polisen bör ha bättre koll på vilka som verkligen behöver övervakas. Dessutom verkar visitationszoner ineffektiva, och jag har svårt att förstå polisens syfte med dem.

 

 

 

Källor: (1) Regeringen , (2) Hestra Advokatbyrå
Skribent
Fotograf
Research

Dela

Elevartikel

Redaktionen
19 jun
Elevartikel
11 jun
Elevartikel
10 jun
Elevartikel
05 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
03 jun
Elevartikel
27 maj
Elevartikel
16 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
Amalia Xhabli
17 mar
Elevartikel
Stina Burman
14 mar
Elevartikel
Warner Bros
14 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
© 1994 Castle Rock Entertainment
01 mar
Elevartikel
Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel

 

Redaktionen

15 maj
Professional
23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional