Minska övervikten i samhället!

Publicerad 2023-01-31 14:15

I dagens samhälle är det en fjärdedel av Sveriges pojkar som är överviktiga. Jag tycker att mer idrottstimmar i skolan skulle gynna de barnen som är överviktiga men det hjälper också alla barn på lektionerna.

 

I dagens samhälle är det upp till en fjärdedel av Sveriges pojkar som är överviktiga. Jag tycker att mer idrottstimmar i skolan skulle gynna de barnen som är överviktiga men det hjälper också alla barn på lektionerna. I en statistik från folkmyndigheten år 2018/2019 så är det 21% av Sveriges barn mellan 6–9 år som är överviktiga.

Jag anser att mer idrott eller fysisk aktivitet skulle hjälpa barnen som är överviktiga. Jag anser att det hjälper bara dom som är överviktiga utan hjälper alla barn att fokusera i skolan och att deras motivation och deras prestation skulle utvecklas. Det leder till bättre skolresultat i skolan.

För det första anser jag att mer idrott i skolan skulle kunna hjälpa barnen att fokusera och tänka bättre på lektionerna. I motionen på riksdagens hemsida skriver Waltersson och Heindorff att ``En forskning från Bunkefloprojektet visar att mer fysisk aktivitet i skolan är bra för elevernas motorik och förbättrar elevernas övriga resultat i skolan. Vill vi ha piggare elever med bättre skolresultat bör vi införa ännu mer idrott och fysisk aktivitet i skolan´´

För det andra så tycker jag som elev att mer idrottstimmar hade hjälpt oss elever att koncentrera sig på lektionerna och jobba bättre. På ämneslären.se kan man läsa i artikeln Skolidrott varje dag ger långvariga positiva effekter

(Påhl Ruin 24 oktober 2021) om att mer idrottstimmar hjälper din hälsa i vuxna livet.

`` I den nya studien har de omskrivna eleverna från Ängslättskolan hunnit bli i snitt 23 år och det är runt sju år sedan de lämnade grundskolan. Forskarna har i den nyligen publicerade studien studerat deras muskelmassa och bentäthet och på nytt jämfört med kontrollgruppen.

Mot Skillnaderna är precis desamma som när vi jämförde grupperna sista året under grundskoletiden. ´´

Å andra sidan så finns det personer som tycker att mer idrott är dåligt för kroppen. Det tycker att det är dåligt för att det kan leda till psykisk ohälsa som är redan ett stort problem för barn nu idag. Men om man har mer idrott så kan det leda till att man vill börja på en sport efter skoltid och det kan leda till att personen mår bättre och kommer ut ur den psykiska ohälsan.

Avslutningsvis så anser jag att mer idrottstimmar kommer att hjälpa eleverna på skolan i att koncentrera sig mer på lektionerna och då kommer att betygen bli bättre.

Källor: (1) folkhälsomyndigheten, (2) lararen.se, (3) Riksdagen
Skribent
Fotograf
Research
Tags: 

Dela

Elevartikel

Amalia Xhabli
17 mar
Elevartikel
Stina Burman
14 mar
Elevartikel
Warner Bros
14 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
© 1994 Castle Rock Entertainment
01 mar
Elevartikel
Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
IMAGO / Cinema
23 feb
Elevartikel
BILD: Paulo
13 feb
Elevartikel
30 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
22 jan
Elevartikel
Alla, gratis bild från pixabay
11 jan
Elevartikel
11 jan
Elevartikel
25 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel

 

Redaktionen

23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional