Skydda regnskogen i Amazonas!

Publicerad 2021-04-20 11:30

I de centrala delarna av Sydamerika hittar man de flesta av de biologiska diamanterna. Här finns mycket av vår planets olika växt-och djurarter där de får florera i en bra tillvaro. Växter och träd i dessa områden fyller även en viktig funktion då de ständigt använder luftens koldioxid och tillverkar syre. Problemet vi står inför är att intresset för regnskogarna har ökat och företag tar vara på intresset för att tjäna pengar. 

 

Vad händer när regnskogen ödeläggs? Vad får det för konsekvenser? Jag ska förklara varför det är viktigt att bevara regnskogen och vem som egentligen ligger bakom problemet.

14 procent av jordens yta har tidigare bestått av regnskogar. Däremot så har den siffran sjunkit i takt med de förödande skövlingarna som sker, främst utsatt är Amazonas regionen. 2020 slog skövlingen ett nytt rekord. I SVT rapport ”Skövlingen av Amazonas slår nytt rekord” kan man läsa om de mätningar som gjorts sedan augusti 2015. Mellan januari och april 2020 ödelades 1202 kvadratkilometer regnskog. Det är en rekordhög höjning i jämförelse med tidigare år, vilket oroar forskare och miljöexperter.

Att Amazonas regnskog bevaras är viktigt för jordens klimat. Regnskogens träd bidrar till att binda kol och ger även möjlighet för växtligheter. På naturskyddsföreningens webbsida kan man läsa artikeln ”Regnskogen i Amazonas – varför ska vi bry oss om den?”, där får man veta att regnskogen absorberar ungefär 430 miljoner ton kol om året, det motsvarar ungefär åtta gånger av Sveriges utsläpp. Detta kol omvandlas däremot till koldioxid och släpps ut i atmosfären när skogen bränns eller huggs ner. Det ironiska i denna fråga är att regnskogens träd absorberar mer koldioxid än vad man tidigare trott. I en forskning ledd av David Schimel, NASA, har man visat att regnskogar behövs för att förhindra de hastigt ökande koldioxidutsläppen. I dagsläget tar ungefär 30 procent av världens skogar och vegetationer upp människans koldioxidutsläpp med hjälp av fotosyntesen. Ödeläggningen av Amazonas skulle därför göra att man raderar en viktig faktor, fotosyntesen, vilket kommer leda till fler klimatproblem i framtiden.

De globala konsumtionsmönstren är den huvudsakliga anledningen till att regnskogen skövlas. Anledningen är att intresset för exotiska varor har ökat och att nybebyggelser för industrier sker. Den vanligaste orsaken är omvandling till plantager av soja, bönor och jordbruksmark för exempelvis kor. Gruvdriften förorenar vattnet vilket i sin tur förgiftar växt och djurliv i området. Nedhuggning av trädslag i området exporteras utomlands med höga förmåner till företag. Varför fortsätter denna utveckling kan man undra sig? Det beror helt och hållet på att företagen vill uppnå de globala konsumenternas efterfrågan för att stärka sig själva rent ekonomiskt sett. Problemet är att de gör det till varje pris och för tillfället, skadas regnskogen mest utav denna process. På webbsidan Universeums hittar man artikeln ”Världens regnskogar”, där uppmanar man att konsumeringen av palmoljor, exotiska träslag och andra livsmedel från Brasilien måste minska för att vi ska stoppa ödeläggningen av regnskogarna i Amazonas. Ett sätt att stoppa ödeläggningen av Amazonas är därför att konsumera mindre!

Det är viktigt att få skövlingen och bränderna i en kontext. Brasiliens president Bolsonaro och andra aktörer som ligger bakom skogsskövlingen menar att det är en stor omställning att bli oberoende av effekten skogsskövlingen ger. Odlingarna, biodieseln, mineralerna, växt-och djurlivet är något som alla världens konsumenter är i behov av. Därför menar de att det är i framtiden mer lönsamt att över tid hugga ner skog än att bevara skog. Ekonomin rubbas och blir obefintlig att täcka med alla de lönsamheter som försvinner ifall avvecklingen skulle stoppas. Helt enkelt ÄR det här en stor omställning som kräver stöd från alla länder i världen. För tillfället, finns inte det stödet. Noomi Egan har skrivit en artikel som publicerats på Lunds Universitet ”Många orsaker bakom förstörelsen av Amazonas”. Egan tycker att Sverige kan sätta mer press på Brasilien och införa fler betydande stödprojekt för att bevara regnskogen. ”Eftersom regnskogen är så stor vet vi inte vad vi löper risk att förlora”. Det är därför upp till var och en av oss människor, att minska vårt konsumerande. Det gäller att våga tänka grönt, handla lokalt och välja bort de sydamerikanska produkterna. Det är vid en minskad efterfrågan från oss konsumenter som får företag att dra tillbaka sin skövling av den viktiga regnskogen. Vi måste göra allt i vår makt för att skydda djurliv, växtliv och vår planets framtid.

Vi måste diskutera problematiken, innan det är för sent.

Källor: (1) Lunds Universitet, (2) Världsnaturfonden , (3) Universeum, (4) WWF, (5) Natursidan, (6) Naturskyddsföreningen, (7) SVT
Skribent

Dela

Elevartikel

Redaktionen
19 jun
Elevartikel
11 jun
Elevartikel
10 jun
Elevartikel
05 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
03 jun
Elevartikel
27 maj
Elevartikel
16 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
Amalia Xhabli
17 mar
Elevartikel
Stina Burman
14 mar
Elevartikel
Warner Bros
14 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
© 1994 Castle Rock Entertainment
01 mar
Elevartikel
Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel

 

Redaktionen

15 maj
Professional
23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional