KD vill att unga på landsbygden ska kunna ta bilen

Publicerad 2022-09-12 09:28
.

Den 25:e augusti lade Kristdemokraterna fram ett förslag om en särskild ungdomsbehörighet. Ett så kallat "Buschkort" ska kunna tas av ungdomar från 16 år och ge dem behörighet att framföra bil på landets glesbygd. 

Kristdemokraterna anser att livsvillkoren för ungdomar riskeras att bli kraftigt förändrade beroende på var i landet man bor. En god gymnasieutbildning och kanske ett extrajobb är en bra förutsättning för en god start på vuxenlivet. Problemet enligt KD, är att ungdomar som bor där det är mer glesbygd har det extra tufft att ta sig till dessa platser. Skolskjuts erbjuds inte alltid och busslinjer blir allt färre och turerna blir längre. Ungdomar blir då beroende av skjuts från föräldrar, a-traktorer och mopedbilar vilket kan ge negativ påverkan för ungdomarna själva, deras föräldrar, andra trafikanter och säkerheten. 

Just därför föreslår Kristdemokraterna "Buschkortet". En särskild körkortsbehörighet som man ska kunna ta från 16-års ålder och använda på landsbygden. För att ungdomar som har det tufft att ta sig runt ska få godare livsvillkor. 

Marcus Sjöblom från KDU och Jan-Erik Björk från Kristdemokraternas kommunfullmäktige i Upplands-Bro uttalar sig om frågan. Enligt dem ligger grunden till förslaget i att man tycker att 16-åriga ungdomar är mogna nog att ta hand om sina egna liv. Man ska kunna åka till skola, arbete, träning eller till affären på egen hand och då är bilen en stor förutsättning. Man behöver inte vara beroende av föräldrar eller kollektivtrafik som fungerar halvbra. Man ser även negativt på a-traktorer och mopedbilar eftersom de skapar köer och farliga omkörningar. Detta vill man undvika med hjälp av "Buschkortet". Hur pass fort man ska få köra med kortet är oklart just nu eftersom förslaget är för nytt. Det ska i alla fall gå fort nog för att inte sakta ner trafiken men kanske inte lika fort som en bilist med b-körkort kan köra menar man. 

Förslaget har kritiserats ur ett säkerhetsperspektiv då vissa menar att ungdomar som kör bil i hög hastighet riskerar att orsaka fler olyckor. Som svar på detta resonerar KD om att man idag får köra lätt mc från 16-års ålder. Därför ser man inte varför en bil, som är säkrare kräver att man fyllt 18. 

En väldigt stort frågetecken inom detta förslag är vad gränsen går mellan landsbygd och stad enligt KD, detta avgör var man faktiskt får använda sitt "Buschkort" och inte. Även här svarar Marcus och Jan-Erik att det är för tidigt att säga detta säkert. Men, utifrån vad de tycker är rimligt borde gränsen gå vid innerstan. Man kan i alla fall säga säkert att Upplands-Bro kommun ligger inom användningsområdet. Om detta går igenom kan alltså alla UBG elever som fyllt 16 ta bilen till skolan. Boende i områden som Rättarboda och Håbo-Tibble säger man är i behov av bättre transport. 

Sara Ridderstedt från MP ger svar kring detta förslag. Förslaget är som sagt för tidigt att ge utförliga svar på men Sara kunde ge några synpunkter. MP håller faktiskt med KD lite om resonemanget att ungdomar är väldigt mogna från 16-års ålder. Man nämner exempelvis att 16 åringar ska kunna rösta. Utifrån ett miljöperspektiv var det svårt att ge några konkreta svar. Man nämnde att om ungdomars bilåkande ska öka bör det finnas förutsättningar för att göra det på ett hållbart sätt. Men, om MP är emot eller för förslaget som en helhet går ej att säga säkert än så länge.

Om ett "Buschkort" införs hade det inneburit stora förändringar inte bara för Upplands-Bro men för hela Sverige. Det är fortfarande ett väldigt nytt och minst sagt ovanligt förslag där det snurrar runt en hel del frågetecken. Det man kan göra än så länge är att bevaka KD för nya uttalanden om förslaget.

Källor: (1) kristdemokraterna.se, (2) Jan-Erik Björk, (3) Sara Ridderstedt, (4) Marcus Sjöblom
Skribent
Fotograf
Research

Dela

Elevartikel

31 jan
Elevartikel
31 jan
Elevartikel
20 jan
Elevartikel
Delia Anderle
20 jan
Elevartikel
Felix Wallin
20 jan
Elevartikel
Isak Andersson Sundblom
20 jan
Elevartikel
Jonas Lindén
20 jan
Elevartikel
ARNE
19 jan
Elevartikel
18 jan
Elevartikel
Alla som vill
18 jan
Elevartikel
Jag
18 jan
Elevartikel
18 jan
Elevartikel
Charlie S. Ormsmarck
16 jan
Elevartikel
Foto: Sara Eklind
20 dec
Elevartikel
20 dec
Elevartikel
Cenita Welander
15 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
Marie wingh
12 dec
Elevartikel
Marie Franzén
12 dec
Elevartikel
Allan Sterner
12 dec
Elevartikel

 

Redaktionen

12 sep
Professional
13 aug
Professional
04 apr
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional
04 apr
Professional
04 dec
Professional