Ungdomar på Ica i Båstad

Publicerad 2022-12-08 14:15

Många mellanstadie- och högstadieelever går till den närliggande Ica affären på rasterna och efter skolan. Ibland så kommer elever i större eller mindre grupper vilket kan skapa oro hos andra kunder som handlar på Ica. Under pandemin fick Ica mer klagomål och skolan fick också säga till elever att inte komma i de större grupperna och ifall någon inte skulle handla skulle de vänta utanför affären.

 

En del elever från Strandängsskolan går upp till Ica efter skolan och på rasterna för att handla mindre varor. Ifall man går in på Icas hemsida " ica.se" så kan man se de mest populära tiderna. Den mest populära tiden på Ica i Båstad var runt 15:00 när många elever slutar skolan. 

 Speciellt under pandemin var detta mer allvarligt. Ofta så kom ungdomar i större klungor och då klagade många andra kunder på grund av att de yngre inte höll distansen under pandemin. Nu efter pandemin får inte Icas butik klagomål om just detta längre. Ofta under pandemin var det en regel att bara en person fick vara vid Icas snabbkassor och personal stod vid snabbkassorna. Många ungdomar kom till Ica bara för att följa med en vän och inte för att handla själv och det blev mer kö på grund av det. Ica fick säga till Strandängsskolan flera gånger och lärare fick ta upp det i sina klasser.

 

 På Strandängsskolan fanns det mycket skräp från till exempel godispapper fanns utanför klassrummen och i korridoren. Det var värre i början av höstterminen, men nu hade lärare sagt till elever att tänka på att skräpa ner mindre och skolan har satt upp fler soptunnor utanför de olika klassrummen så nedskräpningen har blivit bättre. 

- Det har blivit bättre med nedskräpningen överlag men jag tycker att det har blivit lite mer den senaste tiden, sa en lärare på Strandängsskolan.

 

Tips från Ica 

•Sprid ut er och kom inte i större grupper för att inte ha för många personer.

• Planera ut vad du ska handla innan du går in i Ica.

Källor: (1) ica.se
Skribent
Fotograf
Research

Dela

Elevartikel

31 jan
Elevartikel
31 jan
Elevartikel
20 jan
Elevartikel
Delia Anderle
20 jan
Elevartikel
Felix Wallin
20 jan
Elevartikel
Isak Andersson Sundblom
20 jan
Elevartikel
Jonas Lindén
20 jan
Elevartikel
ARNE
19 jan
Elevartikel
18 jan
Elevartikel
Alla som vill
18 jan
Elevartikel
Jag
18 jan
Elevartikel
18 jan
Elevartikel
Charlie S. Ormsmarck
16 jan
Elevartikel
Foto: Sara Eklind
20 dec
Elevartikel
20 dec
Elevartikel
Cenita Welander
15 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
Marie wingh
12 dec
Elevartikel
Marie Franzén
12 dec
Elevartikel
Allan Sterner
12 dec
Elevartikel

 

Redaktionen

12 sep
Professional
13 aug
Professional
04 apr
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional
04 apr
Professional
04 dec
Professional