"Barn har möjligheten att förändra"

Intervju med Gustavo Nazar om Barnkonventionens artikel 2

Publicerad 2022-04-05 14:45

Gustavo Nazar håller i Grundskolefotboll mot rasism. Men vad tycker han om allas lika värde? Det får du veta nu. 

 

Gustavo Nazar har blivit intervjuad den 15/3-22. Där han bland annat svarat på 10 frågor om oss barn och ungdomar och hur vi kan må bättre – vad vårt samhälle kan göra för att vi barn och ungdomar ska må bättre. Gustavo Nazar som håller i Grundskolefotboll mot rasismer har varit jätteglad för han kunde svara på de här frågorna. Ni alla som läser den här artikeln kommer att få många råd på vad ni kan göra när du bland annat blir mobbad eller se när någon bli mobbad. Tack för att ni läser!

Vad skulle du göra om du ser en person blir kränkt och sagts att hen är dålig?

– Om jag hör och ser detta så är det första jag gör är att jag reser mig upp och ställer mig bredvid den personen som blir utsatt och hjälper den så att den inte känner sig ensam och säger: Så får du inte säga så till min vän, och att inget är fel med hen.

Vad tänker du på när du hör meningen alla är lika mycket värda?

– Jag tänker på att meningen, alla är lika mycket värda säger ingenting om hur man är utan att det borde vara så. Alltså om man säger alla är lika mycket värda så betyder det ingenting för alla följer ju inte det. Och man ska säga nej, det är inte så, och jobba så att det blir allas människors värde, för alla idag är inte behandlade lika mycket värda.

Hur tycker du att Grundskolefotboll mot rasism arbetar med artikel 2 i barnkonventionen?

– Vi försöker berätta för alla barn vi träffar att det inte är fel på de och de har rätt att säga ifrån för att i samhället vi lever i finns det fördomar. Så barnen ska veta att det inte finns fel på de utan normer, fördomar som skadar barnen så att alla barn ska veta att de är skyddade av lagen. Och de ska kunna känna igen deras mänskliga rättigheter.

Tror du att Sverige lyckades med att följa artikel 2 i barnkonventionen?

– Nej, nu för två månader sen så gjorde man ett studie i Sverige en stor som man intervjuade tusentals barn runt om i hela Sverige, och frågade om de blir diskriminerade om deras hudfärg, religion, ursprung eller liknande. Och barnen säger att de inte blir skyddade, att de inte vet vad de ska göra. Sverige har inte lyckats idag. Och det är inte något jag tycker utan vi vet. Barn och ungas erfarenheter av rasismer kallas studien som gjordes.

Hur tycker du Sverige borde göra så att det blir bättre med allas lika värde?

– Alla barn ska få veta om sina mänskliga rättigheter. Alla barn ska få möjlighet att skriva texter och intervjua människor för att höra hur de tänker för jag vet att barnen har lösningarna på hur vi kan förändra på hur vi behandlar alla.

Varför tycker du att artikel 2 i barnkonventionen är något viktigt?

– Så här tänker jag: Barn har ju 54 rättigheter och vi vet att alla barn får inte tillgång till alla rättigheter på grund av att de blir diskiriminerade så att artikel 2 är viktigaste om den inte fanns så skulle alla barn inte få tillgång till alla deras rättigheter.

Vad är dina tips för barn och unga för att de ska må bättre?

– Jag tänker så här att artikel 12 att barn ska komma till artikel 3, att vuxna ska tänka på barns bästa. Artikel 6 att alla barn ska må bra , artikel 2 att de inte får bli diskriminerade och liknande. Alla barn ska veta de har rättigheter så att de vet att de har möjligheterna att förändra. Barn ska tillsammans hjälpas åt så att de ska må bättre. Det är något viktigt för oss och måste veta om de och be vuxna om hjälp. Och att vuxna ska stå vid vår sida.

Tycker du att man borde fokusera mer i skolor om allas lika värde?

– Jag tänker att det viktigaste man kan lära sig i skolan så därför ska man titta hela tiden på de artiklarna så att man känner sig starkare, modigare mer stolt. Så det är något viktigt att lära sig som barn. Och att vuxna måste tänka på hur vi känner oss så att vi känner oss trygga.

Vad hoppas du ska hända med allas lika värde i framtiden?

– Mitt hopp är att Malmös skolor och elever de ska ha en stor demonstration där de går ut på gatan och känner till alla deras rättigheter. Så att vuxna ska börja lyssna på barn och måste visa att vi finns och att vi har drömmar. Att vi vet om våra rättigheter och att vuxna ska följa de.

Hur vill du att skolor ska arbeta med artikel 2 i barnkonventionen i framtiden?

– Vuxna ska lämna allt åt sidan och lyssna på hur barn mår och känner. Det är det viktigaste vuxna kan göra. Så att de ska må bra vi ska få information kunskap och möjligheterna att träna oss på att bli ännu bättre. Och där är artikel 2 det viktigaste. Så att vi vet att vi är lika mycket värda som alla andra utan några fördomar som hänger på oss hela tiden. Barn tror att det är något fel på de och så tror ingen på de och inte ens de själva tror på de.

Gustavo och vi alla har hopp på er barn och ungdomar.

– Ni kan förändra hela vårt samhälle. Tänk att det inte finns något fel på er utan alla vi är olika och det är det som gör oss alla speciella.

Artikeln är skapad i ett samarbete med Grundskolefotboll mot rasismer i Malmö, för att lyfta barn och ungas perspektiv i Malmö och sprida kunskap om Barnkonventionens artikel 2.
Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

Källor: (1) Gustavo Nazar
Bildtexter till Reportagebilder: (1) , (2)
Skribent

Dela

Elevartikel

14 aug
Elevartikel
28 jun
Elevartikel
27 jun
Elevartikel
21 jun
Elevartikel
21 jun
Elevartikel
15 jun
Elevartikel
14 jun
Elevartikel
10 jun
Elevartikel
Viaplay Clipsource AB
10 jun
Elevartikel
-
09 jun
Elevartikel
Bilden är tagen av Medina Rashid från Lindängenskolan.
09 jun
Elevartikel
Foto: Itgel
09 jun
Elevartikel
08 jun
Elevartikel
07 jun
Elevartikel
02 jun
Elevartikel
Foto: Tolin Alaqrabawi
02 jun
Elevartikel
Adam Suleiman
02 jun
Elevartikel
Vadim Ghairda
02 jun
Elevartikel
Jag.
02 jun
Elevartikel
Malak Azizi och Valeria Gjoka.
02 jun
Elevartikel

 

Redaktionen

14 mar
Professional
06 feb
Professional
12 sep
Professional
15 mar
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional