Låt djuren gå fria

Publicerad 2024-05-16 13:45

Djuren är en viktig del av vårat och vår planets liv. Djurparker lockar besökare med nyfödda ungar och löften om att de bevarar utrotningshotade djur. Det talas tyst om alla de djur som årligen avlivas eller dör på djurparkerna, däribland både utrotningshotade och många gånger helt friska djur. Är det rättvist att spärras in i hela sitt liv för att vi människor ska få underhållning?  

 

Jag har valt att skriva om livet för djuren som lever i djurparker. Djur har alltid varit en stor del av mitt liv, och betytt väldigt mycket, därför är detta ämnet viktigt för just mig. Huvudsakligen spelar det även en stor roll eftersom djuren är en stor och viktig del av vårt och planetens liv. Jag vet redan att behandlingen av djur i de flesta djurparker är förfärligt, även om det inte syns på utsidan. Många tänker säkert, att de bara är ett djur, så varför är det viktigt att bry sig om? Djur är precis som oss människor, levande och kännande varelser. Alla som någonsin umgåtts med djur vet att de har sina egna intressen och behov och de kan känna både smärta och glädje precis som oss. Oavsett om det är en människa, ko, höna eller fågel, är de viktiga att bry sig om, för så stor skillnad är det inte på oss. Eftersom de inte kan föra sin egen talan eller kontakta polis om de behandlas illa, är det extra viktigt att vi står upp för dem. 

Djurparker finns främst för att människor vill titta på djur på nära håll, på ett billigt och bekvämt sätt. Den anledningen är tystad otroligt mycket, och jag tycker det är så fel. Utan istället sägs huvudanledningen vara att man bevarar hotade arter och utbildning. Absolut, de värnar då om den biologiska mångfalden. Enligt Svenska Djurparksföreningen, som skriver att det inte är någon nyhet att de avlivar djur ibland, att de är helt öppna med det. Sidan skriver att det blir en del av kretsloppet, att de avlivade djuren blir mat eller så går de vidare till forskning. De skriver även att de förmedlar kunskap för att besökare lättare ska förstå samspelet mellan människor, djuren och naturen. 

De anledningarna, att de förmedlar kunskap och bevarar hotade arter, ser självklart jätte bra ut utifrån, och för de som inte grävt in bakom kulisserna hos djurparker. Enligt mig skulle det vara betydligt mycket bättre att skydda djuren fortfarande, men i sin naturliga miljö. Även att lära barnen på ett bättre sätt om djuren i skolan, än att sätta vilda djur i bur och " skydda " de och lära ut kunskap på det sättet. Att sätta vilda djur i burar, medan djuren har en stor befolkning som åskådar de, orsakar stress vilket försämrar för de att få ungar. Begränsade utrymmen och otillräcklig stimulans kan leda till stereotypa beteende, det vill säga beteendestörningar. Detta kan drabba djur som är vana vid de stora ytorna i naturen, till exempel elefanter. Många djurarter som hålls i fångenskap är inte heller anpassade för Sveriges klimat, därför hålls de djuren inomhus under vintersäsongen, vilket ännu en gång begränsar deras utrymmen. 

Djuren på djurparker manipuleras i stort sett dagligen, de har inget val i vad eller när de äter, vilka de möter eller vem de delar utrymmen med. De är inspärrade i burar och inhägnader som inte på något sätt kan mäta sig med eller efterlikna miljön i djunglerna, savannerna och skogarna som är deras naturliga hem. Djur tas från sina familjer, de dödas när deras gruppstorlek överstiger den utrymme som tilldelats dem. Djurparker säljer, lånar och byter ut rutinmässigt för att bedriva avel eller få nya djurarter som höjer antalet besökare. På svenska djurparker avlivas regelbundet friska djur och även utrotningshotade djur har dödats för att göra plats åt andra djur, som förmodligen är för att öka besökarna. 

Som tidigare nämnt är en av djurparkernas huvudanledningar till att de är viktiga är för kunskap, då de ska lära barn att respektera djur och natur. Djurparker ger barn en felaktig bild av hur djuren lever och visar inte upp dem i dess rätta miljö. De lär i stort sett barn att det är acceptabelt att ta djur ifrån det vilda och ibland splittra familjegrupper och frakta de långa sträckor. Slutligen kan man dra en slutsats att vi inte alls behöver djurparker för att förstå djurens liv. Med hjälp av dokumentärer, webbplatser med kameror i naturen och böcker kan vi lära oss mycket om de. Så i grund och botten handlar det om att tjäna pengar. 

Djurparker håller tusentals djur inspärrade. Djuren manipuleras och dödas för att få mer plats i djurparken eller för att bedriva avel. Det kan också bero på att deras storlek överstiger det utrymmet som de tilldelats. Djuren som dödas kan vara sjuka eller helt friska, det kan även vara utrotningshotade djur som dödas. Detta måste få ett stopp, djurparkerna måste stängas ner och låta djuren gå fria i sin anpassade miljö. 

 

 

 

Källor: (1) Svenska Djurparksföreningen
Skribent
Tags: 

Dela

Elevartikel

Redaktionen
19 jun
Elevartikel
11 jun
Elevartikel
10 jun
Elevartikel
05 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
03 jun
Elevartikel
27 maj
Elevartikel
16 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
Amalia Xhabli
17 mar
Elevartikel
Stina Burman
14 mar
Elevartikel
Warner Bros
14 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
© 1994 Castle Rock Entertainment
01 mar
Elevartikel
Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel

 

Redaktionen

15 maj
Professional
23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional