Shala Hala Yoga

Publicerad 2022-10-20 11:34
Laila Svensson

Shala hala yoga, en traditionell yoga studio som ägas av entreprenören Laila Svensson. Yoga studion fokuserar mestadels på välmående, både fysiskt och psykiskt. Laila Svensson tycker det är väldigt viktigt att folk förstår vad som händer både fysiskt och psykiskt när man gör yoga, helt enkelt hela processen i yoga. 

Shala hala yoga är ett företag som fokuserar på välmående både fysiskt och psykiskt. Eftersom ägaren Laila Svensson själv mått dåligt under en lång period vill hon med hjälp av yoga hjälpa andra. Hon vill att hennes anställda ska förstå processen i yoga och vill ha lärare som är välutbildade så deras kunder kan få det bästa möjliga. Med hjälp av yoga vill hon minska stress och få bort trauma. Målgruppen är äldre personer och personer i medelåldern eftersom att hon är medveten om att många vuxna och äldre är stressade och spända idag. Hon nämnde även att hon ville börja satsa mot en yngre åldersgrupp, men inte för tillfället. 

Under sina lektioner håller hon en verbal guidning för att ha en bättre kontakt med sina elever, alltså att hon till viss del demonstrerar övningar och med hjälp av guidning och sin röst berättar vad eleverna ska göra. Hon vill se eleverna och på så sätt få en bättre dynamik med dem. Som vi nämnde innan är hon försiktig med vilka hon anställer och vill ha någon som förstår yogaprocessen. Alltså vad som händer både fysiskt och psykiskt, men även att hon vill vara försiktig ekonomiskt sett. En lärare måste få in elever och på så sätt få in fler kunder, annars går Laila bara minus. 

Hon har ungefär 10-12 pass om veckan, hon nämnde även att hon vill ha ett luftigt schema som passar för henne. Alltså att hon behöver inte stressa. Hon har publicerat och skrivit en bok som mestadels handlar om hälsa och välmående. Laila håller på att skriva ytterligare två böcker som ska komma ut till våren, även de handlar om hälsa och välmående. Hon försöker också kontakta folk så att hon kan hålla föreläsningar om sinaböcker. Alla de böcker hon tänker publicera/skriva handlar om välmående, alltså både fysisk och psykisk hälsa och ohälsa, de är delar av livet hon tycker är väldigt viktiga. 

Källor: (1) Laila Svensson , (2) Laila Svensson
Skribent
Research

Dela

Elevartikel

BILD: Paulo
13 feb
Elevartikel
30 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
22 jan
Elevartikel
Alla, gratis bild från pixabay
11 jan
Elevartikel
11 jan
Elevartikel
25 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
Diabetes Wellness Sverige
19 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
12 dec
Elevartikel
Simon Araya
12 dec
Elevartikel
Hafso
04 dec
Elevartikel
Mariam Saar, Melissa Banaie, Hafso Beyle
04 dec
Elevartikel
Mary saar
04 dec
Elevartikel
Bild: Hivi Rashid
04 dec
Elevartikel
20 nov
Elevartikel

 

Redaktionen

23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional