Kräv din rätt!

Publicerad 2022-04-08 11:00

Ungdomens fyra rättigheter - bostad, utbildning, arbete och fritid är de mest centrala sakerna för att alla unga ska kunna ha en bra och meningsfull vardag. Ibland beskrivs samhället som det bästa av världar, men om det är så, varför kan vi unga inte hitta en bostad? Varför kan vi inte få en bra utbildning? Varför tvingas vi ta otrygga jobb och varför har vi inte råd eller tid med fritidsaktiviteter? Vi har inte dessa saker idag, men om vi organiserar oss kan vi kämpa oss till dem. Kräv din rätt!

 

Kommentar till artikeln: I Mobile Stories skolkampanj Ungt Perspektiv 2022 publicerar vi debattartiklar från riksdagspartiernas ungdomsförbund. I artiklarna argumenterar förbunden för sin politik med fokus på frågor som rör unga. Du hittar samtliga debattartiklar på Mobilestories.se. /Mobile Stories

Av: Joel Elisson, valgeneral, Ung vänster

Alla har rätt till en bra och billig bostad!

Idag råder det en extremt hög bostadsbrist. Bostadsbristen drabbar alla i samhället, men den påverkar oss unga allra mest. Den innebär att många inte kan flytta hemifrån när man gått ut gymnasiet och att väldigt många måste leva med osäkra andrahandskontrakt i trånga och svindyra lägenheter, men bostadsbristen är inte en naturlag, utan det är ett resultat av decennier av högerpolitik. Istället för att bygga nya bostäder har man prioriterat skattesänkningar och bidrag åt överklassen. Vi säger bygg bort bostadsbristen.

Alla har rätt till bra och rättvis utbildning!

Skolan idag är djupt orättvist. Skolan borde vara en plats som jämnar ut de orättvisor människor fötts in i, men idag förstärker den dem. Det sker genom läxor som bara elever med studievana föräldrar kan få hjälp med, det sker genom det fria skolvalet som bygger på att vissa ska välja “fel skola”, och det sker genom de enorma vinster som borde återinvesteras i vår utbildning men som istället går direkt till aktieägarnas fickor. Vi säger förbjud friskolor och avskaffa betyg och läxor.

Illustration: Martin Axkull

 

Alla har rätt till trygga jobb med schyssta löner!

Läget på arbetsmarknaden idag är uselt. Arbetslösheten är skyhög och vi tvingas acceptera otrygga anställningar med låga löner. Allra värst drabbas vi unga som får ta de slitsammaste jobben med de sämsta villkoren. Medan överklassen blir allt rikare så måste vi betala priset. Men det behöver inte vara såhär. Det är vi arbetare som får världen att gå runt, utan oss stannar allt. Inga sjukhus, ingen skola, inga caféer och ingen buss. Vinsterna borde gå till att göra samhället bättre, inte till de redan rikas fickor. De borde gå till investeringar i välfärd och infrastruktur, till tryggare arbetsplatser och till fler arbeten. Vi kräver trygga och bra jobb för alla.

Alla ha rätt till gratis kollektivtrafik, idrott och kultur!

Rätten till en tillgänglig och meningsfull fritid är något som det sällan talas om i den politiska debatten. Samtidigt är det vår fritid som verkligen skapar mening i livet. Men för att faktiskt kunna få något ut av vår fritid så behöver vi kunna ta oss till dansträningen eller målerikursen och vi behöver ha råd att kunna delta på dem. Vi behöver också ha möjlighet och platser att kunna umgås med våra vänner på, exempelvis fritidsgårdar som det tyvärr finns alldeles för få av idag. Vi kräver gratis kollektivtrafik idrott och kultur.

Dela

Elevartikel

31 jan
Elevartikel
31 jan
Elevartikel
20 jan
Elevartikel
Delia Anderle
20 jan
Elevartikel
Felix Wallin
20 jan
Elevartikel
Isak Andersson Sundblom
20 jan
Elevartikel
Jonas Lindén
20 jan
Elevartikel
ARNE
19 jan
Elevartikel
18 jan
Elevartikel
Alla som vill
18 jan
Elevartikel
Jag
18 jan
Elevartikel
18 jan
Elevartikel
Charlie S. Ormsmarck
16 jan
Elevartikel
Foto: Sara Eklind
20 dec
Elevartikel
20 dec
Elevartikel
Cenita Welander
15 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
Marie wingh
12 dec
Elevartikel
Marie Franzén
12 dec
Elevartikel
Allan Sterner
12 dec
Elevartikel

 

Redaktionen

06 feb
Professional
12 sep
Professional
13 aug
Professional
04 apr
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional
04 apr
Professional