Låga skatter påverkar Kenya negativt

Publicerad 2023-11-28 13:41
Foto av Martin Svensson

I Sverige så är sjukhus och skolor en väldigt viktig självklarhet. Andra länder såsom Kenya har visat mer intresse genom att staten tar mer ansvar vilket bidrar till lättare liv i Kenya, men vissa statliga delar behöver fortfarande mycket förbättring. De behöver göra förbättringar i skolan och skapa bättre tillgång till sjukvård.

Kenya ligger i Östafrika och är kända för många saker och ett av dem är nationalparken och de är mycket uppskattade för safariturer. Kenya har med åren förbättrat många delar inom det strukturella och utvecklas mer och mer till det mer utvecklade hållet som land. Kenya har det tufft gällande korruption och andra problem som ger stor del av Kenyas befolkning en svår livsmiljö. Men även om Kenya har det svårare än ett land som Sverige så har de gjort stora utvecklingar genom decennierna.

En viktig aspekt är skolan och det var tydligt att nästan alla går i skolan i tidig ålder men att när det kommer till senare åldrar så drar sig många tillbaka och väldigt många drar sig ifrån skolan och arbetar direkt i stället. När det gäller skolan i Kenya beskrevs det att det krävs att vara ekonomiskt stabil för att kunna gå i högskola och plugga vidare till ett välbetalt yrke. Större delen av befolkningen i Kenya jobbar med jordbruk.

- Kenya har försäkringar för sjukvård, ungefär mindre än 10 procent i Kenya har råd för med en bra sjukvårdsförsäkring, säger Benson, besökare från Kenya.

- Många hoppar även av skolan för att arbeta och tjäna pengar och många har inte råd att försätta att gå i högskola, berättar Benson.

Skillnaden mellan Kenyas syn på skolan och Sveriges syn på skolan är väldigt annorlunda vilket man fort märker med att jobb i Kenya utan utbildning är vanligt och lätt att få, men att om man vill få ett välbetalt och det man vill specialisera sig i så behövs det en bra ekonomi. Men i Sverige så betalas skolan till högskolan direkt av välfärden vilket gör att de flesta jobb i Sverige kräver utbildning för att nästan alla går klart skolan i Sverige.

I Kenya är sjukvården lite annorlunda jämfört med Sverige. I Kenya betalar människor låga skatter vilket gör att folk med sämre ekonomi har svårt att betala för sjukvård medan Sverige har en relativt högre skatt jämfört med Kenya som gör att sjukvården är billig även för folk med dålig ekonomi och folket behöver inte lägga så mycket ansvar gällande kostnaden för sin vård. I Kenya är sjukvården bara gratis fram till 12-års åldern medan i Sverige är den gratis fram till 20-års åldern.

När vi pratade med kenyanerna så frågade vi om det skulle vara bättre om det skulle betalas mer skatt, och om billigare statliga tjänster skulle göra det ekonomiska bättre för många och förbättra levnadsstandarden för många. Kenyanerna såg höjda skatter och mer tillgång till sjukvård för det allmänna, och även att de rikare betalar mer skatt, som någon positivt som vi förklarade att Sverige hade.

- Med välfärdssystem som Sverige har så skulle klyftorna i Kenya bli mindre och det allmänna skulle få det mycket bättre med ett bättre skattesystem, berättar Benson vidare.

Källor: (1) Landguiden
Skribent

Dela

Elevartikel

Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
https://www.mediaplaynews.com/netflix-295-million-people-streamed-four-original-movies-in-first-28-days-of-release-in-q3-led-by-the-old-guard/
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
IMAGO / Cinema
23 feb
Elevartikel
BILD: Paulo
13 feb
Elevartikel
30 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
22 jan
Elevartikel
Alla, gratis bild från pixabay
11 jan
Elevartikel
11 jan
Elevartikel
25 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
Diabetes Wellness Sverige
19 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
12 dec
Elevartikel
Simon Araya
12 dec
Elevartikel

 

Redaktionen

23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional