Sänk bensin och dieselpriset

Publicerad 2021-05-06 11:01
"CC-32" by Trausti Evans is licensed under CC BY 2.0

Jag tycker att bensin och dieselpriset ska sänkas för att det blir allt svårare att bo på landsbygden där bilen är de enda alternativet för att ta sig någonstans. Jag själv bor på landsbygden och vill kunna bo här tills jag dör. Därför anser jag att både bensin och dieselpriserna bör sänkas.

För de första så är inte kollektivtrafiken på landsbygden lika bra som i städerna där det går bussar lite titt som tätt utan det bara går några stycken om dagen. Stanna och byta buss flera gånger det gör det väldigt komplicerat och tar lång tid att göra sina ärenden.

För de andra så kommer inte folk att sluta åka bil för att bensin och dieselpriserna höjs med några kronor eftersom att folk måste ta sig till sina arbeten eller sin skola. Om folk ska sluta åka bil helt så ska priset stiga väldigt mycket.

En del kanske tycker att det är bra att bensin och dieselpriserna höjs och att det är bättre för miljön men som sagt så kommer folk inte att sluta åka bil för att priset höjs med några kronor. Det finns andra saker som man kan minska på för att värna om miljön. Tillexempel att fortsätta minska användandet av plast. Ett annat sätt är att minska utsläppen är att istället höja trängselavgiften inne i städerna där en fungerande kollektivtrafik finns.

För de tredje desto mer bensin och diesel priserna höjs så kommer det att bli svårare och svårare att bo på landsbygden där det är flera mil till jobb, skola, mataffärer och fritidsaktiviteter och bilen är de enda alternativet. Ska landsbygden verkligen behöva dö ut på de här sättet? Alla får inte plats i staden.

Sammanfattningsvis så behövs en kraftig höjning av bensin och dieselpriserna för att folk sak sluta åka bil, alla har inte råd att köpa nya bilar som går på förnybart bränsle och alla vill inte bo i stan. Jag tycker alltså att bensinpriset ska sänkas med många kronor så att jag och många andra kan fortsätta att bo kvar på landsbygden.

Källor: (1) Svenska dagbladet
Skribent
Research

Dela

Elevartikel

31 jan
Elevartikel
31 jan
Elevartikel
20 jan
Elevartikel
Delia Anderle
20 jan
Elevartikel
Felix Wallin
20 jan
Elevartikel
Isak Andersson Sundblom
20 jan
Elevartikel
Jonas Lindén
20 jan
Elevartikel
ARNE
19 jan
Elevartikel
18 jan
Elevartikel
Alla som vill
18 jan
Elevartikel
Jag
18 jan
Elevartikel
18 jan
Elevartikel
Charlie S. Ormsmarck
16 jan
Elevartikel
Foto: Sara Eklind
20 dec
Elevartikel
20 dec
Elevartikel
Cenita Welander
15 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
Marie wingh
12 dec
Elevartikel
Marie Franzén
12 dec
Elevartikel
Allan Sterner
12 dec
Elevartikel

 

Redaktionen

12 sep
Professional
13 aug
Professional
04 apr
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional
04 apr
Professional
04 dec
Professional