osakliga löneskillnader mellan könen måste få ett slut nu!

Publicerad 2021-02-25 13:03
PixaBay

Visste du att kvinnor i genomsnitt jobbar gratis efter klockan 16.06 ? Så skriver vårdförbundet om löneskillnader mellan män och kvinnor. Det innebär att kvinnor i genomsnitt inte får betalt för allt jobb de gör jämfört med män. Det är fortfarande skillnad med lön mellan könen även fast att vi har haft en diskrimineringslag som funnits i många år.

Under de senaste 20 åren har skillnaderna i inkomst mellan kvinnor och män minskat, men det går långsamt. För långsamt. Mellan år 2016 och 2018 har löneskillnaderna bara minskat med 0,3 procentenheter, från 82,3% till 82,6%. År 2018 tjänade i genomsnitt kvinnor alltså bara 82,6% av vad männen tjänade. Även om löneskillnaderna till viss del kan förklaras av karriärsval så finns det även en del som förklaras av osakliga skäl. Jag tycker att det är extremt orättvist att kvinnor med samma utbildning, yrke och arbetsuppgifter som män får olika löner. Det är helt orimligt. Statistik visar att det är i 30-årsåldern som lönegapet uppstår, det beror troligen på att kvinnor har ett större krav på sig att stanna hemma med barn och familj än vad män har. Vissa kanske säger att vi borde vara nöjda eftersom lönegapet minskar. Men det går för långsamt, i den här takten kommer det att dröja decennier innan vi har jämställda löner. Vi kan inte luta oss tillbaka och tänka att osakliga löneskillnader mellan könen löser sig sig självt, vi måste agera nu! Detta måste göras:

  • Säkerställ att arbetsgivarna gör sina årliga lönekartläggningar
  • Ge böter åt de som inte följer diskrimineringslagen
  • Stärk unga kvinnors självförtroende

Med de här åtgärderna tror jag att vi kommer lösa det osakliga lönegapet mellan könen.

Källor: (1) Vårdförbundet , (2) Saco, (3) SCB
Skribent

Dela

Elevartikel

09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
Hanna Högvall
12 sep
Elevartikel
Märta Sandfeldt
12 sep
Elevartikel
.
12 sep
Elevartikel
Vänsterpartiet
12 sep
Elevartikel
10 sep
Elevartikel
Elias Gripler
10 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
08 sep
Elevartikel
08 sep
Elevartikel
08 sep
Elevartikel
08 sep
Elevartikel
08 sep
Elevartikel

 

Redaktionen

04 apr
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional
04 apr
Professional
12 sep
Professional
08 apr
Professional
07 apr
Professional