Vattenkraften förstör naturen och fisklivet

Publicerad 2021-12-15 09:50
"Yngeredsfors, vattenkraftverk i Ätran." by Fotograf okänd, / Järnvägsmuseet is marked with CC PDM 1.0

Jag anser att trots att vattenkraften är väldigt viktig för all elförsörjning i Sverige så förstör den mer än vad den är bra. Vattenkraften förstör naturen och älven samtidigt som den också dödar och förstör får många olika fiskarter. Därför tycker jag att man ska riva alla smådammar och en del stora vattenkraftverk för att göra det lättare för fisken och göra naturen snyggare.

Det finns en baksida av de så kallade miljömässiga vattenkraftverken, de är inte så miljöanpassade som många tror. Dammarna gör så att en del fisk som bland annat laxen och ålen inte kan ta sig upp och förbi dammarna till sitt lekvatten och hemmavattnet där de föddes. Det är bara 100 av de 2100 kraftverksdammarna i Sverige som har fungerande fiskvägar så fisken kan simma upp till sin parningsplats eller sitt hemmavatten och leva där.

Det är ett stort problem eftersom väldigt många fiskar dör på väg upp till sitt vatten och det leder till att fiskbeståndet minskar drastiskt. Anledningen till att både laxen och ålen dör när det försöker ta sig uppför dammen är för att deras överlevnadsinstinkt är så stark och driver den framåt. Även fast det är en dammvägg i vägen så försöker de hoppa över den vilket leder till att de slår ihjäl sig. Därför kan man bygga fiskvägar bredvid dammen så fisken kan simma upp. Men tyvärr så sköts dessa vägar inte om vilket gör att de förfaller eller täpps till så fisken ändå inte tar sig upp vilket resulterar i att de ändå dör i slutändan.

Det finns en del fiskar som till exempel harren och öringen som har anpassar sig till dammens påverkan på naturen. Till skillnad från laxen och ålen så behöver inte dessa andra fiskar vandra lika långt för att kunna leka. Men dammen gör det fortfarande väldigt svårt för dem eftersom den fortfarande försvårar vandringen för den fisken. Öringen och harren försöker anpassa sig så att den inte behöver vandra tillbaka till sitt hemmavatten för att kunna leka, men trots deras anpassning så dör vissa öringar och harrar för att de inte klarar anpassningarna.

Vissa kanske tycker att vattenkraften bara är bra eftersom den står för ungefär 40 procent av hela Sveriges elförsörjning. Sverige har överflöd på el och därför säljer vi den till andra länder som till exempel Tyskland. Därför är Sveriges vattenkraft väldigt viktig för Sveriges ekonomi men även några länders elförsörjning.

Det finns en fördom om vattenkraft att den ska vara miljövänlig, det stämmer till en viss del eftersom den inte släpper ut några växthusgaser men den förstör också naturen väldigt mycket. För att bygga ett vattenkraftverk så krävs det väldigt mycket resurser och tid. För att bygga ett vattenkraftverk så måste man stoppa upp en hel älv eller flod för att kunna bygga. Sen för att få ut alla resurser och fordon till bygget så behöver man bygga nya vägar så att fordonen kan komma till byggplatsen.

När vattenkraftverket byggts så stoppar det upp hela älven när det inte forsar ut vatten från dammen. Det gör så att allt som är efter dammen blir torrlagt och älvens botten dör. Eftersom det inte rinner något vatten där så flyttar djuren för att hitta ett ställe att dricka och jaga på. Det leder till att allt djurliv efter dammen försvinner för att djuren inte har något bra ställe att vara på.

Avslutningsvis så vill jag säga att finns det en massa smådammar som näst intill är helt onödiga eftersom de bara står för cirka 1% av all elförsörjning men de stoppar fortfarande upp vattnet och gör så att fisken och naturen dör. Därför tycker jag att vi borde riva alla smådammar och även en del stora vattenkraftverk eftersom det förstör naturen, vi har redan ett överflöd i energi från vattenkraften och då gör det inget att ta bort alla små dammar och en del vattenkraftverk. Jag menar att trots att vattenkraften inte släpper ut några växthusgaser och är förnybar energikälla så borde vi minska antalet och riva alla smådammar för att rädda naturen som är nedanför dammen.

Källor: (1) Fiskarnas rike
Skribent
Research

Dela

Elevartikel

Aya Najib
14 jan
Elevartikel
Ichigo121212/Pixabay
13 jan
Elevartikel
Pexels.com
22 dec
Elevartikel
21 dec
Elevartikel
Cornelia Saidi
20 dec
Elevartikel
17 dec
Elevartikel
Nils Clase
17 dec
Elevartikel
17 dec
Elevartikel
17 dec
Elevartikel
16 dec
Elevartikel
16 dec
Elevartikel
by U. S. Fish and Wildlife Service
16 dec
Elevartikel
15 dec
Elevartikel
"Yngeredsfors, vattenkraftverk i Ätran." by Fotograf okänd, / Järnvägsmuseet is marked with CC PDM 1.0
15 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
Axel Harkén
14 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
"Grand Theft Auto IV - Stylized (3)" by William Hook is licensed under CC BY-SA 2.0
14 dec
Elevartikel
Erik Backman
14 dec
Elevartikel
Linus Granat
14 dec
Elevartikel

Redaktionen

21 dec
Professional
25 okt
Professional
13 okt
Professional
24 sep
Professional
05 jul
Professional

Mobilestories Poll