You+ musik 2023

Publicerad 2023-12-14 10:30

YOU+ är en banbrytande plattform skapad genom samarbete mellan Fryshuset, Grammis, Spotify och Live Nation. Med en stark vision strävar plattformen efter att vara en samlingspunkt för unga talanger och musikentusiaster, med målet att ge dem möjligheten att lyfta sin passion för musik till en professionell nivå. YOU+ fungerar som en trampolin för unga artister och musikproducenter genom att erbjuda möjligheter, kunskap och inspiration och strävar efter att göra musikbranschen mer inkluderande och tillgänglig för unika talanger.

 

Enligt Melina Hägglund från STIM, som närvarade vid You+ musik, framkom det en stark positiv respons på evenemanget. Hon uttryckte sin entusiasm över det betydande antalet unga deltagare som engagerade sig intensivt i musik. Under en kort intervju betonade Melina att evenemanget var en fantastisk plattform där många deltagare visade stort intresse för musik och var angelägna om att lära sig mer.

 

Melina Hägglund noterade särskilt att deltagarna inte bara var passiva åskådare, utan aktivt deltog genom att ställa frågor och uttrycka sitt engagemang för musiken. Hon beskrev atmosfären som underbar och lyfte fram det faktum att live musik var en integrerad del av evenemanget. För Melina var det tydligt att You+ musik inte bara var en mötesplats utan också en kraftfull möjlighet för unga musikentusiaster att fördjupa sina kunskaper och skapa kontakter inom branschen.

 

Genom Melina Hägglunds perspektiv framträder bilden av You+ musik som en inspirerande och inkluderande plattform där ungdomar inte bara deltar aktivt utan även visar en djup passion för musiken. Det verkar vara en mötesplats där både kunskap och entusiasm för musik flödar fritt och där deltagarna får uppleva live musik, vilket ytterligare förhöjer evenemangets dynamik och tilltalande.

 

Melina betonar vikten av att informera unga människor om möjligheten att få betalt för den musik de skapar. Enligt henne finns det tyvärr en bristande medvetenhet bland ungdomar när det gäller att det är fullt möjligt att tjäna pengar genom att skapa musik. Hon ser det som en central del av deras uppdrag att upplysa unga om deras rättigheter och möjligheter inom musikskapande och hur de kan omsätta sin passion i ekonomiskt värde.

 

Genom att erbjuda denna information strävar de efter att inspirera och stödja unga musikskapare att inse sitt eget ekonomiska värde och potentialen i musikbranschen. Det handlar inte bara om att skapa musik för nöjes skull, utan även om att förstå och utnyttja de möjligheter som finns att få ersättning för sitt arbete.

 

När det gäller Melinas personliga smak inom musik och skapandet nämner hon att hon uppskattar alla typer av musik. Detta visar på en bred och inkluderande syn på konst och kreativt uttryck. Att uppskatta olika genrer och stilar kan vara en viktig del av att navigera och trivas inom den mångsidiga världen av musik och skapande. Melinas synsätt kan också fungera som en inspiration för unga musikskapare att utforska och omfamna olika aspekter av musikskapande.

 

Josef Hermansson från Export Music Sweden delar entusiastiskt att de ser fram emot att möta unga musikentusiaster på evenemanget för att erbjuda vägledning och stöd. Han beskriver evenemanget som både roligt och spännande, och understryker dess många möjligheter för unga med intresse för musikbranschen. Export Music Sweden är aktivt engagerade i att samla in personuppgifter för sitt nyhetsbrev, med målet att utöka sin räckvidd och leverera värdefull information till en bredare publik av ungdomar. Detta visar deras hängivenhet att nå ut och stödja unga musiktalanger.

 

Export Music Sweden fokuserar primärt på samarbete med musikbolag, men de organiserar även seminarier för studenter och yrkesverksamma inom musikbranschen. Deras hopp är att dessa initiativ kommer att vara till nytta för ungdomar som är intresserade av att utforska och engagera sig inom musikbranschen, samtidigt som de erbjuder värdefull information om hur branschen fungerar.

 

När frågan om musikpreferenser och skapande ställs till Josef, framkommer att han uppskattar alla typer av musik, men under sin ungdom hade han en särskild förkärlek för rockmusik. Detta ger en inblick i hans breda musiksmak och hur den har utvecklats över tid.

 

Erika McRoy, som arbetar med utvecklingsstrategi på Spotify, spelar en nyckelroll i att forma framtidens musikbransch. Spotify, som är en av grundarna av You+, strävar efter att främja mångfald och svara på ungdomarnas frågor. Med Erika McRoys engagemang och arbete inom utvecklingsstrategi positionerar sig Spotify som en kraftfull aktör i att skapa en inkluderande och varierad framtid för musikbranschen genom You+.

 

– Detta är det tredje året av vårt evenemang, och för oss utgör det en fantastisk möjlighet att interagera med ungdomar som delar ett intresse för musik. Det ger oss inte bara insikter om deras synpunkter på Spotify, utan även möjligheten att stötta och förstå vad framtidens artister behöver. Att vara närvarande tillsammans med resten av musikbranschen är en underbar upplevelse, säger Erika McRoy.

 

Innan Erika gick in i musikbranschen ägnade hon sig åt att skriva mycket musik själv, vilket ytterligare betonar hennes personliga koppling till den kreativa processen och passionen för musik.

 

Ludvig Werner från IFPI Sverige, skivbolagens branschorganisation, berättade att de är en av initiativtagarna och startade You+ i samarbete med Fryshuset. Evenemanget syftar till att knyta kontakt med ungdomar som vill etablera sig inom musikbranschen men saknar vägledning för att nå musikbolag och skivbolag. Ludvig betonade vikten av att unga får möjligheten att träffa den verkliga musikvärlden och poängterade evenemangets värde i att möjliggöra möten mellan ungdomar och representanter från musikbranschen samt att informera och guida dem genom branschens dynamik.

 

Ludvig underströk att You+ är av stor betydelse både för musikbranschen och ungdomarna, då det bidrar till deras utveckling genom att ge information om hur branschen fungerar. Han avslöjade även sin musiksmak och att han från början gillar popmusik.

 

You+ grundades för tre år sedan av Fryshuset och IFPI/Grammis, som Ludvig representerar. Syftet är att stödja ungdomar som saknar kontakt med musikbranschen och erbjuda vägledning genom utbildning för att underlätta deras inträde i musikbranschen.

 

- Ludvig påpekade att det är svårt för många ungdomar att komma i kontakt med musikbranschen eftersom den är svår att nå. Evenemang som You+ blir därför värdefulla för unga med musikintresse. Trots utmaningen att nå alla ungdomar i hela landet, möjliggör You+ att branschen når tusentals ungdomar runt om i Sverige. Även om det inte är möjligt att besöka alla skolor i landet, är You+ nu etablerat i flera städer och når även ut via TikTok och Instagram för att öka räckvidden.

 

Tidigare evenemang har lockat många deltagare, som förra året när det pågick över två dagar och cirka 1500 ungdomar deltog. Trots att årets evenemang endast pågick under en dag, förväntade sig arrangörerna cirka 800 deltagare (det blev till slut 950 besökare). Trots formatförändringen fortsätter You+ att vara en plattform där ungdomar kan engagera sig och få insikter om musikbranschen.

 

Under en intervju med en av de närvarande ungdomarna, Dido, framkom det att han ansåg evenemanget vara fantastiskt då det erbjöd en unik möjlighet att lära sig mycket, särskilt inom områden som musikskrivning och att navigera i musikbranschen. Dido uttryckte en genuin uppskattning för eventet och betonade dess höga kvalitet. Han lyfte även fram den värdefulla möjligheten att knyta kontakter med människor inom musikbranschen, vilket ytterligare ökade evenemangets värde.

 

 

 

 

 

Källor: (1) You+
Skribent
Fotograf
Research

Dela

Elevartikel

Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
https://www.mediaplaynews.com/netflix-295-million-people-streamed-four-original-movies-in-first-28-days-of-release-in-q3-led-by-the-old-guard/
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
IMAGO / Cinema
23 feb
Elevartikel
BILD: Paulo
13 feb
Elevartikel
30 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
22 jan
Elevartikel
Alla, gratis bild från pixabay
11 jan
Elevartikel
11 jan
Elevartikel
25 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
Diabetes Wellness Sverige
19 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
12 dec
Elevartikel
Simon Araya
12 dec
Elevartikel

 

Redaktionen

23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional