Tips från experten – så funkar upphovsrätt på nätet

Publicerad 2020-01-08 13:15

Vilka bilder får jag använda i en artikel som publiceras på nätet? Är det okej att bädda in en Youtube-video i sin artikel eller använda en skärmdump av någon annans material? Här är expertens svar på några av de vanligaste frågor som vi på Mobile Stories får om upphovsrätt.

 

Catharina Ekdahl är jurist på Patent- och registreringsverket, PRV, och är expert på upphovsrätt. Hon projektleder också sajten Upphovsrättsskolan.se, som riktar sig till lärare och elever som vill lära sig mer om hur bild, text och ljud kan användas på nätet utan att upphovsrätten kränks. De flesta frågor om upphovsrätt som vi på Mobile Stories får handlar om bild och rörligt material. Men det finns naturligtvis också regler när det gäller ljud och text – läs mer om detta på Patent- och registreringsverkets sajt Upphovsrättsskolan.se!

Varför kan jag inte använda bilder som ändå redan finns öppet publicerade på nätet?

– Om du vill använda bilder som någon annan har skapat beror det ju på att du antingen inte vill/kan använda en bild du tagit själv eller att bilden du hittat passar perfekt till din artikel. Oavsett vad drar du nytta av det som någon annan har skapat. Ställ dig sedan frågan ”skulle jag vilja att någon annan använde mina bilder utan att jag blev tillfrågad först?”. Om du svarar nej på den frågan, har du förstått vitsen med upphovsrätt. Om du kanske svarar ja istället, ska du veta att det är upp till varje person som skapar ett verk att själv bestämma var gränsen går. Det som kanske skulle vara okej för dig, behöver inte vara okej för någon annan.

Är allt som skapas också upphovsrättsligt skyddat?

- Faktum är att mycket av det som skapas kan vara upphovsrättsligt skyddade verk, om det inte enbart handlar om idéer eller faktauppgifter. För att något ska vara skyddat som verk krävs det att det är originellt och personligt utformat, dvs. att det har ”verkshöjd”. I ett par av de domar som kommer från svenska domstolar framgår det att nivån på originaliteten kan vara ganska låg. Personligt utformat är nog det mesta som skapas, oavsett det handlar om konst, texter eller musik. Det innebär att det allra mesta som är konstnärligt eller litterärt skapat material också är skyddat av upphovsrätt.

Vilka är de vanligaste missuppfattningarna om upphovsrätt?

- Att upphovsrätten bara handlar om pengar. Visst är det så att det finns ett ekonomiskt värde i exempelvis filmer, musik och bilder. Men, mycket av upphovsrättens värde handlar även om att som enskild skapare bli erkänd för det man har gjort eller att slippa hitta sitt verk i ett kränkande sammanhang. Sedan är det inte mer än rätt att den som har lagt ner en massa tid på att skriva en bok, komponera eller spela in musik, producera en film eller måla en tavla också ska kunna få betalt när någon annan vill använda det. Om man som användare inte är beredd på det finns ju alltid möjligheten att skapa något eget istället.

Hur kan jag vara helt säker på att jag får använda en bild i en artikel på exempelvis Mobile Stories?

– Bästa sättet är att ta kontakt med den som har tagit bilden och få tillstånd. Fotografens namn ska nämligen alltid finns nämnd i samband med bilden och sedan kan du söka på namnet på nätet för att hitta en kontaktuppgift. Du kan också vända dig till någon av de organisationer som företräder upphovspersoner. På bildområdet heter organisationen www.bildupphovsratt.se. Ett annat sätt är att använda bilder som ligger på nätet med öppen licens, s k Creative Commons-licenser. Sök på ”CC Search” så hittar du en massa bilder som människor har skapat som kan användas på det sätt som CC-licensen visar. Läs gärna med om CC-licenser på www.creativecommons.se/om-cc/licenserna/

Får jag lov att bädda in Youtube-klipp i min artikel som publiceras på nätet?

– I användarvillkoren som gäller på Youtube kan det finnas begränsning för videoklippen får användas. Ett sätt som du nästan alltid kan använda, utan att du behöver få tillstånd från den som har skapat klippet är att lägga en hyperlänk till klippet istället. Avstå alltså ifrån att bädda in klippet och lägg en öppen länk, så att den som läser din artikel tydligt uppfattar att klippet ligger på en annan sida än den där din artikel är publicerad.

Får jag använda skärmdumpar från Youtube?

– Att göra en skärmdump från ett videoklipp är egentligen samma sak som att ta en bildruta ur klippet och använda. Eftersom användarvillkoren på Youtube kanske hindrar dig från att använda ett videoklipp utan att du först har fått tillstånd, kan det finnas anledning att vara försiktig med det eller försöka få ett tillstånd. Kanske är ett alternativ att istället lägga in en hyperlänk till videoklippet på det sätt som jag föreslagit tidigare. Om det då automatiskt dyker upp en skärmdump på klippet genom länken du lagt, kan du nog däremot utgå ifrån att det är okej.

Om jag gör en filmrecension – får jag använda bilder och klipp ur filmen i min artikel som publiceras på nätet?

– I upphovsrättslagen finns det ett undantag som handlar om recensioner eller ”kritisk framställning” som det kallas för i lagen. Genom den bestämmelsen kan det möjligen vara tillåtet att använda bild ur exempelvis en film i en recension om filmen som du har skrivit. Men, det gäller bara i tryckt form, dvs. inte i digital form. Det innebär att om du skriver en filmrecension som du publicerar på nätet och vill använda bild från filmen så kan du behöva tillstånd. Samtidigt kan det vara så att filmbolaget som har lanserat filmen har lagt upp särskilda s k ”pressbilder” på sin webbsida som får användas när media skriver om filmen. Kanske kan det även gälla för din recensionsartikel.

Får jag ta en egen bild på ett bokomslag eller filmaffisch och använda i min artikel?

- Att ta en bild på ett bokomslag eller filmaffisch och använda i en recension av boken eller filmen är tillåtet så länge recensionen publiceras i tryckt form, alltså i pappersform. Däremot behövs det tillstånd från illustratören eller fotografen som gjort bokomslaget om recensionen ska publiceras digitalt. Detsamma gäller filmaffischen. Vänd dig i så fall till filmbolaget och fråga om tillstånd. Tillstånd behövs däremot inte om du istället väljer att lägga in en hyperlänk i din recension till en officiell webbsida där bokomslaget eller filmaffischen redan finns. Det innebär inte att bilden får läggas in i den digitala recensionen, men länken kan då bli kopplingen till boken eller filmen som du recenserar.

Var kan elever själva hitta mer information om upphovsrätt?

- Det finns mycket information om upphovsrätt att hitta på nätet, men en hel del kan vara vinklad och det förekommer ibland information som är direkt felaktig. På www.prv.se/upphovsratt får du svar på många av de vanligaste frågorna om upphovsrätt. Vill du lära dig om upphovsrätt på ett kul sätt, gå in på www.upphovsrättsskolan.se och snurra lyckohjulet, leta efter copyrighttecken eller spela memoryspelet!

 

DETTA ÄR PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET

Patent- och registreringsverket förkortas PRV och är en svensk statlig myndighet som ansvarar för immaterialrätt. Myndighetens uppdrag är att stimulera innovationer och entreprenörskap genom att bland annat registrera patent, design- och varumärken som någon söker skydd för. I uppdraget ingår också att öka kunskapen om upphovsrätt (som är en del av immaterialrätten), både hos upphovspersonerna själva och hos allmänheten generellt. Läs mer på om detta på myndighetens hemsida: https://www.prv.se/sv/om-oss/

Källor: (1) Catharina Ekdahl
Skribent

Dela

Elevartikel

Amalia Xhabli
17 mar
Elevartikel
Stina Burman
14 mar
Elevartikel
Warner Bros
14 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
© 1994 Castle Rock Entertainment
01 mar
Elevartikel
Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
IMAGO / Cinema
23 feb
Elevartikel
BILD: Paulo
13 feb
Elevartikel
30 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
22 jan
Elevartikel
Alla, gratis bild från pixabay
11 jan
Elevartikel
11 jan
Elevartikel
25 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel

 

Redaktionen

23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional