Svenskar, vi måste flyga mindre!

Publicerad 2021-04-20 11:30

Du kliver av flygplanet och värmen som möter dig är som ett slag i ansiktet, ett skönt slag dock. De vita sandstränderna breder ut sig, palmbladen rör sig lätt i de svaga brisarna och överallt ser du solbrända turister. Det är helt fantastiskt. Men till vilket pris?

 

Kanske till priset av ett lidande ekosystem, extrem torka och korallrev bortom räddning. Kanske till priset av att dina barnbarn inte får uppleva den vackra värld som du en gång fick. Växthuseffekten är något vi måste ta på stort allvar, likaså utvinning, transport och produktion av fossila bränslen. Alla måste vi dra vårt strå till stacken, innan vår jord och allt levande på den är ett minne blott. Med hänsyn till detta anser jag att vi svenskar måste minska antalet flygresor per person och år.

I Sverige, enligt Naturvårdsverket i “ Flygets klimatpåverkan” (3/4-20), så har antalet utrikes flygresor per invånare mer än fördubblats sedan början av 1990-talet. Med tanke på jordens tillstånd idag, är detta en utveckling som går åt helt fel håll. De stora mängder koldioxidutsläpp som varje flygplan genererar förvärrar den redan starka växthuseffekten. Den förhöjda medeltemperturen leder till bland annat översvämningar, skogsbränder och smältande isar, vilket i sin tur gör det svårt för både människor och djur att överleva. Enligt Ulrika i “Flygets klimatpåverkan” på WWF (8/3-19) står flyget för ca 4-5% av de globala utsläppen av koldioxid. Ulrika konstaterar även att flyget skulle stå för ca 25% av de totala utsläppen ifall alla flög i samma utsträckning som oss svenskar, den siffran är skrämmande och långt ifrån hållbar. En lite mindre, men ack så viktig del i att förhindra de förödande konsekvenserna som kan uppstå när jordens medeltemperatur fortsätter att stiga okontrollerat, är att bromsa utvecklingen av ökande utlandsresor från Sverige.

Vissa påstår att minskade antal flygresor inte är nödvändigt för att rädda miljön, då flyget representerar en relativt liten del av de globala utsläppen. Enligt Maja Rosén i “Flygpratar guiden - argument och strategier för klimatsamtal” på Vi håller oss på jorden (7/11-2020) så är detta inte ett hållbart motargument. Uppskattningsvis har 80% av världens befolkning aldrig satt sin fot på ett flygplan, vilket kan vara en förklaring till flygets relativt låga globala utsläpp, menar Maja. Utsläppen från flyget är inte låga, men väldigt få människor i världen flyger. Hon skriver även att svenskars flygresande i genomsnitt släpper ut 1.1 ton koldioxidekvivalenter* per person och år, och för att begränsa temperaturhöjningen till 1.5 grader behöver vi begränsa vårt koldioxidutsläpp till högst ett ton per person och år. Vårt flygresande står alltså för mer än 100% av de utsläpp som vi inte borde överskrida. Dessa siffror redovisar tydligt att minskade flygresor absolut är nödvändigt för att rädda miljön, trots att flygets totala globala utsläpp kan verka lågt.

Det finns dock fler negativa aspekter med en flygresa än bara flygets utsläpp av koldioxid, även själva utvinningen av fossila bränslen är negativt för miljön. Så länge vi flyger kommer det finnas ett behov av fossila bränslen som utvinns på ett icke miljövänligt sätt. Enligt Anna Lindberg i “Därför vill vi ha fossilfria pensioner” på Naturskyddsföreningen (03/2020) orsakar utvinningen av fossila bränslen föroreningar i mark, luft och vatten. Anna skriver även att det kan leda till fattigdom och tvångsförflyttningar samt hot, våld och trakasserier mot människor. Det enda som kan stoppa detta från att ske är att efterfrågan på fossila bränslen minskar, vilket vi svenskar måste vara en del av. När ett land visar vägen är det lättare för andra länder att följa efter. På så sätt kan varje individs inställda flygresa från Sverige minska efterfrågan på fossila bränslen från hela Europa. Det kommer i sin tur att vara positivt för vår lidande natur, samt för vissa människor.

Sammanfattningsvis, om alla i världen flög som oss svenskar hade målen i Parisavtalet aldrig varit möjliga att uppnå och vår miljö hade varit bortom räddning. Vi, i detta välutvecklade industri-land, måste ta vårt ansvar och inte följa trenden med ökat flygresande. Vi kan inte flyga till Spanien, Thailand och USA flera gånger om året samtidigt som människor och djur inte överlever till följd av klimatförändringarna. Bränslet som flygplan tankas med bidrar både till växthuseffekten och förorenar luft, mark och vatten där det utvinns. Det är inte hållbart. Slutligen vill jag uppmana alla i detta avlånga land att skippa den där extra flygresan till de vita sandstränderna och vackra palmerna, tänk på att det är dina barnbarn som kommer att drabbas tillslut.

* Koldioxidekvivalenter är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika sådana gaser har olika förmåga att bidra till växthuseffekten och global uppvärmning. När man uttrycker utsläppen av en viss växthusgas i koldioxidekvivalenter anger man hur mycket koldioxid som skulle behöva släppas ut för att ge samma verkan på klimatet.

Källor: (1) Naturvårdsverket, (2) WWF, (3) Klimatstyrning av flyget i Sverige, (4) Naturskyddsföreningen
Skribent
Fotograf
Tags: 

Dela

Elevartikel

Redaktionen
19 jun
Elevartikel
11 jun
Elevartikel
10 jun
Elevartikel
05 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
03 jun
Elevartikel
27 maj
Elevartikel
16 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
Amalia Xhabli
17 mar
Elevartikel
Stina Burman
14 mar
Elevartikel
Warner Bros
14 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
© 1994 Castle Rock Entertainment
01 mar
Elevartikel
Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel

 

Redaktionen

15 maj
Professional
23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional