Linda Lindberg: "Vi vill storsatsa på svenska och svenska normer i skolor i utsatta områden"

Publicerad 2023-06-21 19:45

Sverigedemokraterna vill satsa på att lära ut svenska normer i utsatta områden. Att inte förlänga uppehållstillstånd för anhöriga till kriminella och samtidigt utvisa gärningsmannen är ett annat förslag som Sverigedemokraterna driver för att minska kriminaliteten. Linda Lindberg anser att utvisning inte är ett straff.

 

Sverigedemokraternas representant på Järvaveckan, Linda Lindberg, valde att inte ställa upp på intervju på plats. Frågorna har därför ställts i efterhand via mejl.

Vad är det viktigaste målet med er politik?

Foto: Henry Forsell Sköld

– Sverigedemokraternas vision är att skapa ett sammanhållet Sverige där människor kan känna trygghet, gemenskap, och få en bra levnadsstandard. Vi vill se en stark välfärd där vi har en skola präglad av ordning och reda, där hälso- och sjukvården är tillgänglig och där välfärden stöttar när individen har behov av hjälp. Ett samhälle som också bygger på att du gör din plikt och kräver din rätt.

Många hamnar i kriminalitet för att de tycker att skolan är svår. Hur vill ni göra för att förbättra skolorna i socioekonomiskt utsatta områden?

– Sverigedemokraterna vill storsatsa på det svenska språket och på svenska normer och värderingar så att elever i dessa skolor får betydligt bättre förutsättningar att lyckas. Undervisningen i grundskolan ska ge elever faktakunskaper och betygen ska avspegla hur mycket fakta en elev har lärt sig. Det ger en förutsägbarhet och tydlighet som är gynnsam för alla elever, men i synnerhet för elever som har det tuffare. Parallellt med dessa satsningar på skolans kunskapsuppdrag ska det ska råda nolltolerans mot dåligt uppförande. Oacceptabelt beteende ska mötas med omedelbara konsekvenser för eleven. Föräldrars ansvar för elevens uppfostran ska skrivas in i skollagen för att tydliggöra var ansvaret ligger och i förlängningen möjliggöra att föräldrar kan beivras när de egna barnen uppför sig illa.

Ni pratar mycket om hårdare straff – men vilka förslag har SD när det gäller det förebyggande arbetet för att bekämpa kriminaliteten?

– Konsekvenser vid brott är förebyggande. Det måste vara tydligt, tidigt, att samhället inte accepterar vissa beteenden. Sedan måste även valet att leva ett liv bortom kriminalitet vara lätt att göra, med en fungerande skola och familjeliv. Vi vill bland annat se en stärkt elevhälsa på skolorna med stöd från Bup, stärkt socialtjänst för att bland annat kunna erbjuda tidigare insatser, men också ökade resurser till föräldrastöd.

Vad är er syn på Järvaveckan? Hur kommer det sig att inga SD-representanter varit på plats tidigare år?

– Vi har i stort sett haft representanter på plats varje år i olika form.

Er politik kretsar mycket kring att fatta beslut som direkt påverkar människor i utsatta områden, bland annat er migrationspolitik. Hur ser ni på ert ansvar när det gäller att besöka och lyssna på människor från dessa områden?

– Vi tycker det är jätteviktigt att ha örat mot marken och att människor som berörs av politiska beslut får komma till tals. Vi har företrädare ute i hela landet som ofta samtalar i olika forum och möter såväl föreningsliv som unga.

Hur kan ungas röster från Järvaområdet bli hörda om vi inte får möjlighet till intervjuer?

– Vi ställer alltid upp på intervjuer om vi kan och har möjlighet.

Ni har uttalat er om att utvisa hela familjer vid brottet av en familjemedlem. Vad har utvisning av en hel familj för nytta för att bidra till ett tryggare Sverige? Skulle detta då vara ett rimligt beslut att även fatta på en etnisk svensk familj; skicka hela familjen i fängelse för ett brott en familjemedlem begått?

– Det bör noteras att det endast är gärningsmannen som utvisas på grund av brottet. Däremot finns det skäl att överväga om uppehållstillstånden för den personens familj ska upphävas vid en sådan utvisning. Varje enskild familj utgör en liten men viktig del i samhället och alla har ett gemensamt ansvar att forma sig efter landets normer och värderingar och göra Sverige till det bästa landet att bo i. Föräldraansvaret är starkt och konsekvenser är rimliga att se då man brister i detta och ens barn begår grova kriminella handlingar som man döms för.

– Att göra jämförelsen med att fängsla en hel familj går inte att göra, då utvisning inte är ett straff.

Ni vill förbjuda modersmålsundervisning i syfte att förbättra integrationen och språkinlärningen, trots att ett flertal studier visat att flerspråkighet är till stor nytta för barns inlärning. Hur tänker ni kring det?

– Alla elever behöver tala god svenska för att lyckas, det är primärt. Vi anser mycket riktigt att modersmålsundervisningen ska avvecklas och att de 2,4 miljarder kronor som detta kostar ska i stället satsas på bl.a. svenskundervisning. Behöriga modersmålslärare kan anställas i skolor för att bistå lärare och övrig personal. Det står dock varje enskild rätt att anmäla sig till olika språkkurser om man så önskar, och att dessa bekostas på egen hand om det inte finns inom olika lärosäten.

Finns det inte likheter med hur samerna och samiska språken behandlats i Sveriges historia? Risk att historien upprepas?

– Det är en väldigt dålig liknelse. Samiska är ett av Sveriges fem minoritetsspråk. Samerna har en rik och långvarig historia i Sverige, och deras kulturella och språkliga traditioner har haft en betydande inverkan på den svenska kulturen. Andra språk och kulturer som har kommit till Sverige på senare år har inte alls en jämförbar historik i Sverige som exempelvis samerna har.

Kommer vi se Jimmie Åkesson på Järvaveckan kommande år, och om inte, kommer andra representanter vara villiga att vara med på en intervju på plats?

– Det får vi se.

Källor: (1) Svenska dagbladet , (2) Publikt , (3) Kriminalvården
Skribent
Tags: 

Dela

Elevartikel

16 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
Amalia Xhabli
17 mar
Elevartikel
Stina Burman
14 mar
Elevartikel
Warner Bros
14 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
© 1994 Castle Rock Entertainment
01 mar
Elevartikel
Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
IMAGO / Cinema
23 feb
Elevartikel
BILD: Paulo
13 feb
Elevartikel
30 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
22 jan
Elevartikel
Alla, gratis bild från pixabay
11 jan
Elevartikel

 

Redaktionen

15 maj
Professional
23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional