Väktaryrket och dess påverkan på hälsan

Publicerad 2022-05-30 13:15

Som väktare arbetar man oftast natt, vilket innebär en stor omställning för individen. Vid nattarbete påverkas vår biologiska klocka som innefattar sovrutiner, matrutiner och hela vår livsstil.

 

Väktaryrket är varierande och en väktare kan arbeta med olika uppdrag.
Som ronderande väktare har man i uppgift att åka runt till olika kunder och bevakar bland annat varuhus, industrier och byggarbetsplatser. Som ronderande väktare är det vanligt att man mestadels jobbar under nattetid.
Arbetar man som stationär väktare jobbar man antingen i en reception eller vid en entre till något företag. Man har i uppgift att övervaka ut- och in passerande samt se till att ingen obehörig tar sig in i byggnaden. Som stationär väktare kollar man oftast övervakningskameror och passersystem och det är vanligast att man jobbar dag.
Är man butikskontrollant kan man arbeta både klädd i uniform men man kan också vara civilklädd. Som butikskontrollant arbetar man i varuhus samt i butiker och ens arbetsuppgifter man har är att skydda butikens/varuhusets varor och ingripa i samband med snatteri/stöld.
Arbete som ordningsvakt ska man ha gått Polisens utbildning specifikt för ordningsvakter. Deras största uppgift är att upprätthålla ordningen på tex. tunnelbanor, i köpcenter osv. De har all rätt att avlägsna och avvisa personer stör eller på något sätt utgör en fara för den allmänna ordningen. De får även omhänderta personen ifall det inte räcker till att avvisa eller avlägsna denne.
Som värdeväktare/värdetransportör har man i uppgift att transportera sedlar, mynt, värdepapper och andra värdeföremål mellan tex. butiker och banker. Arbetar man som värdetransportör arbetar man huvudsakligen dagtid.

På hemsidan Framtid.se “Väktare” står det skrivet att man som väktare jobbar obekväma tider. Arbetspassen är oftast väldigt långa och man arbetar inte bara under dagtid utan även kvällar, nätter och helger. Det är vanligt att man jobbar intensivt under en period för att sedan kunna vara ledig en längre period. Som väktare arbetar man oftast natt, vilket innebär en stor omställning för individen. Vid nattarbete påverkas vår biologiska klocka som innefattar sovrutiner, matrutiner och hela vår livsstil. Vi människor är skapade efter att vara vaken på dagen när det är ljust och sova på natten när det är mörkt. Jag har intervjuat väktaren Julia Wall som menar att:

- Vårt sociala liv påverkas i stort också av att arbeta som väktare på natten. De människor vi har runtomkring oss är oftast vaken på dagarna och går till ett “vanligt” jobb. Detta innebär att man ofta går om varandra. Väktaren sover på dagen när de andra är vaken, och tvärtom.

BYA väktarskolan

Julia menar att hela livsstilen med mat- och sömn rutiner rubbas. Individen påverkas tungt fysiskt under arbetspassen. Väktarens sociala liv påverkas i stort när vi jobbar natt.

- Automatisk kommer vi för det mesta endast att träffa våra arbetskollegor och andra som arbetar natt. Det innebär att familj och nära anhöriga till oss som jobbar som väktare även påverkas av vårt yrke. De lever ett liv där de är vaken på dagen och sover på natten. Tiden att umgås begränsas och hela familjen och vänkretsar kommer att påverkas.

 

För att kunna bli väktare behöver man en väktargrundutbildning. Utbildningen sker i två olika delar och praktik är inblandad i processen. Går man gymnasiet kan man välja programmet barn och fritid med inriktningen väktare där skolan står för alla kostnader och alla delar man måste ha med för att vara en färdigutbildad väktare.

En väktare som jobbar heltid får in en lön som ligger runt 21 700 kronor, detta om man är nyanställd. Har man jobbat i 6 månader får man ut en grundlön som ligger på runt 23 000 kronor i månaden.

I nuläget är vårt samhälle i behov av väktare i alla olika former. Det är lätt att få jobb som väktare i dagsläget i Sverige.
Arbetsolyckor för väktare har ökat kraftigt de senaste åren. På många platser i vårt land har säkerhetspersonal behövt överta både polisens och räddningstjänstens roll. Detta är något som blir allt mer vanligt och detta växer inom väktaryrket.

Väktaryrket sliter fysiskt på kroppen eftersom man bär en tung utrustning samt att man är i rörelse mycket. Under ett nattpass bär man oftast mycket nycklar och annan utrustning i bältet. Man hoppar in och ut från bilen många gånger samt att man går väldigt mycket. Dessa tre i kombination utgör ett oerhört slitage på ryggen och övriga kroppen. Dessa tre delar är de största problemen men väktaryrket och vad det innebär.

Birgitta Forssell skriver i Sekotidningen att väktaryrket och nattarbete har påverkan på både samhället, individen och dess hälsa. Genom att arbete natt och väldigt långa pass är risken stor för individen att den inte får tillräckligt med vila och återhämtning. 1177 menar att en människa som får för lite återhämtning har högre risk att för att drabbas av stress, sömnproblem samt andra hälsoproblem och sjukdomar. Det tar alltså hårt på en människa att ställa om sin biologiska klocka.

Det fysiskt tunga arbetet för kroppen kan ge skador på kroppen längre fram i livet. Skador på ryggen kan uppkomma i och med det bälte man bär.

-Under arbetstid är det också viktigt att tänka efter hur man fördelar vikten och om man behöver bära med sig allt just då, menar Julia. Att fördela vikten på ett bra sätt så att kroppen inte tar skada är viktigt och kan vara avgörande. Men sedan att planera så att man eventuellt kan byta ut nycklar och annat så att det inte blir lika tungt att bära.

Att inte kunna leva med ett normalt socialt liv påverkas också individen på ett negativt sätt. Familj och vänner är väldigt viktiga i livet för många för att man ska kunna må bra. Därför påverkas individen negativt av nattarbete och de långa passen. Eftersom att den sociala biten inte bara drabbar de som jobbar som väktare utan hela familjer och kompiskretsar, så gör det att en större del av befolkningen påverkas. En del av befolkningen i samhället påverkas negativt av de arbetstider som råder, det tunga arbetet och att deras sociala liv sätts på prov. Från en annan vinkel kan man även se fördelar för hela befolkningen och samhället av väktaryrket och dess tider. Man får inte glömma att väktarna utför ett viktigt och förebyggande arbete för samhället. Genom att arbeta på nätterna utgör de en säkerhet och trygghet i samhället, vilket har en positiv påverkan på befolkningen.

De lösningar som diskuteras för att göra arbetsförhållandena så bra som möjligt för de som jobbar natt är att se till att de får den återhämtning som behövs. Genom att skapa fasta scheman för varje individ som är anpassade för att de ska få återhämtning och kunna planera sitt liv utöver arbetet. Genom att arbeta på detta sätt ska det kunna förbättra nattarbetarnas livsstil och möjlighet till en bra hälsa. Julia menar att man som individ också har ett ansvar.

-För att ge sin kropp fysiskt bra möjligheter är det viktigt att en väktare utanför yrket upprätthåller en god fysik eftersom det kommer ha fördelar i yrket. Genom att träna och ge sig själv en god fysik kan kroppen på ett bättre sätt klara av de tunga bitarna inom yrket och inte ge skador längre fram i livet. Det är en grundläggande del för att ge sig själv bra förutsättningar.

När man jobbar natt är återhämtningen alltid det viktigaste. Det är viktigt att ge kroppen den vila den behöver för att orka med. -- Att kunna sova ut ordentligt är avgörande för att kunna klara av att arbeta på natten. Får kroppen inte den återhämtning den behöver kan det bidra till sjukdomar och stress men även sömnproblem. Det är också viktigt att tänka på sin kost och på vilka tider man äter. Under natten ska man försöka att äta så lite man kan. Vi människor mår inte bra av att äta på oregelbundna tider och det kan i sin tur leda till hälsoproblem, menar Julia.

Det bästa med att jobba som väktare är att arbetet är så fritt samtidigt som man har strikta och viktiga arbetsuppgifter. Under en natt har man flera kunder som man ska besöka och utföra olika ronder, dessa ronder har oftast en starttid och en sluttid som kan vara ganska lång ändå.

- Som väktare kan du planera din rutt och dina ronder utifrån vad du tycker är bäst. Det är fritt genom att du själv får köra mycket bil ensam och du planerar när det passar dig bäst med en rast. Utöver att man kan styra arbetet till stor del själv är det bästa gemenskapen man får med de andra arbetskollegorna. Eftersom att det är de som är vaken och det är de du har kontakt med under nattpassen, träffas och fikar under rasterna och ni hjälper varandra får man en bra gemenskap som betyder mycket, avslutar Julia.

 

Källor: (1) , (2) 1177
Bildtexter till Reportagebilder:

Dela

Elevartikel

02 jun
Elevartikel
Foto: Tolin Alaqrabawi
02 jun
Elevartikel
Adam Suleiman
02 jun
Elevartikel
Vadim Ghairda
02 jun
Elevartikel
Jag.
02 jun
Elevartikel
Malak Azizi och Valeria Gjoka.
02 jun
Elevartikel
Omeira Hunganei
02 jun
Elevartikel
01 jun
Elevartikel
01 jun
Elevartikel
31 maj
Elevartikel
31 maj
Elevartikel
31 maj
Elevartikel
31 maj
Elevartikel
31 maj
Elevartikel
Av: Jag
31 maj
Elevartikel
30 maj
Elevartikel
29 maj
Elevartikel
Skribenten
29 maj
Elevartikel
Emma Johansson
26 maj
Elevartikel
Adrian Vestin
26 maj
Elevartikel

 

Redaktionen

14 mar
Professional
06 feb
Professional
12 sep
Professional
15 mar
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional