Korallreven bleknar och vi måste göra något åt det

Publicerad 2020-11-06 19:49
Iris Gulis

Korallrev är viktiga för haven och djuren som lever där. Enligt NE är de hem till cirka 2 miljoner arter. Det är också vanligt att fiskarna lägger sina ägg i korallreven och att fiskarna sedan växer upp där. Korallreven är inte bara bra för djuren de är viktiga för oss människor också då de dämpar vågorna och förebygger tsunamis. Koraller har tagit många år att byggas upp av skelett från olika marina organismer därför måste vi ta hand om dem på ett bättre sätt än vi gör idag.

Det har visat sig att många korallrev håller på att blekna nu. En faktor till att det händer är att vi överfiskar. Eftersom korallreven är ett av havets ekosystem skadas korallerna när vi interagerar med systemet. Överfiske är ett stort problem både för djuren, människorna och klimatet. Det blir ont om fiskar i havet och då förstörs näringskedjan i havet för de flesta marina djuren och växterna. Vi

släpper ut olja samt fiskenät från båtar. Djuren fastnar i fiskenäten och kan skada sig rejält.

Det finns människor som säger att klimatförändringar inte finns och att global uppvärmning bara är påhittat.

Varför tror folk det?

Det är ett stort problem och det krävs åtgärder för att jordens ska kunna fortsätta. Sättet vi människor lever på är för krävande. Alla behöver mat, rent vatten och ren luft. Samtidigt så slösar de som kan. De flesta tycker det är kul att konsumera en ny pryl eller ett nytt klädesplagg. Eftersom det blir mer och mer människor på jorden och folk köper mer och mer prylar så går konsumtionen upp och koldioxidutsläppet med.

Det finns tydliga tecken överallt att global uppvärmning inte är påhittat. Polarisarna smälter, korallreven bleknar och mycket mer. Om folk inte väljer att lyssna så är det för att de inte orkar göra något åt det.

Koldioxidhalten i atmosfären är en stor anledning till att korallreven bleknar. När koldioxiden ökar i atmosfären ökar den också i vattnet och det leder till att pH-värdet går ner. Det blir mindre basiskt och brist på karbonatjoner som används för att bilda kalk till mer koraller.

-Koldioxiden leder både till ökad temperatur och så kallad havsförsurning, säger Angela Wulff, professor i marinekologi på Göteborgs universitet.

Antalet döda koraller ökar i takt med att vi blir mer människor på jorden. Mer människor leder till större konsumtion som i sin tur leder till föroreningar från industrier och övergödning. Övergödning från jordbruk är gynnsamt för algerna i havet och när algerna då ökar tar de över korallerna. Algblomning är egentligen något naturligt, men på grund av övergödning kan det bli giftigt och skada många vattenlevande växter och djur. När algerna dör sjunker de ner till botten använder syre tills det är förbrukat och producerar sedan giftigt svavelväte, enligt världsnaturfondens hemsida om övergödning och algblomning.

Korallerna har byggts upp under en lång tid och måste tas bättre hand om. Människans påverkan på klimatet leder till global uppvärmning och det är ett av de största hoten mot korallreven. Om man inte väljer att agera och bara pratar bort de kommande generationernas framtid så kommer problemet inte att fixas och koldioxidhalten kommer att öka tills det är försent att göra något åt det. Så det är viktigt att tänka på.

Källor: (1) NE, (2) WWF, (3) WWF
Skribent
Fotograf

Dela

Elevartikel

11 jun
Elevartikel
10 jun
Elevartikel
05 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
03 jun
Elevartikel
27 maj
Elevartikel
16 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
Amalia Xhabli
17 mar
Elevartikel
Stina Burman
14 mar
Elevartikel
Warner Bros
14 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
© 1994 Castle Rock Entertainment
01 mar
Elevartikel
Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel

 

Redaktionen

15 maj
Professional
23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional