Skatten ska gå till fler lärare – inte semestrar på lyxhotell

Publicerad 2022-04-13 20:30

Sverige är på många sätt ett jämlikt land. Detta tack vare bland annat en stor välfärdsstat, där alla – oavsett hur stora föräldrarnas plånböcker är – har rätt till en avgiftsfri skola, vård vid behov och en meningsfull fritid. Men utvecklingen går åt fel håll.

 

Kommentar till artikeln: I Mobile Stories skolkampanj Ungt Perspektiv 2022 publicerar vi debattartiklar från riksdagspartiernas ungdomsförbund. I artiklarna argumenterar förbunden för sin politik med fokus på frågor som rör unga. /Mobile Stories

Av: Edvina Palmcrantz, förbundsstyrelseledamot Socialdemokratiska ungdomsförbundet

Under de senaste årtiondena har både skillnaden i inkomst och skillnaden i förmögenheter ökat. Det innebär att de allra rikaste har blivit ännu rikare, samtidigt som de som har minst har halkat efter. 2018 ägde den rikaste tiondelen i Sverige 85 procent av vår totala förmögenhet. Det gör oss till det sjunde mest ojämlika landet i världen.

Sverige har allt för länge dominerats av idéer om stora skattesänkningar och att verksamheter som vi tidigare har ägt tillsammans nu ska ägas av privata bolag. Det har lett till att vår gemensamma välfärd har försvagats och att klyftorna mellan de som har mest och de som har minst har ökat. Det har ökat segregationen och försvårat klimatomställningen. När ojämlikhetens konsekvenser blir synliga, blir det också väldigt tydligt att vi behöver ett starkare samhälle som håller ihop.

Martin AxkullFör det första. Välfärden ska styras av våra behov, och inte av bolagens intresse att tjäna pengar. Det är inte rimligt att våra skattepengar, som ska se till att fler elever klarar skolan, i stället hamnar i skatteparadis utomlands. Vi vill införa ett förbud mot uttag av vinster inom välfärden. Det innebär att privata företag som bedriver skolor och andra typer av välfärdsverksamheter måste återinvestera sina pengar i verksamheten. Våra skattepengar ska gå till fler böcker i skolbiblioteket och fler lärare – inte till semestrar på lyxhotell.

För det andra. Fler ska ha råd att leva klimatsmart. Det ska vara enkelt att göra klimatsmarta livsval, och svårt att smutsa ner. Vi vill bygga ut kollektivtrafiken i hela Sverige, så att så många som möjligt har en busshållplats eller tågstation i sin närhet. Vi vill dessutom att kollektivtrafiken ska vara gratis för unga, så att fler har råd att resa hållbart. För de som inte har möjlighet att resa kollektivt ska vi se till att göra det enklare att ställa om från bilar som drivs av bensin eller diesel, till eldrivna fordon. Alla ska bli vinnare på den gröna omställningen.

För det tredje. Kriminaliteten måste stoppas. När brott sker på våra gator drabbas inte bara de som är direkt iblandade. Hela samhället möter konsekvenser i form av sorg, ilska och inte minst en ökad känsla av otrygghet. Vi vill bygga ut polisen ytterligare och skärpa straffen för grov brottslighet så att alla kan känna sig trygga i Sverige. Men det räcker inte där. Vi ska vara hårda mot brotten, men också dess orsaker. Därför vill vi dessutom stärka socialtjänsten så att de, tillsammans med polisen, kan jobba brottsförebyggande. Vi vill också se tidiga insatser redan i skolornas lägre årskurser för att se till att bryta nyrekryteringen till kriminella nätverk. Vi måste se till att stoppa brotten innan de har ägt rum. Samhällen där vi tar hand om varandra ökar tilliten och minskar grogrunden för kriminalitet.

SSU tror på ett jämlikt samhälle, där alla bidrar efter förmåga och får stöd efter behov. Notan när vi investerar i framtiden ska bäras av samhällets allra rikaste. Ingen ska lämnas utanför när vi bygger ett Sverige som står rustat inför framtidens utmaningar. Solidariskt och efter förmåga ska samhället stå starkt inför en osäker framtid. Vi har inte råd med alternativet.

Dela

Elevartikel

Amalia Xhabli
17 mar
Elevartikel
Stina Burman
14 mar
Elevartikel
Warner Bros
14 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
© 1994 Castle Rock Entertainment
01 mar
Elevartikel
Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
IMAGO / Cinema
23 feb
Elevartikel
BILD: Paulo
13 feb
Elevartikel
30 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
22 jan
Elevartikel
Alla, gratis bild från pixabay
11 jan
Elevartikel
11 jan
Elevartikel
25 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel

 

Redaktionen

23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional