04 jun

 

Du är ny som språkrör för Miljöpartiet. Vilka utmaningar har du stött på och vad ser du fram emot?

– Jag har bara varit språkrör i fyra veckor så jag har inte hunnit med så många utmaningar än. Möjligen att vi går rakt in i en EU-valrörelse. Jag är väldigt taggad för mitt nya uppdrag. Jag vill göra så mycket som möjligt, hinna med att kampanja och resa i landet och även vara här på Järvaveckan. Så det är väldigt intensivt men det är väldigt roligt.

Och vad var det som fick dig att börja engagera dig i politik?

– I tonåren så fick jag upp ögonen för orättvisorna i samhället. Både de globala orättvisorna, att vissa länder är rikare än andra. Jag engagerade mig i djurrättsfrågor och miljöfrågor. I detta hittade jag till Miljöpartiet. Jag har också känt att i det politiska systemet kan man göra skillnad. Jag har alltid drivits av att sitta i de beslutande rummen och försöka pusha besluten så de blir så bra som möjligt.

För några år sedan så startade jag ett ungdomsförbund för klimatfrågor. Något som vi alltid stötte på här i Järva var att ungdomar kände att de har så stora problem i vardagen att de inte kan fokusera på miljön. Vad din syn är på det och hur jobbar ni för att engagera ungdomar i utsatta områden?

– Precis. Jag tycker det du säger är väldigt viktigt. Det är helt avgörande att vi jobbar både med klimatomställningen och med rättvisan. Ett rättvist och jämlikt samhälle. Det hänger ihop. Om man har det tufft i sin vardag, till exempel svåra ekonomiska förutsättningar, då är det klart att det är svårare att också tänka på klimatet och miljön. Det är därför vi behöver politik. Politik som skapar system där det är lätt att göra rätt. Där det är billigare att vara klimatsmart.

– Jag tror mycket på kraften i att göra saker tillsammans, i föreningsliv eller i folkrörelserna. Och att alla människor kan engagera sig på olika sätt och vara en del i omställningen. Vi har en jättestor uppgift som parti, att möta unga och engagera unga brett i hela Sverige i den rättvisa klimatomställningen.

Enligt den senaste valbarometern så är det bara 5,1 procent som skulle rösta på er. Hur planerar du att jobba för att hålla ert parti levande?

– Vi har haft några mätningar med ännu bättre siffror. Jag tror det beror på att väljarna ser vad den nuvarande regeringen gör. De river ner klimatarbetet och skapar större klyftor i samhället. Jag menar att vi ska vara en kraft för en annan väg, och visa det. Vi ska vara modiga och framåtlutade. Vi ska prata mer om att omställningen är någonting som vi gör tillsammans och att den måste vara rättvis.

Om ert parti får platser i Europaparlamentet. Hur kommer ni arbeta för att stoppa krisen i Palestina?

Foto: Guuled Mohamed

– Jag tycker att regeringens tystnad är skamlig. Regeringen har alla möjligheter att trycka på för att Israel ska sluta döda i Gaza för att få till stånd en permanent vapenvila och för att få in mer bistånd in till Gaza. Idag har det kommit fram att man fortfarande stoppar bistånd till Gaza., trots att det här är utrett från internationella myndigheter. Och det är skamligt. Vi jobbar redan med den här frågan i EU-parlamentet, Alice Bah Kuhnke har talat om detta. Vi kommer fortsätta driva på, både i Sverige och i EU för att det ska bli en långsiktig tvåstatslösning. Men här och nu handlar det om att få stopp på det besinningslösa dödandet i Gaza.

Du nämnde i ditt tal att det är viktigt att jobba förebyggande för att hjälpa unga som är på väg mot kriminalitet. Och nuvarande regerin.g jobbar med visitationszoner, vilket har väckt mycket åsikter här i Järvaområdet. Vad tänker ert parti kring just den frågan?

– Att det är fel väg att gå. Det finns andra saker vi kan göra för att ge polisen bättre redskap för att kunna sätta dit gängkriminella. Det är viktigt. Men visitationszoner riskerar att istället skapa bristande tillit. Bristande tillit, både till polisen och till samhället. Och det är fel väg att gå.

Vad anser du har varit dina största framgångar som kultur- och demokratiminister?

– Det var fantastiskt roligt att få jobba med kultur- och idrottsfrågorna och demokratifrågorna. Och jag tyckte att det roligaste var när vi fick till satsningar som riktade sig mot just barn och unga. Till exempel på Kulturskolan. Men det jag är allra mest stolt över är nog ändå de stora krisstöden vi fick till under pandemin, till kulturen och idrotten. Det var viktigt och det räddade många genom krisen.

Vad tar du med dig från Järvaveckan?

– Jag tar med mig den fantastiska energin, öppenheten och alla samtal jag har haft. Och jag ser fram emot att komma hit igen!

Etiketter:
04 jun

 

Det är för få lärare och elevassistenter i skolan. Lärarna hinner inte hjälpa eleverna. Vad gör ni åt det?

– Vi gör en massa saker för att få ordning på skolan. En viktig sak är att ta bort digitala hjälpmedel och paddor och sånt från skolan och föra in böcker. Så att barnen får chans att lära sig läsa, räkna och skriva tidigt. 

– Vi har gjort stora satsningar på till exempel elevsociala team. Det har pågått, här i Järva under många år. Det har lett till att resultaten för elever som går på skolorna här, kraftigt förbättrats. Området har ett större antal elever nu som klarar sig med godkända betyg i nian. Det är jätteviktigt. De här satsningarna måste fortsätta. Men då måste också de som är ansvariga i kommunerna också försöka prioritera det här. 

Varför delar ni inte upp klasserna eller gör ni något åt de stora klasserna?

– Det är bra att ni har det här förslaget. Det måste tydliggöras vad lärarna ska göra. Lärare ska sköta undervisningen så att man inte som lärare också är matvakt eller rastvakt eller gör massa annat. Man ska vara lärare. Sedan så tycker jag också att man ska ha ett tak för hur stora klasser man ska ha. Det varierar mellan årskurser såklart. 

Men tycker ni inte att man ska ha fler insatser? Alltså att man tar in fler elevassistenter, fler kurator och så vidare?

– Jo, absolut. Och inte minst när det gäller olika former av friskolor så vet vi att de har varit slarviga både med elevhälsan till och från och man har slarvat med tillgången på bibliotek. Man har slarvat med tillgången på andra vuxna i skolan. För oavsett om du går i en friskola eller en kommunalskola så ska du ha rätt till den hjälp som du behöver. Men så vill jag lägga till en sak – föräldrarna har ett stort ansvar. Föräldrarna måste se till att sina barn sover på nätterna. Så att man kommer till skolan och kan ha öppna ögon.

Vad har ni gjort hittills under er tid i regeringen?

– Vi har gjort stora reformer för att kunna förändra skolan, men i Sverige så har vi en sådan modell att saker måste utredas. Alla måste få tycka till innan någonting kan förändras. Då tycker folk olika. Sedan när man har gjort det, då kan vi gå fram med en lagstiftning. Och det är därför som man inte kan göra alla förändringar första året eller andra året. Ofta kommer det kanske tredje året om man har bytt regering. Så vi gör nu stora förändringar i skolan. Det tycker jag är viktigt. 

– Vi jobbar också med att fler poliser ska kunna jobba lokalt tillsammans med socialtjänsten, tillsammans med skolan, tillsammans med civilsamhället. För att minska risken att unga människor hamnar utanför skolan och i värsta fall hamnar i brottslighet. 

Det är många som pratar om att det är mycket tjafs som pågår i regeringen. Hur ser du på det?

– Vi tycker olika. Alla partier måste bestämma sig om man vill få någonting gjort, eller om man vill sitta och gnälla. Liberalerna var tydliga innan valet – vi skulle samarbeta med alla partier för att bilda en regering som kunde lösa Sveriges problem. Oavsett om man är aktiv inom Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna eller Sossarna, så är det människor som kämpar för ett bättre Sverige. Och då gör man det med olika lösningar. 

– Det krävs också att människor är ansvarskännande och går och röstar. Men också att man tar ansvar i samhället och är aktiv, till exempel i ideella föreningar, som till exempel i en  basket- eller teaterförening, i scouterna eller vad som helst. Att man ger någonting tillbaka till samhället. För det är en enorm förmån att leva och bo i Sverige.

Det har framkommit i en granskning att SD har "fejkkonton", alltså anonyma konton. Hur ser du på det?

– Jag ser allvarligt på det här. De har konton. De sprider massa skit vad det gäller innehåll. Men det är fler partier som gör det, vill jag säga. De har konton som inte är tydligt märkta. Det är en falsk flagg. Det framgår inte. Det tycker jag man ska lagstifta om. Får Liberalerna bestämma så kommer vi ha en lag som förbjuder partier som har statligt stöd eller kommunalt eller regionalt att ha budskap där det inte framgår att det är Sverigedemokraterna eller Liberalerna eller Miljöpartiet som skriver någonting. Det är viktigt för människor att veta vem som skriver. Då får man själv som medborgare, ung eller gammal bedöma om innehållet verkar bra, trevligt eller rätt.

Foto: Rania Ali

Men har ni tillit för SD efter detta?

– Jag tycker att de behöver ändra sig och då säger de att de inte ska det. Jag hoppas att det kan påverka dem att de gör det. Men för min del så tänker jag att vi förbjuder det här helt enkelt. Då kommer det förbjudas för alla partier och framförallt då för SD.

Vad är det för skillnad på ukrainska barn och palestinska barn? Varför var ni så snabba med att terrorstämpla Hamas? 

– Man måste ju skilja på att Ukraina är en helt egen nation. De attackerades av Ryssland. Israel bör, ska, omedelbart dra sig tillbaka från Rafah. Det var en uppfattning. Man ska omedelbart ha eldupphör.

– Hamas är en mördarsekt. De är helt galna. De attackerar vem som helst, när som helst, var som helst för att bara döda. Israel har svarat på detta. Och det är klart att när vi säger nu eldupphör så beror ju det på att vi tycker att de inte gör tillräckligt för att skydda barns liv. För barn i Ukraina, Sverige eller på Gaza är helt oskyldiga.

Men det var ju för någon dag sedan här att 45 personer dog i Rafah. Och där var det en bomb som landade.

– Precis. Så det är därför ska det vara eld upphör. Sedan får man utreda och se. Vad var det som hände? Hamas bryr sig ju inte om några barn. Hamas kan släppa gisslan. Hamas kan räcka upp händerna och ge upp. Men det gör inte Hamas. För det är en självmordssekt. Med ett enda hat och det är mot judar. Att man är mot Israel har jag förstått. Men att de hatar judar. Det är oacceptabelt. Det är ju massa människor från Palestina som bor i Israel. Kommer du ihåg det?

Ja. Men när ska ni sluta sälja krigsmateriel till Israel? För ni bidrar till folkmord.

– Vi gör nu stora insatser för att med bistånd, inte minst för förnödenheter, vatten och mat, hjälpa de människor som far mycket, mycket illa i Gaza beroende på Hamas. Det är Hamas som har börjat och det är Hamas som måste sluta. Men just nu så är läget så att vi säger också eld upphör. 

Men Israel har stängt gränserna mellan Egypten och Gaza då kan mat inte komma in. Dåbehöver USA kasta ner mat och nödhjälp med flygplan. Det är många som behöver föda barn med kejsarsnitt utan någon bedömning.

