Barnkonventionen och artikel 2 ska vara lag i alla länder!

Publicerad 2022-04-05 11:45

Barnkonventionen är en konvention om barnens rättigheter där det står regler om hur barn ska behandlas. En artikel som finns med i barnkonventionen är artikel 2 och där står det: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen blev lag i januari 2020. Vi anser att barnkonventionen är något alla länder ska följa, den visar barnens värde och hur de ska behandlas. Framför allt artikel 2 som berättar att alla barn ska ha samma rättigheter och har lika stort värde. Därför ska INGA barn diskrimineras!

 

För det första tycker vi att det är viktigt att artikel 2 diskuteras i alla länder för att ingen ska diskrimineras på grund av vilket kön man har, vem man blir kär i, var man kommer ifrån, hur man ser ut och även vilken tro man har. Dessutom ska man inte heller tryckas ner på grund av vilka funktionsnedsättningar man har.

För det andra så följs inte barnkonventionen i vissa länder, t.ex. i USA. Enligt FN som tagit fram barnkonventionen gäller det att alla barn har de rättigheterna som står i artikel 2 och i diskrimineringsgrunderna. Därför tycker vi att det är viktigt att alla länder åtminstone följer artikel 2 så att alla barn i varje land känner sig trygga, säkra och värdefulla!

För det tredje tycker vi det är viktigt att artikel 2 lyfts fram eftersom allt för många barn drabbas på grund av sin hudfärg, religion och bakgrund. Detta påverkar barnen negativt genom att de kanske skadar sig själva eller känner sig mindre värdefulla. Dessutom tror vi att länder som inte följer artikel 2 påverkar barnen på ett negativt sätt. Barnen i länderna vågar inte säga var de är ifrån, vem de tycker om, vilken religion de tillhör eller uttrycka sig om hur de känner och tycker om någon/något. Det leder i så fall till att barn börjar ljuga för att passa in eller vara på ett sätt som de egentligen inte är.

Vi förstår att vissa länder kan tycka att barnkonventionen och artikel 2 inte är viktig att lyfta fram eller följa för att de inte tänker på barnens bästa eller hur de mår. Men vi som är barn vet hur det känns att bli utstötta på grund av vilket land man kommer ifrån, hur man ser ut eller om man sticker ut från ”normen”.

Avslutningsvis är det faktiskt så att Sverige är en av de länderna som gjort barnkonventionen till lag vilket gör att barnen här kan känna sig trygga genom att veta att det finns en vuxen/flera vuxna man kan gå till. En vuxen som följer artikel 2 kan hjälpa ett barn att känna sig tryggt genom att finnas där och bemöta barnets känsla eller upplevelse. Därför tycker vi att alla länder ska göra artikel 2 och barnkonventionen till lag!

 

Artikeln är skapad i ett samarbete med Grundskolefotboll mot rasismer i Malmö, för att lyfta barn och ungas perspektiv i Malmö och sprida kunskap om Barnkonventionens artikel 2.
Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

Källor: (1) uncief - barnkonventionen, (2) Diskrimineringsombudsmannen
Skribent
Research

Dela

Elevartikel

Guuled Mohamed
20 nov
Elevartikel
16 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
Foto: Frankie Fouganthin
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
Ester Costa
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
Penny Jordö
10 nov
Elevartikel
09 nov
Elevartikel
30 okt
Elevartikel
04 okt
Elevartikel

 

Redaktionen

23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional