Miljö

Publicerad 2023-03-22 07:15

Det börjar bli miljökatastrofer, vi måste börja göra något som skyddar miljön. Atmosfären blir tjockare av transporter vi använder som släpper ut stora mängder av koldioxid. Det leder till att det blir klimatförändringar och naturkatastrofer som det hände i Sverige år 2018. Det blev för torrt och solen blev för varm och det ledde till att det började brinna i skogar och mark. Därför har jag hittat ett sätt som kan skydda var atmosfär och jord. Jag tycker för att vi ska kunna förminska stora mängder av utsläpp så kan vi sluta använda bilar, flygplan och båtar som har utsläpp och använda istället el transporter.

 

För det första är transporter skadliga eftersom de är utsläpp som har olika kemiska ämnen som är skadliga för både djur, växter och oss människor. Vi använder transporter på ett onödigt sätt. När vi ska gå till skolan, jobbet eller andra ställen som inte ligger så långt från vårt hus så använder vi flesta bilar. Istället för att vi ska använda bilar som har utsläpp så kan vi använda cykeln eller promenera, annars så kan man använda el transporter. På detta sättet sparar vi ändliga resurser och gör det bra för vår hälsa.

För det andra så skadar transporter miljön på ett riktigt stor sätt när vi importerar varor från andra länder. Vi flesta brukar beställa kläder eller saker genom internet som säljs i andra länder. Ibland beställer vi flesta par jeans, för att de jeansen ska komma fram till landet vi bor i så transporteras dem i olika länder. När dem transporteras så transporteras dem med flyg från land till land, och man använder inte bara ett flyg, nej förutom man så skickas jeansen till ett annat land och därifrån går jeansen till ett annat flyg som har ytterligare utsläpp.

Enligt Naturskyddsföreningen i deras artikel ”Varför är det dåligt för klimatet att flyga?” så är flyget världens sjunde största sett till utsläpp. Enligt Naturvårdsverket i sin artikel ” Klimatet och transporterna (2023-02-8) så har transporter också stor påverkan på klimatet genom utsläpp av växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen. I artikeln står det också att förbränning av fossila bränslen står för det största bidraget till växthuseffekten både i Sverige och i övriga världen.

Vissa kommer nu säga hur ska vi kunna transportera varor vi behöver eller hur ska vi kunna transportera oss från land till land. Jo, vi kan visst! Vi kan skapa transporter som är oskadliga mot miljön. Istället så kan vi ha kvar elbilar, tåg och bussar som blir laddade och ta bort alla som går på fossila bränsle. Vi kan till och med tillverka flyg som inte går på fossila bränslen. Några kommer nu säga hur? 

Jag tänker att vi tillverka elbilar och bussar som blir laddade så kan vi hitta ett sätt som gör att flygplan går på el eller blir laddade. På detta sättet så har vi transporter som vi kan använda utan att skada miljön och oss.

För det tredje så kan transporter leda till att det händer miljökatastrofer till exempel: torka, förhöjd, havsnivå och extremväder. Eftersom att detta utsläpp gör en global uppvärmning som gör att atmosfären blir tjockare som sen leder till mer värme. Detta gör att det blir risk att is smälter vid polerna - Antarktis och Arktis. Om is smälter i Antarktis så kommer det bli översvämningar, länder kommer hamna under havsytan och vi människor kommer drabbas och tvingas att fly från vår områden/länder. Därför tycker jag att man ska tänka på hur man ska transportera saker runt i världen.

Slutligen så uppmanar jag alla människor att använda kollektivtrafiken för att skydda vår miljö, växter även oss människor. Ifall vi använder kollektivtrafiken så är det inte lika mycket utsläpp och det skyddar vår miljö.

Källor: (1) Naturskyddsföreningen
Skribent
Ljud
Fotograf
Research
Video

Dela

Elevartikel

Redaktionen
19 jun
Elevartikel
11 jun
Elevartikel
10 jun
Elevartikel
05 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
03 jun
Elevartikel
27 maj
Elevartikel
16 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
Amalia Xhabli
17 mar
Elevartikel
Stina Burman
14 mar
Elevartikel
Warner Bros
14 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
© 1994 Castle Rock Entertainment
01 mar
Elevartikel
Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel

 

Redaktionen

15 maj
Professional
23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional