Så jobbar Mobile Stories elevreportrar

Publicerad 2019-09-10 13:30

Håll dig till sanningen! Skilj på åsikter och fakta! Elevpublicistens etiska regler, som tagits fram i samarbete med Medieombudsmannen, ligger till grund för allt Mobile Stories reportrar publicerar på sajten. 

 

Har du hört talas om de Etiska reglerna för press, radio och tv? Nä, förmodligen inte, men den som jobbar med journalistik professionellt ska kunna dem på sina fem fingrar, i synnerhet den som har yttersta ansvaret för vad som publiceras på en nyhetssajt – den ansvariga utgivaren. På Mobile Stories finns en ansvarig utgivare för det professionella materialet, som är markerat med en svagt rosa färg. För ungdomarnas material är det i stället de själva som ansvarar för att allt är i linje med de lagar och etiska regler som gäller för publiceringar i ett offentligt sammanhang. 
 

De Medieetiska reglerna har tagits fram gemensamt av medierna och riktar sig till ansvariga utgivare. Mobile Stories har utgått från dem, men anpassat reglerna för att de ska passa våra reportrar. Gå gärna igenom reglerna tillsammans i klassen och plugga in dem ordentligt så att de finns med i bakhuvudet under arbetet!

 

Håll dig till sanningen!

 • Undvik att sprida rykten och felaktiga uppgifter. Den som skapar en artikel på Mobile Stories ska så långt det är möjligt kontrollera att alla uppgifter som publiceras är korrekta. Det gäller också bilder, som inte får förvanskas genom bildbehandlingsprogram som Photoshop. Tänk på att sanningskravet gäller både skriven text, bild, film och podd.
 • Var kritisk mot dina källor.  Kontrollera sakuppgifter så noggrant som det går, även de som redan tidigare publicerats någon annanstans. Om det är möjligt: Gå till originalkällan.
 • Skilj på åsikter och fakta. Det ska vara tydligt för läsaren, tittaren eller lyssnaren vad som är faktaredovisning och vad som är en åsikt eller kommentar. Det görs lättast genom att den löpande texten i en artikel hålls neutral, medan intervjupersonernas åsikter får komma fram i deras citat.
 • Låt båda sidor komma till tals. Om någon kritiseras i en artikel, måste den personen få bemöta kritiken. Om en åsikt lyfts fram är det viktigt att även ge utrymme åt den andra sidan av saken.
 • Håll vad du lovar i din rubrik.  Rubriken ska alltid ha täckning i texten, filmen eller podden.

Respektera andras integritet!

 • Publicera inte sådant om andra som du inte vill att någon annan skulle publicera om dig själv. Tänk också på att olika personer har olika gränser för var som upplevs som kränkande. Undantag: Om personen är offentlig och har mycket makt, till exempel en politiker, har du större frihet att kritisera. Att kritisera till exempel en internationell kändis är också mindre känsligt än att kritisera en enskild person i din närmiljö.
 • Fråga alltid de som är med på bild om de är okej med det. Undantaget är om du är på en offentlig plats – ett torg, en shoppinggata, festival eller mässa - där många människor rör sig. Fundera över om du skulle vilja vara med på den bilden eller filmen du vill publicera.
 • Framhäv inte personers sexuella läggning, religiösa identitet eller etniska härkomst i om det inte är relevant i sammanhanget.
 • Låt intervjupersonerna granska sina citat ­– om de ber om det. Ändra alltid om något är felaktigt.
 • Visa särskild hänsyn om du tar bilder eller gör intervjuer i samband med olyckor eller brott. Intervjua inte människor som befinner sig i chock. Fotografera inte människor som är skadade. Håll diskussionen levande kring uppträdandekoder i mötet med andra i er roll som elevpublicister!

Värna upphovsrätten!

 1. Publicera aldrig bilder som du inte är helt säker på att du får använda. Om du fått tillåtelse, glöm inte att skriva ut upphovsmannens byline i anslutning till bilden, film- eller ljudklippet.
Källor: (1) Publiceringsregler för TV, radio och press
Skribent
Fotograf

Dela

Elevartikel

"Sport" by Francois Peeters is licensed under CC BY-ND 2.0
06 dec
Elevartikel
Therese Nystrand
06 dec
Elevartikel
"Relinquished | The execution room" by James Kerwin Photographic is licensed under CC BY 2.0
02 dec
Elevartikel
01 dec
Elevartikel
"0925Rockford 1211" by gmilldrum is licensed under CC BY 2.0
30 nov
Elevartikel
"View of the port side of Douglas SBD-2 Dauntless (BuNo 2106) showing battle damage inflicted during the Battle of Midway. This photograph was taken on the Midway Atoll." by aeroman3 is marked with CC0 1.0
30 nov
Elevartikel
29 nov
Elevartikel
29 nov
Elevartikel
29 nov
Elevartikel
25 nov
Elevartikel
25 nov
Elevartikel
25 nov
Elevartikel
25 nov
Elevartikel
25 nov
Elevartikel
25 nov
Elevartikel
25 nov
Elevartikel
15 nov
Elevartikel
12 nov
Elevartikel
Jenny Persson
02 nov
Elevartikel
11 okt
Elevartikel

Redaktionen

25 okt
Professional
13 okt
Professional
24 sep
Professional
05 jul
Professional
06 maj
Professional