– Det är ju svårt att svara på det här. Ja det är vidrigt. Men liksom, Egypten kan ta emot flyktingar från Palestina. Ja. Alla andra länder i regionen skulle kunna ta emot flyktingar om man ville det. Men av någon anledning så vill inte de, de muslimska länderna, ta emot palestinska flyktingar. Jag tycker det är bedrövligt. Sverige har tagit emot tiotusentals människor på flykt från Ukraina. Det vore rimligt att Egypten och Saudi och Katar och alla andra länder, Iran skulle kunna ta emot flyktingar. Men varför gör de inte det? Tycker de inte om människor som är från Palestina?

Det finns soldater som vaktar. Och då kan inte barnen eller någon gå ut. Vad säger du om det?

– Ja men när gränsövergången var öppen så var det ingen från Palestina som fick ta sig till Egypten, till exempel. De tar inte emot människor på flykt. Jag tycker det är skamligt.

Etiketter:
03 jun

 

Jag har en fråga om konflikten i Mellanöstern mellan Palestina och Israel: Vad är skillnaden mellan ukrainska barn och palestinska barn?

– Alla barn i världen är precis lika mycket värda.

Det är många som ser på det som att det är värre i Palestina än vad det är i Ukraina och att Sverige inte tar hänsyn till det, att de inte skickar någon typ av stöd så som de gör till Ukraina. Vad säger du om det?

– Jag tycker inte att man behöver ställa de två konflikterna mot varandra. Alla krig är fruktansvärda. Men vi Socialdemokrater önskar att regeringen talat med klarare stämma här – det behövs en omedelbar vapenvila. Mat, vatten, förnödenheter måste omedelbart komma in i Gaza. Gisslan måste släppas. Socialdemokraterna vill också att man nu ska pausa det frihandelsavtal som EU har med Israel, eftersom de inte följer den internationella domstolens tydliga beslut att man måste sluta med att invadera Rafah.

– Det handlar också om att vägen framåt långsiktigt är att Israel och Palestina kan leva sida vid sida. Då är en tvåstatslösning svaret. För snart tio år sedan, när jag satt i regeringen, då erkände vi i Sverige Palestina som självständig stat. Och nu har vi faktiskt tre andra europeiska länder följt efter. Jag hoppas att det är fler länder som nu går i den riktningen, för det är den enda lösningen. Både Israel och Palestina förtjänar att leva i fred och i frihet.

Det är många palestinier som saknar mat nu och istället för att skicka in bilar på marken så skickar de in helikoptrar. Maten som landar på marken blir möglig för att ingen hinner äta upp den. Hur ser du på det?

– Nummer ett är ju att få till en vapenvila. Men oavsett måste Israel släppa in mer mat och förnödenheter, medicin och bedövningsmedel. Vi har fått rapporter om att barn, små barn, har svultit ihjäl - att barn behövt amputeras utan bedövning. Det är fruktansvärt. FN säger att situationen i Gaza är apokalyptisk. Och att den här situationen överhuvudtaget har kunnat uppstå, det är ju en skamfläck i mänsklighetens historia.

Över till skolan – hur ser ni på de stora klasserna, i grundskolor och gymnasiet?

– Ja, det är en prioritering som man kan göra som politiker. Vill man som den här regeringen göra, sänka skatten för höginkomsttagare när det är en ekonomisk kris, eller ska man satsa på skolan? Vi Socialdemokrater har föreslagit att man istället ska satsa på skolan. Skolorna saknar jättemånga kuratorer och elevassistenter.

Ja, många elever får inte tillräckligt med stöd för att klara av grundskolan. Hur skulle ni vilja förbättra det?

– Det handlar om att det ska finnas tillräckligt mycket pengar i skolan. Vi märker alla att det har blivit dyrare när man ska gå och handla. Och det märks i skolan också. Då behöver politikerna som är ansvariga se till att det finns tillräckligt mycket pengar i skolan. Det krävs att Sverigedemokraterna och regeringen satsar på skolan. Därutöver tycker vi Socialdemokrater att det är helt tokigt att vi har vinstdrivande privata skolor som gör miljarder i vinst. istället för att låta de pengarna gå till elevassistenter och lärare.

Jag går i ettan i gymnasiet nu. Och jag är på väg att "faila" i några kurser på grund av att jag inte får det stöd jag behöver för att klara av gymnasiet. Det finns inte tillräckligt med resurser för att kunna ta hand om 32 elever i en klass. Finns det något som man kan göra åt just det där?

Foto: Guuled Mohamed– Ja, dels att det finns bättre hjälp under terminen, eller att man har sommarskola. Men det här kokar ner till att det ska finnas tillräckligt mycket pengar i skolan.

Det är inte så många unga som är med i ett parti idag. Vad var det som fick dig att börja engagera dig i politiken?

– Jag gick med i SSU när jag började gymnasiet, för jag ville arbeta för en rättvisare värld, där alla barn och ungdomar får rätt och möjlighet att växa upp i trygghet, gå i en skola som gör att man klarar sig hela vägen fram till gymnasieexamen, kunna få ett jobb med schysst lön och leva ett bra liv. Och SSU var ett väldigt roligt ställe på så sätt. Man fick träffa ungdomar från hela stan, lära känna nya människor. Så att gå med i ett politiskt ungdomsförbund, det kan jag verkligen rekommendera alla!

Det är jättemånga ungdomar som skulle uppskatta att politiker kommer och hälsar på och berättar om sig själva. Men vi har inte sett någon politiker som vill komma till Järva. Vad tror du om det?

– Det är viktigt att politiker besöker alla delar av Sverige. Jag var på en skola i Akalla för några år sedan när man införde frukost före skolan. Så det är ju ett exempel. Men jag kommer gärna tillbaka till Järva.

– Den här frukosten är en viktig satsning som Socialdemokraterna, här i Stockholm har gjort. Att se till att det finns möjlighet att äta frukost alla dagar på alla skolor i Järva. Men också att alla ungdomar i Järva som har sökt sommarjobb via kommunen också har fått ett erbjudande om sommarjobb. Så det är ju några exempel på hur man faktiskt kan prioritera och satsa som politiker.

Jag brukar vara på Framtidens Hus i Järva, där de hjälper mig med läxor och så vidare. Det är jättemånga ungdomar som har viktiga frågor att ställa till er, och som undrar varför inte politikerna kommer just till vår ungdomsgård för att besvara våra frågor.

– Är det en inbjudan?

Exakt.

– Ja, då ska jag se till att försöka få in det i schemat. Det låter som ett jättefint besök att göra.

Etiketter:
Emma Nordqvist
27 maj
Etiketter:
27 maj
Etiketter:
27 maj

 

Vad är din syn på vad EU är och vilken roll har det i dagens samhälle?

EU är en väldigt, väldigt viktig aktör vad gäller många frågor. Det handlar till exempel om att bekämpa och förebygga den organiserade brottsligheten. 70 procent av gängen i EU verkar i minst tre länder parallellt. Det är ett väldigt, väldigt tydligt gränsöverskridande problem. 

Vi ser också just nu att Rysslands folkrättsvida aggressionskrig mot Ukraina är ett brott mot både Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. EU behöver stå väldigt starkt för att bekämpa Putin som inte är som vilken annan person som helst utan verkligen vill förinta det som har varit så viktigt för att kunna säkerställa någon typ av global rättsordning.

Jag jobbar själv med frågor som rör mäns våld mot kvinnor, i nära relationer och är ansvarig för en specifik lagstiftning på det området. Men det kan också vara helt andra frågor som exempelvis rör att du kan åka runt på semester runt om i Europa utan att behöva tänka på roamingen. Det kan också handla om hur man får bete sig på nätet. Många unga rör sig på nätet idag och vi ser mobbning, hat och hot och så vidare. Sådant måste också bekämpas och nätet ser ingen nationsgränser. Då måste vi också bekämpa det gemensamt.

EU har en enormt viktig roll och allt som vi beslutar här påverkar oss alla runt om i hela Europa men också givetvis Sverige eftersom Sverige är en del av EU.

Varför är det viktigt att unga röstar?

Alla beslut som tas påverkar unga lika mycket som det påverkar alla andra i samhället. Så det är enormt viktigt att göra sin röst hörd så att man sen också kan kräva sin rätt.

Just nu är det ett helt avgörande val den 9 juni där det högerextrema är på frammarsch och de normaliseras dessvärre också av konservativa och en del liberala krafter i vårt eget land. Så att det är viktigt att göra sin röst hörd och det är viktigt för att det är så mycket som just nu står på spel.

 Kan du ge några förslag på hur EU konkret kan ge fördelar till unga som bor i Sverige?

Foto: Guuled Mohamed

Unga har möjlighet att delta i Erasmus Plus-projekten, utbytesprojekt. Vi ska alla ha en framtid att se fram emot. Unga är nuet men unga kommer också leva i framtiden. Då behöver man se till att vi har ett samhälle, en värld som vi kan leva i. Då är miljö- och klimatfrågorna helt avgörande. Ett tryggt och säkert Sverige är också enormt viktigt för det är så många unga i Sverige som dessvärre berövas sina liv som en konsekvens av att gängbrottligheten sprider sig.

Lagstiftningen som jag jobbar med, mäns våld mot kvinnor i nära relationer är också ett konkret exempel som påverkar unga. Många unga flickor och unga tjejer utsätts just för den här typen av fasansfull våld. Antingen hemma eller på skolan, det kan vara på arbetsplatser, det sker verkligen överallt.

Vad är ditt budskap till unga människor som är osäkra på varför de ska bry sig om valet?  

EU påverkar dig så påverka det som påverkar dig tillbaka. Det är det enda sättet om du vill vara med och bidra till förändring. Gör din röst hörd. För politiken och alla beslut som tas här inne i Europaparlamentet påverkar allting. 

Hur ser en vanlig dag som EU-parlamentariker ut?

Det är väldigt varierande från vecka till vecka. Men det kan vara allt ifrån att jag sitter och träffar dig exempelvis eller olika journalister. Eller som jag gjorde tidigare, träffade skolklasser. Jag kommer senare i eftermiddag träffa en grupp från mitt eget partidistrikt. Socialdemokratiska partidistriktet från Uppsala. Igår var jag med i Deutsche Welle, tyska tv-kanalen. Så det ser väldigt varierande ut. Men också givetvis det vanliga politiska arbetet i parlamentet med kommittémöten, och parlamentssessioner när alla 705 parlamentariker samlas. 

 

 

 

Etiketter:
23 maj

 

VI vet alla att snabbkassorna skapades för att underlätta, men varför gör de inte det?
När man kommer på en ide som att bygga snabbkassor måste man också se till att dom ska göra sitt jobb och i detta fall underlätta, man måste tänka igenom hur den ska underlätta och sedan konstruera den rätt, den kan inte börja lyssa rött efter var tionde kund det stoppar bara upp jätte mycket, och jag fattar att den lyser rött för att förhindra att personer ska kunna sno eller slippa betala, men det är ingen bra ide att var tioende blir stoppad det stoppar upp för personerna som faktiskt ska betala, det borde vara ett annat system för hur den kollar så att man betalar, eller inte.

Det finns även andra anledningar till att man bör förbättra snabbkassornas "effektiva" snabbkollssystem, t ex för att kunna kolla så att alla betalar och så att ingen snor, men man borde kunna kolla det på ett enklare och smidigare sätt, maskinen borde kunna känna av med någon scensor eller att någon kamera kollar ens varor innan man ska betala inte att den ska stanna en och så måste man invänta personal och sedan måste du skanna om allt i din vagn. Det är ett fruktanvärt oeffektivt sätt att handla på och skapar en osäker het hos kunder som måste skynda och så blir dom stannade.

Förra veckan skulle jag och mina kompisar och köpa godis på Ica vi tog en varsin snabbkassa när vi skulle betala lyste alla tre rött, hur kan det bara vara ett sammanträffande att alla tre lyser rött, det är även väldigt onödigt att personal även måste komma och kolla varje gång tänk att personal som håller på med något sedan måste gå och kolla så att inte ett barn snor en godis påse i snabbkassan, Om man bara fixade ett mer effektivt system skulle fler inte kunna sno och fler skulle använda snabbkassorna utan att bli irriterade på snabbkassorna, man ska alltid lämna kunderna med ett leende på läpparna men det gör inte snabbkassorna, dom måste verkligen börja underlätta och inte skapa problem och eller stopp i t ex kön, för det bildar bara som sagt irriterade kunder.

Dessutom vilken matbutik vill ha irriterade kunder som avskyr butikens snabbkassor, Ica måste göra någonting åt detta och visa att dom bryr sig och inte bara skapar mer problem, detta måste vara slutet på dom förbannade snabbkassornas icke underlättande. 

 

Etiketter:
16 maj

 

Elever behöver busskort därför att de är många ungdomar som bara stannar hemma efter skolan. Istället för att liga hemma i sängen om dagarna ska kan man åka till olika ställen med till exempel sina kompisar, då får fler ungdomar vara ute och röra på sig mer och vara mer sociala och då minskar deras skärmtid för att de inte bara sitter hemma.

De som inte har råd att åka köpa till exempel bussbiljetter dem har inget annat val en att stanna hemma och då om ens kompisar åker på utflykter tillsammans kan de leda till att dem missar roliga saker som andra gör bara för att man inte har råd. De kan också leda till att barnet blir ensamt och utstöt och om ett barn blir utfryst då kan man få psykisk ohälsa och de är inte bra.

Barn borde inte behöva prioritera att spara sina pengar på att åka buss de borde använda sina pengar till annat så som kläder.

De blir extra svårt för ungdomar som bor på landet därför att dem bor långt bort ifrån centrum och affärer och för ungdomar som inte har EPA blir de svårt att ta sig till ställen utan att behöva få skjuts av sina föräldrar. Bara att ta sig till en matbutik kommer kosta pengar. Samhället måste tänka på ungdomarna som inte bor i städerna och i centrum de borde tänka att folk bor också på landet där de kan vara flera mil till närmaste livsmedelsbutik.

Det är även miljövänligt att åka kollektivt därför att de är flera som åker samtidigt istället för att alla ska åka varsin bil de blir mycket mera utsläpp.

Där är väldigt smidigt att åka buss de är bara att gå på och sen att gå av, när man åker buss då kan man även åka flera personer samtidigt, så om man är ett stort kompisgäng så kan alla åka samtidigt istället för att dela upp sig i bilar.

De som kan vara dåligt med att ungdomar får gratis busskort därför att de kostar mycket för kommunen och kommunaltrafiken kommer att tjäna mindre pengar.

De är flera ungdomar som plankar alltså att man åker buss eller tåg utan att betala därför att de kanske inte har råd med busskort eller buss biljett och istället för att ungdomar ska behöva planka för att ta sig till ställen så borde ungdomar få busskort, sen om någon kontrollant märker att personen har plankat kan personen tvingas betala mycket pengar som den kanske inte har. Om unga börjar umgås med andra som plankar och de kan leda till att man får destruktivt umgänge och själv gör kriminella saker som kan leda till att man blir kriminell bara för att man inte hade råd med en bussbiljett ledde de till kriminalitet.

2018 fick ungdomar gratis busskort då var jag själv väldigt ung men jag har storasyskon som uppskattade väldigt mycket de fick en stor frihet genom att de kunde i princip åka vart de ville, de vill jag och många andra ungdomar ha i sommaren.

Etiketter:
16 maj

 

Av alla isbjörnar på jorden bor det mest isbjörnar i Kanada, det vill säga 60%. Det finns finns mellan 20 000-30 000 isbjörnar på hela jorden, men 2 tredjedelar kan vara så gott som borta år 2050 på grund av klimatförändringar. Om vi inte vill vara mer miljövänliga, så måste isbjörnarna anpassa sig till det nya klimatet. Men det skulle kunna ta upp till 1000 år, och då är det redan för sent. Men varför dör dom? På grund av den globala uppvärmningen så smälter isen i Arktisk (där de flesta isbjörnarna bor). Och isen är väldigt viktigt för isbjörnarnas överlevnad. Ett exempel är när isbjörnshonor är dräktiga så kommer dom inte in till land, på grund av den smälta isen. Då tvingas dom föda ute på isen, och då dör väldigt många. En annat exempel är att isbjörnarna är väldigt dåliga på att jaga föda inne på land, men det blir svårt för dom att jaga på isen när det mesta är smält. Och med sammanhang med att det blir svårt för dom att få föda, blir dom väldigt smala och undernärd. Även fast dom är väldigt bra simmare, som i vanliga fall kan simma upp till 50 mil, så blir det svårare när dom är undernärda och har ingen styrka kvar. 

16 maj

 

Att ha skilda föräldrar att inte alltid enkelt och de blir liksom som att ha två liv ungefär, tänk dig själv som att man bara delas på mitten liksom. Dubbelt av allt, två födelsedagar när man egentligen bara vill ha en och fira med hela sin familj, två julaftonar när man är uppvuxen med att hela sin familj firar tillsammans. Såklart så har alla det olika men jag försöker fokusera på oss som ungefär nyss fått skilda föräldrar. Mina föräldrar skilde sig för ungefär 4 år sedan och de var som ett helt nytt liv för mig, så mycket nytt som jag inte var van vid.

Jag har valt att intervjua "Alice", som också nyligen fått skilda föräldrar.

- Jag kände på mig det i flera år.

- Det var jobbigt när föräldrarna bodde tillsammans, konstigt när man skulle äta mat.

- Det är jobbigt innan dom skiljer sig för dom bråkar, lite jobbigt när dom inte vill prata med varandra överdrivet mycket, man blir ungefär som en brevbärare emellan.

- Det var jätteomställande och kändes som man bodde i en resväska, och ungefär som man hade två liv.

Det här är det som Alice säger och jag är helt säker på att fler barn känner igen sig. Det som blir extra jobbigt är att se sina föräldrar blir kär och älska någon ny, dela vardagen med någon annan, åka på resor med någon annan och så vidare. Vissa barn tycker det ät jättekul att ens föräldrar hittat någon ny och det kan vara en lättnad för vissa, men för andra kan det vara jättejobbigt och tufft. Särskilt när det kommer från ingenstans.

Som Alice säger:

- Det var jobbigt när föräldrarna bodde tillsammans.

Hon menar att när hennes föräldrar gjorde slut så var man ändå tvungen att bo med varandra eftersom det tar tid att hitta lägenhet eller hus och det är väldigt jobbigt och även väldigt jobbigt för barnet eller barnen att liksom bo med sina föräldrar även fast man vet att dom inte är kär i varandra längre. 

Det finns så himla mycket mer och så mycket olika anledningar och så olika för alla. 

 

Alice heter egentligen något annat. 

Etiketter:

Elevartikel

Redaktionen
19 jun
Elevartikel
11 jun
Elevartikel
10 jun
Elevartikel
05 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
03 jun
Elevartikel
27 maj
Elevartikel
16 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
Amalia Xhabli
17 mar
Elevartikel
Stina Burman
14 mar
Elevartikel
Warner Bros
14 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
© 1994 Castle Rock Entertainment
01 mar
Elevartikel
Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel

 

Redaktionen

15 maj
Professional
23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional