Skolsystemet i Kenya: en djupdykning i utbildningens värld

Publicerad 2023-11-28 13:02
Anfa Kabrale Afgub

Vi på Upplands-Brogymnasiet fick möjligheten till att öppna dörrarna till en ny värld och välkomnade fantastiska gäster från Kenya. Under tre intensiva dagar delade vi kunskap om vårt svenska samhälle och tog chansen att lära oss mer om Kenya. I en minnesvärd intervju, där jag och två av mina klasskamrater träffade på fyra engagerade kenyaner för att utforska hur deras skolsystem fungerar. En intressant intervju som satte fokus på våra olika utbildningssystem och kulturer. Gymnasiet i Kenya är en tid då eleverna får möjlighet att utforska olika ämnen och planera sina framtida vägar. Det kenyanska skolsystemet är väldigt unikt med dess egna traditioner.

Fyra år i gymnasiet Efter avslutad grundskola påbörjar kenyanska elever sin gymnasieutbildning, som sträcker sig i fyra år. Under denna tid studerar elever obligatoriska ämnen som matematik, engelska och swahili. En unik aspekt av kenyansk utbildning är deras språkliga landskap. Kenya har 42 olika etniska grupper, var och en med sina egna dialekter. Swahili, som är det officiella undervisningsspråket lär endast ut en specifik dialekt under gymnasiet. Läroplanen består även av naturvetenskap (fysik, kemi, biologi), historia, geografi och företagsekonomi. Alla elever oavsett deras intresseområden studerar dessa ämnen under sina två första år i gymnasiet. Däremot i årskurs 3 introduceras en valmöjlighet. Eleverna kan välja att fördjupa sig inom naturvetenskap, historia, geografi eller företagsekonomi. Denna möjlighet ger dem chansen att anpassa sin utbildning och förbereda sig för framtida karriärvägar.

Skolschemat i Kenya är väldigt organiserat. Elever börjar tidigt på morgonen och har strukturerade dagar, oavsett om de går på internatskola eller vanlig skola. Reglerna finns för att upprätthålla effektivitet och disciplin.

I en del skolor ska eleverna vara i skolan klockan 07:30 på morgonen, slå sig ned och börja lektionerna 08:00. Elever i internatskolor, förbereder sig redan klockan 05:00, där de tar en dusch, tar på sig uniform, äter frukost och går på lektionerna tillsammans. Eleverna ska prestera så bra som möjligt och inte bli lata i framtiden, säger Judith under intervjun.

Det sista året på gymnasiet i Kenya avgör elevernas framtid. Här genomför eleverna ett prov för att visa vad de har lärt sig under sina 4 år i skolan. Provet är inte enbart för att se vad de har lärt sig, utan det är också nyckeln till universitetet. Resultatet avgör vilka universitetsvägar som är tillgängliga för eleverna. Det är här de individuella styrkor och preferenser kommer fram. Elever som briljerar inom naturvetenskap kan sträva mot yrken som ingenjör eller läkare, medan de som utmärker sig inom historia kan bli framtida lärare.

För andra elever som inte klarar sig så bra i skolan, så finns det högskolor på lägre nivå, där man genomför konstnärligt arbete som frisör eller nagelterapeut, säger Judith i intervjun.

Hon menar på att dessa högskolor med lägre nivå är ett exempel på hur det kenyanska skolsystemet strävar efter att möta varje elevs individuella behov. Vilket de är väldigt stolta över.

Examinationer i slutet av terminerna/ledighetsmånader Examinationer och större prov i Kenya hålls alltid i slutet av terminerna.

Ja, bedömningar och prov görs men inte veckovis eller månadsvis. Det är slutet av terminen för våra elever i Kenya. Provet sätter en enorm vikt på elevernas prestation under varje termin.

Under intervjun berättar Judith även att det är mycket som skiljer sig från det svenska skolsystemet. Det vill säga själva skolåret i Kenya. Eleverna har längre ledigheter, alltså en hel månads ledighet mellan terminerna. Det kenyanska skolsystemet har tre terminer per år. Alltså finns det inga korta helgdagar/veckor som i Sverige.

Eleverna går i skolan från januari, februari, mars och är lediga i april. Därefter fortsätter skolan i maj, juni, juli och är lediga i augusti. Sista terminen går eleverna i skolan under september, oktober, november och har sista månadens ledighet i december, förklarar en av kenyanerna.

Obligatoriska uniformer I alla kenyanska skolor är uniformer obligatoriska. Skolorna har möjlighet att välja uniformernas utseenden och färger.

Uniformerna används från måndag till torsdag, däremot inte fredagen då det är en idrottsdag för eleverna.

Denna tradition är en stark del av kenyansk kultur och skolorna håller fast vid den, oavsett påtryckningar.

Beroende på vädret så bär eleverna sin kofta ovanpå om det är kallt ute, är det varmt så bär dem en tröja. Som det är nu har vi inga väderalternativ, på morgonen regnar det och på eftermiddagen är det varmt.

Det är inte obligatoriskt att ha på sig kavaj på en soldag, utan det beror helt på vad eleverna vill bära under dagen, bara de bär något av plaggen som givits ut och representerar uniformerna, berättar hon.

Inkludering av elever med särskilda behov I Kenya finns skolor som är specialiserade för elever med funktionsnedsättningar. Dessa skolor erbjuder anpassade lektioner och boenden för elever som har olika behov. Det är en viktig del av det kenyanska utbildningssystemet.

Vi har väldigt få skolor för elever med särskilda behov och det blir väldigt svårt för regeringen att hantera dem. Skolorna bildar en klass för eleverna och ger dem den hjälp och stöd dem behöver från olika lärare. Skolorna ordnar även ett så kallat ”sovrum” där eleverna sover över på vardagarna för att ungdomarna ska få det så smidigt som möjligt under sin skolgång. Dock hämtas de upp på helgerna för att spendera tid med familjen.

Judith, som var en av de fyra kenyanerna vi intervjuade, delade med sig av denna information med entusiasm och djup kunskap om det kenyanska skolsystemet. Hennes kunskaper har givit oss en unik inblick i en värld som skiljer sig från vår egen, men som fortfarande strävar efter att utbilda och forma de unga. Alltså kan vi konstatera att det kenyanska skolsystemet, med sina traditioner erbjuder en annorlunda men värdefull utbildningserfarenhet. Det är genom att uppskatta dessa skillnader som vi kan förstå hur andra kulturer utbildar sina ungdomar.

Tyra Amamoo.

Källor: (1) Judith
Skribent
Ljud
Fotograf
Research

Dela

Elevartikel

Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
https://www.mediaplaynews.com/netflix-295-million-people-streamed-four-original-movies-in-first-28-days-of-release-in-q3-led-by-the-old-guard/
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
IMAGO / Cinema
23 feb
Elevartikel
BILD: Paulo
13 feb
Elevartikel
30 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
22 jan
Elevartikel
Alla, gratis bild från pixabay
11 jan
Elevartikel
11 jan
Elevartikel
25 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
Diabetes Wellness Sverige
19 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
12 dec
Elevartikel
Simon Araya
12 dec
Elevartikel

 

Redaktionen

23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional