Långt kvar till jämställdhet

Publicerad 2022-09-08 14:00

Det är över hundra år sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige, något som idag kan symbolisera jämställdhetens startskott. Utveckling har gått framåt, men ändå är mäns våld mot kvinnor ett kvarstående problem.

 

Jämställdhet är en angelägen fråga inom politiken och mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer brukar pekas ut som ett av det tydligaste uttrycket för bristande jämställdhet mellan kvinnor och män. Statistiker visar att kvinnor i högre grad utsätts för våld i nära relation och sexualbrott. Enligt Jämställdhetsmyndigheten anmäldes 2020 36 300 misshandelsbrott varav 63,9 procent var mot kvinnor och 36,1 procent mot män. Statistiken visar även att av 5060 anmälda våldtäkter 2020 utsattes 95 procent kvinnor och 5 procent män.

Börje Wreden (L) menar att jämställdheten ”kan bli bättre”.

- När det gäller våld och utsatthet, är det inte något som per automatik löser sig och blir bättre. De strukturer och problem som finns i samhället är något man inte får blunda för. Kommuner ska ge stöd till de organisationer som hjälper kvinnor som är utsatta. Samtidigt spelar förskola och skola en viktig roll, det är viktigt att ungdomar har en god attityd och syn på kvinnor och mäns maktförhållanden.

Osäkerhet i samhället

Enligt Jämställdhetsmyndigheten angav 2020 6 procent av befolkningen att de blivit utsatta för trakasserier. Bland dessa var det 6,9 procent kvinnor respektive 5,0 procent män. 28 procent av befolkningen angav även att de känner sig otrygga ute, och att de till följd undviker att gå ut ensamma. Statistiken visar att det är vanligare att kvinnor, 36 respektive 19 procent.

Börje Wreden (L) menar att ”utemiljön har en viktig roll”.

- Det finns många åtgärder för att få kvinnor att känna sig mer trygga. Utveckla kameraövervakning i centrum och på allmänna platser kommer få fler kvinnor att känna sig säkrare. 

Källor: (1) Jämställdmyndigheten , (2) Liberalernas hemsida , (3) Börje Wreden (L)
Skribent
Research

Dela

Elevartikel

Amalia Xhabli
17 mar
Elevartikel
Stina Burman
14 mar
Elevartikel
Warner Bros
14 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
© 1994 Castle Rock Entertainment
01 mar
Elevartikel
Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
IMAGO / Cinema
23 feb
Elevartikel
BILD: Paulo
13 feb
Elevartikel
30 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
22 jan
Elevartikel
Alla, gratis bild från pixabay
11 jan
Elevartikel
11 jan
Elevartikel
25 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel

 

Redaktionen

23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional