växthuseffekten

Publicerad 2018-05-30 07:55
https://pixabay.com/sv/klimat-klimatf%C3%B6r%C3%A4ndringar-arkitektur-2584727/

Det är dags att vi inser att våran miljö ändras och vi måste lägga fokus på de miljöfrågorna som finns. Om inte annat för vår överlevnads skull. De rika länderna måste komma överens om miljöfrågor som finns och som påverkar växthuseffekten till att det blir varmare på jorden. 

Den naturliga växthuseffekten som också kallas drivhuseffekten är bra, eftersom det är en naturlig process och nödvändigtt för jordens värme och allt liv. Utan naturliga växthuseffekten skulle jorden vara ca 30 grader kallare jämfört med idag. Men om dagens omständigheter fortsätter att påverka växthuseffekten som de gör, så är det en stor risk att vi gör mer skada än nytta. Växthuseffekten har ändrats så mycket under de senaste årtionden att medeltemperaturen ökar mer och mer på grund av gaserna som vi släpper ut. Detta är på grund av att vi människor inte använder naturvänliga gaser, båda på våra fordon och varor.

Vattenånga och koldioxid är en naturliga gas som finns i vår atmosfär. Dessa växthusgaser är till för att behålla värmen som kommer från solen innanför atmosfären. På grund av det kan jorden bevara värmen i en gynnsam temperatur. Detta kallas för växthuseffekten. 

https://pixabay.com/sv/kvitten-frukt-k%C3%A4rnfrukter-63284/

När fossila bränsle förbränner uppstår koldioxid(CO2 ) som är en växthusgas. Gasen gör att atmosfären och växthuseffekten ökar. 

Om ni vill ha mer information om växthuseffekten, så hittar ni det i filmen:

Nu är allt fler oroliga för att halten av flera ökade växthusgaser leder till en orimlig mängd i atmosfären, på grund av vår förbränning av kol, olja och naturgas. Det innebär mer växthusgaser i våran atmosfär vilket leder till att det blir varmare. problemen som inträffar är till exempel att glaciärerna vid syd- och nordpolen smälter allt snabbare. Vilket innebär ökad havsnivå. Den förändringen kommer med sikt medföra att glaciärna blir mindre och därmed kommer de ge från sig allt mindre färskvatten. Om glaciärna smälter helt bort, så kommer sötvttensresursen inte finnas längre. De länder som är beroende av smältvatten för sitt jordbruk kommer då att drabbas hård. Havsvattenivån kommer däremot att stiga vilket blir ett stort problem för människor i kustområden som kan ligga under vatten inom hundra år. Främst drabbas tättbefolkade områden t.ex. i Bangladesh, Egypten och Maldiverna. Öarna som är på låga höjder och tropiska området t.ex. Maldiverna kan råka ut för kraftiga oväder och man räknar med att havsytan kommer stiga med ungefär 50 cm till år 2100. Processen är långsam, men har blitivt snabbare de senaste åren och famtiden får utvisa vart vi är på väg. Den globala uppvärmningen kan påverka många delar av världen. Och vi människor blunda för frågan om växthuseffekten, även om många av våran nuvarande miljö och världsproblem är orsakad av den ökade västhuseffekten. Därför måste vi satsa hårt för att motverka klimatfärändingen. Speciellt måste politkerna motarbeta så som man nu motarbetar krig och andra problem. Det är för våran och våra barnbarns framtids skull, så att de får chansen att se allt vi ser i naturen även när de lever. Vi får inte glömma att det är på grund av den industriella revolutionen har miljön blivit förstört. Fabrikerna släpper ut höga halter av koldioxid bland annat från fabriker och bilar. Jag tycker att växthuseffekten måste bli ett oftare samtalstema. Man kan vänta sig att Sverige blir påverkad av växthuseffkten med ökade översvärmningar och fler intensiva regnperioder speciellt på sommaren. Detta betyder också att de rika länderna i världen blir påverkad och även de som släpper ut flest västhusgasar. Samtidigt är de länder som drabbas hårdast de fattigaste på jorden. Därför har de rikare delen av världen ett stort ansvar att hjälpa de länder som har drabbats hårdast av klimatfärandringar och jobba hårt för att minska sina höga utsläppet.

Det är inte bara människor som påverkas av västhusgasar utan även djur och växter. Djur somlever i takt med årstiderna är nu får problem med sina parningstider och äggläggning, respektive födandet av ungar. Alltså på grund av kortare vinter bland annat, tidigare vår och senare höst. Vissa fjärilsarter finns nu på platser som de inte fanns tidigare. Detta kan orsaka stora problem framtiden. I Sverige kan vissa skadedjur ökar på många ställen. detta är negativ också för de djur som finns i dessa områden just nu. Fjällräven exempelvis har bekymmer i Sverige just nu eftersom rödräven har vadrat in i fjällrävs-habitat. 

Andra djurarter blir all mer sällsynta och kan dö ut, exempelvis isbjörnar. Orsaken är att på grund av klimatpåverkningar så är det svårare för isbjörnar att fånga säl. Isbjörnarna jagar på isen och om isen smälter så blir det svårare, eftersom isbjörnar inte är lika effektiva som vanligt. På grund av att de inte är bra på att jaga på land så kommer de förrmodligen inte kunna komma åt mat. Om det fortsätter så kommer isbjörnara förmodligen dö ut till slut av svält.

Men det finns också bra saker med växthuseffekten och inte bara negetiva. Blanda annat varmare klimat på norra och södra halvkloten. Som leder till möjligheten att odla olika typer av växter. Det finns t.ex. exotiska växter som växer bara på värma ställen och tack vare växthuseffekten kan vi nu odla dessa typer av växter. dessutom blir det varmare klimat på somrarna som kan innebära att inkomsterna av turismnäringen blir mycket större än idag. 

Lösning

Det är svårt att lösa problemet med växthuseffekten men det finns olika metoder om hur man kan förbättra för oss människor och alla levande varelser. Bland annat öka användningen av fler förnybara energikällor, förbättrad energieffektivitet, miljövänligare sätt att framställa energi från fossila bränslen, nya transportbränsle och utveckling av miljövänligare teknik.

Istället för att använda bensin till att driva bilen, ha bränslen som inte innehåller olja. Som t.ex. biogas, etanol eller el som inte orsakar en ökat växthuseffekt. Eller cykla till skolan eller ta bussen. Stäng datorn efter användningen och släck alla lampor i hemmet innan man går ut. Köp miljövänligare produkter i affären. Om varje människa gör något annorlunda i sin vardag som på något sätt minskar utsläppet av växthusgaser så skulle det hjälpa stort.     

Källor: (1) Naturskyddsföreningen
Skribent
Research

Dela

Elevartikel

16 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
Amalia Xhabli
17 mar
Elevartikel
Stina Burman
14 mar
Elevartikel
Warner Bros
14 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
© 1994 Castle Rock Entertainment
01 mar
Elevartikel
Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
IMAGO / Cinema
23 feb
Elevartikel
BILD: Paulo
13 feb
Elevartikel
30 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
22 jan
Elevartikel
Alla, gratis bild från pixabay
11 jan
Elevartikel

 

Redaktionen

15 maj
Professional
23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional