Varför är åldersgränsen på film inte högre än 15 år?

Publicerad 2019-09-26 11:49
Isabelle Westlund

Att sätta åldersgräns på film är ett stort ansvar. Det finns olika åldersgränser beroende på filmens innehåll. Det viktigaste är att se till att innehållet inte skadar ungas välbefinnande. Den högsta åldersgränsen som en film kan ha är 15 år, men denna gränsen kanske borde vara högre? 

På Bokmässan i Göteborg har Statens Medieråd en monter. Statens medieråd är en myndighet som strävar mot att ungdomar ska bli mer medvetna på nätet. Francisca Benavente är filmgranskare och föreläste om åldersgränser på film. Hennes uppgift är tillsammans med två kollegor att avgöra vilken åldersgräns filmer ska få. Gruppen består av en barnpsykoterapeut, socionom och Benavente själv med sin bakgrund som lärare.

- Vi tar även hjälp av barn genom en barnpanel som får se filmen tillsammans med oss och sedan diskuterar vi den.

Gruppen arbetar dagligen med att bedöma vilken åldersgräns filmer ska ha. De åldersgränser som finns är sju, elva och femton år. När de sätter åldersgränserna utgår dem ifrån innehållet och kan utifrån det bedöma om det är skadligt för unga barns välbefinnande. Deras fokus är att barnen inte ska känna stark rädsla, oro eller förvirring. Detta för att det inte ska uppstå konsekvenser som att barnen får svårt att sova, inte vågar göra sådant som de brukar eller att dem får skrämmande bilder i huvudet.

Statens medieråd utgår ifrån den generella publiken och inte den enskilda individen som exempelvis kan vara extra känslig. Detta ger föräldrar ansvaret att bedöma om deras barn är moget nog att se filmen. En elvaåring får alltså se en film med högre åldersgräns tillsammans med en vuxen, men allt ansvar ligger i sådana fall hos den vuxna. Om barnet upplever filmen som t.ex. skrämmande så ska föräldern finnas där som stöd och ge råd. Enligt Benavente är det viktigt att kommunicera med sina barn för att det inte ska uppstå oklarheter kring filmens innehåll.

Inom filmindustrin anses man vara vuxen vid 15 års ålder. Därför är åldern så pass låg vid skräckfilmer. Frågan är däremot om gränsen egentligen bör vara högre. Detta är inget som Benavente kan styra över men hon tycker det kan diskuteras.

- Det är en bra fråga som vi också har diskuterat nu när vuxencensuren har tagits bort.

År 2011 togs vuxencensuren bort genom en utredning av lagen som ledde till att censuren inte ansågs som nödvändig längre. Statens medieråd grundades även i samband med detta. Vuxencensuren innebar att delar i filmer togs bort på grund av olämpligt innehåll som t.ex. våld och droger, men ändå skapades ingen ny åldersgräns som är högre än 15 år. Detta är något som går att diskuteras och barnombudsmannen är en av dem som uttalade sig om att gränsen borde vara högre. Varför är åldersgränsen på film inte högre än 15 år? En fråga som handlar om ansvar och kontroll.

Källor: (1) Francisca Benavente
Skribent
Fotograf

Dela

Elevartikel

BILD: Paulo
13 feb
Elevartikel
30 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
22 jan
Elevartikel
Alla, gratis bild från pixabay
11 jan
Elevartikel
11 jan
Elevartikel
25 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
Diabetes Wellness Sverige
19 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
12 dec
Elevartikel
Simon Araya
12 dec
Elevartikel
Hafso
04 dec
Elevartikel
Mariam Saar, Melissa Banaie, Hafso Beyle
04 dec
Elevartikel
Mary saar
04 dec
Elevartikel
Bild: Hivi Rashid
04 dec
Elevartikel
20 nov
Elevartikel

 

Redaktionen

23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional