Stoppa palmolje-konsumtionen

Publicerad 2021-01-28 09:07
Rainforest Action Network

Hur många människor tänker på vilken sorts matolja vi konsumerar varje dag? Palmolja är en olja som finns i det flesta produkter vi människor använder oss av dagligen och i maten vi äter varje dag. Palmoljan finns i bland annat smink, tvål, tvättmedel, ljus, biodrivmedel, pepparkakor med mera. Oljeplantagen förstör för mycket, plantagen förstör oersättliga naturvärden och det förstör även marken. De bryter även mot mänskliga rättigheter. De som arbetar med detta använder sig av kemiska bekämpningsmedel som inte är tillåten inom EU, då det är skadligt för människor. Vi vill stoppa den ohållbara produktionen som bryter mot mänskliga rättigheter samt användningen av slav och barnarbete. Är ni redo för att stoppa detta?

Utvinningen av palmoljan sker på oljepalmsodlingar i Sydostasien, restprodukterna från palmoljan exporteras till Sverige för att bli djurfoder. På www.naturskyddsforeningen.se/palmolja menar de att på grund av den ständigt ökade världshandeln konsumerar vi så otroligt mycket palmolja varje dag, som då påverkar olika slags förhållanden i världen. Vi människor är oftast inte medvetna om vilka effekter våra inköp av palmolja gör. Vi alla måste börja ta ansvar så vi kan försöka förhindra det. För flera miljoner människor i Sydostasien, är palmoljan viktig som matolja och kalorikälla, men konsumtionen av palmoljan förstör så otroligt många livsmiljöer. Människor, djur och växter har tvingats byta livsmiljöer till betydligt mycket sämre och förstörda ställen.

När man skövlar regnskogen för att få fram palmoljan, släpps det ut väldigt stora mängder av växthusgaser. För varje hektar regnskog man hugger ner och omvandlar till oljeplantage frigörs 174 ton kol och det mesta av det går rakt ut i luften i form av koldioxid. Detta motsvarar ungefär koldioxidutsläppen från 530 flygpassagerare under en längre flygning. Enligt https://www.sverigesnatur.org/aktuellt/palmolja-varre-an-vantat-for-miljon/ finns det i Indonesien ca 14 miljoner hektar oljeplantager som innan har varit regnskog. Indonesien har det snabbaste avskogningen i hela världen. Efter man har skövlat bort regnskog är biomassan 90% lägre än i en regnskog. Detta beror på att det knappt finns något organiskt material kvar som kan berika jorden. Odlare som arbetar med detta rensar konstant bort "naturligt skräp" alltså döda löv och träd, för att sedan bespruta odlingen med kemiska bekämpningsmedel. Följderna blir en utarmad jord/näringsfattig jord samt minskad biologisk aktivitet (Sverigesnatur.org). 

Rainforest Action Network

Men det är inte helt kört än. I en studie visar forskare några praktiska råd hur man kan minska det negativa miljöeffekterna av framställning av palmoljan. Man måste börja tänka på att enbart fälla träd för oljeplantager som inte kan brännas exempelvis material till huskonstruktion. Personerna som arbetar med detta kan börja tänka på att lämna kvar döda löv och träd så jorden kan berikas istället för att bli utarmad, de får börja använda sig av naturligt gödselmedel. Återvinning, kan man också använda sig av för att kunna återanvända oljepalmskvarnar som gödselmedel. Enligt studien menar de även att man inte måste använda sig av avskogning för oljeframställningen. Enligt Naturskyddsföreningen, så vill de sätta högre krav hur produktionen av palmoljan ska gå till, vi individer kan minska produktionen av palmolja genom att välja varor som nästan är likadana och smakar likadant. Minskar vi köpen av dessa varor som innehåller palmolja så kommer även palmoljeindustrin att minska. 

Under det här arbetet har våran grupp gått till en butik där vi skulle hitta tio varor, fem skulle innehålla palmolja och de fem andra skulle inte göra det. Anledningen till varför vi gjorde detta var för att kolla hur man kan ersätta produkter som innehåller palmoljan. I Skolan gjorde vi även ett enkät där vi fick två olika pepparkakor. Ena pepparkakan innehöll palmolja och den andra gjorde inte det. Vi smakade och svarade sedan på frågor om detta.

151 elever var med och svarade på det här enkäten. Här kommer resultatet:

(Siffrorna i resultatet är antalet på vad elever svarade.)

Vilken pepparkaka var godast?(svara ärligt)

Rainforest Action Network

Svar: Hjärtat (utan palmolja i)68, Den andra varianten (Pippi) med palmolja i 32, Båda var lika goda 22 ,Valde att inte äta någon eller båda kakorna 29

Känner du till vilka konsekvenser användandet av palmolja kan ge miljön?

Svar: Ja är mycket insatt i konsekvenserna 20, Ja har lite kunskap om det 100, Nej känner inte till konsekvenserna så väl 20, Nej är helt ovetande om hur de palmolja påverkar miljön 11

Har du tittat på filmen "I matindustrins spår - Palmolja"

Svar: Ja 31, Ne j80, Kommer titta på filmen 17, Nej kommer inte titta på filmen 23

Kommer du efter denna hållbarhetsvecka tänka på ett annat sätt när du har möjlighet att välja produkter med eller utan palmolja? Till exempel när du ska köpa pepparkakor.

Svar: Ja, kommer välja produkter utan palmolja i 22, Nej, kommer inte ta hänsyn till om produkten innehåller palmolja 24, I den mån det går kommer jag försöka välja bort produkter med palmolja i 64, Kommer i mycket liten utsträckning ta hänsyn till om produkten innehåller palmolja 23, Gör redan ett aktivt val idag att välja bort produkter med palmolja i 18

Källor: (1) Sveriges Natur, (2) Palmolja-världsfonden WWF, (3) undersökning om palmoljekonsumtionen, (4) ubdersökning om palmkomsumtionen
Skribent
Research

Dela

Elevartikel

02 jun
Elevartikel
Foto: Tolin Alaqrabawi
02 jun
Elevartikel
Adam Suleiman
02 jun
Elevartikel
Vadim Ghairda
02 jun
Elevartikel
Jag.
02 jun
Elevartikel
Malak Azizi och Valeria Gjoka.
02 jun
Elevartikel
Omeira Hunganei
02 jun
Elevartikel
01 jun
Elevartikel
01 jun
Elevartikel
31 maj
Elevartikel
31 maj
Elevartikel
31 maj
Elevartikel
31 maj
Elevartikel
31 maj
Elevartikel
Av: Jag
31 maj
Elevartikel
30 maj
Elevartikel
29 maj
Elevartikel
Skribenten
29 maj
Elevartikel
Emma Johansson
26 maj
Elevartikel
Adrian Vestin
26 maj
Elevartikel

 

Redaktionen

14 mar
Professional
06 feb
Professional
12 sep
Professional
15 mar
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional