Älvdalska är ett språk

Publicerad 2023-11-14 12:30

Jag tycker att älvdalskan borde klassas som ett minoritetsspråk. Under föreläsningen av Ing-Marie Bergman, Emil Andersson och Björn Rehnström, representanter för älvdalskans bevarande som hölls på Älvdalens utbildningscentrum 26/10 berättade dom att älvdalska är ett språk som talas i Älvdalen och talas av cirka 2500 personer i Älvdalen främst i västra delen. Älvdalen ligger i norra Dalarna och har en total folkmängd på Cirka 7000 personer. Språket har en lång tradition i kring Älvdalen, härstammar från fornnordiska och har talats i området sedan 800 talet.

 

För det första berättade föreläsarna från att älvdalskan borde klassas som ett minoritetsspråk efter som att språket har erkänts som ett språk av SIL – international.

 

För det andra därför att språket är en fin tradition som överlevt väldigt länge i området och det vore synd om den skulle försvinna nu.

 

En del anser att det dyrt och krångligt att klassa älvdalskan som minoritetsspråk och att en sådan klassning skulle göra att även andra språk skulle vilja klassas som tex gutamål. Jag tycker inte att det gör någonting, för olika språk och dialekter är en del av den svenska kulturen och till kultur finns det pengar och den språkliga kulturen måste bevaras.

 

På älvdalens kommuns hemsida läste jag den (6/11) att I Älvdalens kommun bor 7000 personer och procentuellt 36% av Älvdalens befolkning pratar älvdalska vilket gör att det är en mycket viktig del av deras identitet.

 

För det tredje tycker jag att om ett språk med så lång tradition inte skulle klassas som minoritetsspråk är inte bra. Språket skiljer sig enligt föreläsarna väsentligt från övriga nordiska språk och det är erkänt av SIL International med en egen ISO kod. Att språket skulle vara en dialekt är fel och det skulle inte behövas en ordbok på 608 sidor för att förstå en dialekt. Språket har inte förändrats lika mycket som svenskan sedan forntiden, talarna har genom århundradena självständigt utvecklat sitt eget språk.

 

Avslutningsvis, när jag arbetat med texten om älvdalskan har jag lärt mig mer om minoritetsspråk och fått en förståelse för hur svårt det är att bevara dem och vilken stor betydelse det är om dom får en minoritets. Jag tycker att älvdalskan ska bli ett minoritetsspråk för att bevara kulturen

 

 

 

Källor: (1) Björn Rehnström, Ingmarie Bergman och Emil Andersson , (2) Ulum dalska, (3) Riksdagen
Skribent
Research

Dela

Elevartikel

Hafso
04 dec
Elevartikel
Mariam Saar, Melissa Banaie, Hafso Beyle
04 dec
Elevartikel
Mary saar
04 dec
Elevartikel
Bild: Hivi Rashid
04 dec
Elevartikel
Guuled Mohamed
20 nov
Elevartikel
16 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
Foto: Frankie Fouganthin
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
Ester Costa
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel

 

Redaktionen

23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional