Intervju med Emma Ankarberg

Publicerad 2021-04-23 10:45

Emma Ankarberg, 48. Jobbar som toxikolog på Livsmedelsverket, Uppsala. Hon har alltid varit intresserad av naturvetenskap och nu får vi följa med under hennes väg dit.

 

Emma har alltid varit intresserad av naturvetenskap framförallt kemi och biologi. Hon läste en fyraårig teknisk linje på gymnasiet och efter det läste hon vidare på universitetet, hon läste flera kurser inom toxikologi vilket hon tyckte var väldigt spännande.

- Efter gymnasiet läste jag till mellaningenjör i kemi på Uppsala Universitet. I slutet av den utbildningen läste vi ganska mycket biologi-kurser och det tyckte jag var jättespännande. Av den anledningen fortsatte jag läsa. Jag gick ett år på Apotekarprogrammet och läste mycket fysiologi och anatomi. Efter detta år läste jag 1 ½ år på Biologlinjen, det som då kallades Ekotoxikologiprogrammet. Det var då jag träffade min handledare jag hade som forskare.

- Jag hade tur och träffade på en jättetrevlig forskare som undrade om jag ville bli doktorand och forska hos honom.

Hon berättar bland annat följande om sitt jobb:

- Jag jobbar som livsmedelstoxikolog, vilket innebär att jag jobbar med riskbedömning av giftiga ämnen som kan förekomma i mat.

Hon säger att nästan all mat vi äter innehåller olämpliga och oönskade ämnen i varierad mängd. Det är dock sällan de gifter vi undersöker finns i stor mängd. Deras bedömningar handlar mest om att man vill undvika att få i sig dessa ämnen under en lång tid.

Det ämne hon undersöker mest är PFAS (som tidigare fanns i brandskum) och som nu tyvärr även hittats i dricksvatten och fisk. Det innebär rent praktiskt ganska mycket räknande på halter i olika livsmedel och beräkningar på hur mycket man får i sig av olika ämnen innan det påverkar hälsan. Utifrån det skriver man sen underlag till olika kostråd, regler och gränsvärden.

- Jag jobbar ibland med ärenden som är lite mer brådskande. Då får man agera mer som detektiv och söka i databaser på symtom och hälsoeffekter för att försöka komma fram till vad som kan vara ett problem.

- En av mina större arbetsuppgifter är också att vara talesperson i media. Då får jag agera som expert och förklara tillexempel mat larm eller andra händelser.

Som liten ville Emma jobba som veterinär men tyvärr räckte inte betygen för att komma in på den linjen men det gjorde inte så mycket då hon är väldigt nöjd med hennes nuvarande jobb.

- Jag tycker att jag har världens roligaste jobb!

Det hon tycker är roligast med sitt jobb är just blandningen mellan att kunna vara jättedjup och fokuserad ned på molekylnivå till att prata med en konsument som är orolig över att äta något olämpligt. Hon tycker även det är roligt att jobba med något som berör alla, vi måste ju alla äta och hon säger att det känns som att hon i jobbet kan hjälpa till att förbättra tillexempel.

Innan hon började på Livsmedelsverket forskade hon om hur nikotin kan påverka hjärnans utveckling under tiden runt födseln, hon tittade på hur hjärnan reagerar på nikotin i vuxen ålder om man blivit exponerad för nikotin när hjärnan är som känsligast.

Jag har själv blivit mer intresserad av just jobbet som toxikolog efter min intervju med Emma, hoppas du också blivit det samt fått en tydligare bild av vad just jobbet som det innebär.

Källor: (1) Emma Ankarberg
Skribent

Dela

Elevartikel

8 sidor.se
12 maj
Elevartikel
OrnaW
12 maj
Elevartikel
Pexels.com
10 maj
Elevartikel
10 maj
Elevartikel
Nedzad Dzonlic
06 maj
Elevartikel
Anisa Farah
06 maj
Elevartikel
"CC-32" by Trausti Evans is licensed under CC BY 2.0
06 maj
Elevartikel
06 maj
Elevartikel
05 maj
Elevartikel
05 maj
Elevartikel
bild: sara fallenius
03 maj
Elevartikel
BILD: www.pexels.com
30 apr
Elevartikel
BILD: Joshua
29 apr
Elevartikel
29 apr
Elevartikel
29 apr
Elevartikel
23 apr
Elevartikel
23 apr
Elevartikel
23 apr
Elevartikel
23 apr
Elevartikel
23 apr
Elevartikel

Redaktionen

04 feb
Professional
17 okt
Professional
06 maj
Professional
02 feb
Professional
29 jan
Professional