Jämförelse och analys av M och S lösningar kring psykisk ohälsa

Publicerad 2022-09-09 12:30

En stor socialfråga som jag själv tycker är intressant och faktiskt betyder mycket just för mig är den psykiska ohälsan och hur den ökar. Som en ung man är det lite skrämmande hur jag får höra åter och återigen om att just mitt kön och min åldersgrupp är de som oftast går bort i suicid. Jag har själv vänner som har haft svårigheter att komma in på sin mottagning för att ens kunna börja arbetet med sin depression. Den psykiska ohälsan ökar och det är just faktumet att det ökar som är skrämmande för befolkningen. När det ökar vill vi veta hur de som styr har tänkt att motverka det, samma sak med till exempel gängkriminaliteten som psykisk ohälsa. Det är just lösningarna som man är ute efter och eftersom valet närmar sig vill jag klargöra vad de två största partiernas lösningar är kring psykisk ohälsa. 

 

För att klargöra vad partierna tycker har jag intervjuat kort två politiker som kom och besökte Upplands-Bro gymnasium för att besvara frågor och kanske få nya väljare bland dem som fyllt 18. Båda är med i sina partiers ungdomsförbund (SSU och MUF). Christopher Lindvall är förbundsstyrelseledamot i SSU och John Granqvist arbetar som politisk sekreterare i Norrtälje.

Frågeställningen löd så här: Till exempel uppger 27 procent av åldersgruppen 16-29 år att de känner sig stressade och fler och fler dör i självmord, framförallt män. Skulle du kunna sammanfatta kort partiets lösningar kring denna kris?

John Granqvist (M): - Ett stort problem för Sveriges mottagningar just nu är köerna, till exempel är det 100 000 ungdomar i kö till BUP. För att kapa dessa köer vill vi femdubbla kömiljarden som just nu finns, detta för att uppmuntra dessa mottagningar att faktiskt förbättra köerna.

Christopher Lindvall (S): - För det första så vill Socialdemokraterna självklart finansiera mottagningar så att det finns mer hjälp tillgänglig. Vi måste helt enkelt lägga ner fler resurser på denna kris så att den inte förvärras i framtiden. När det gäller det du nämnde om unga killar tror jag det är viktigt att arbeta med normer och värderingar. Med normer och värderingar menar jag till exempel att de vet att det är okej att känna sig ledsen samt att dela med sig är inte att visa svaghet. Till exempel i skolan kan detta ske med hjälp av skolkuratorer.

Redan direkt ser jag en ganska skarp kontrast mellan de här två svaren, John Granqvists svar har mycket fakta och tar upp en konkret lösning. Kömiljarden betyder alltså att mottagningar ska bli betalda om de lyckas förkorta sina köer. Moderaterna vill femdubbla denna belöning som redan finns. Christopher Lindvall hade ett mer övergripande svar. Han tog upp många olika lösningar, som tillsammans skulle bidra till mindre psykisk ohälsa. 

Jag tycker att båda partierna har bra förslag. Moderaternas konkreta förslag skulle säkerligen ge incitament till mottagningarna att kapa sina köer, men däremot krävs mer än betalning till mottagningar för att den psykiska ohälsan ska minska. Socialdemokraterna tänker mer övergripande och känslosamt, vilket kanske är rätt väg för att den psykiska ohälsan ska minska, men de saknar Moderaternas direkta lösning på sakfrågan om psykisk ohälsa.

 

Källor: (1) Christopher Lindvall, (2) John Granqvist
Skribent

Dela

Elevartikel

14 aug
Elevartikel
28 jun
Elevartikel
27 jun
Elevartikel
21 jun
Elevartikel
21 jun
Elevartikel
15 jun
Elevartikel
14 jun
Elevartikel
10 jun
Elevartikel
Viaplay Clipsource AB
10 jun
Elevartikel
-
09 jun
Elevartikel
Bilden är tagen av Medina Rashid från Lindängenskolan.
09 jun
Elevartikel
Foto: Itgel
09 jun
Elevartikel
08 jun
Elevartikel
07 jun
Elevartikel
02 jun
Elevartikel
Foto: Tolin Alaqrabawi
02 jun
Elevartikel
Adam Suleiman
02 jun
Elevartikel
Vadim Ghairda
02 jun
Elevartikel
Jag.
02 jun
Elevartikel
Malak Azizi och Valeria Gjoka.
02 jun
Elevartikel

 

Redaktionen

14 mar
Professional
06 feb
Professional
12 sep
Professional
15 mar
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional