Kommer elen ta slut?

Publicerad 2023-01-31 12:36
Hiago Italo

Jag heter Maha och jag funderar kring el och jag intervjuade en person som heter Erik som jobbar på Navet. Jag frågade honom 10 frågor kring el.

Min första fråga var om elen kommer ta slut och han svara mig att det kanske blir brist på den.

Min andra fråga var om kriget mellan Ryssland och Ukraina tar slut, kommer elen bli billigare och han svarade mig: -Ja det kommer bli billigare om kriget tar slut.

Tredje frågan var om priset på el kommer öka mer och han svarade mig att elpriset kommer bero på vädret.

Min fjärde fråga var om kan man leva utan el och han svara mig, man måste inte ha el fast det är skönt att ha el.

Min femte fråga var om hur framställer el och han svarade mig att man kan framställa el genom kärnkraft eller vattenkraft eller biobränsle eller vind bl. a.

Sjätte frågan var om vilken sorts el som är bra för miljön och han svarade mig att solceller på taket är bra för miljön.

Min sjunde fråga var om hur livet kommer se ut utan el och han sa att elen inte kommer ta slut men den kanske blir dyrare.

Nästa frågan var om han tycker att elen är dyr och han sa att den är dyr för vissa människor och för vissa är den billig.

Sista frågan var; behöver vi använda mindre el för att rädda miljön? Och han sa att vi behöver använda elen smartare.

Skribent

Dela

Elevartikel

Redaktionen
19 jun
Elevartikel
11 jun
Elevartikel
10 jun
Elevartikel
05 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
03 jun
Elevartikel
27 maj
Elevartikel
16 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
Amalia Xhabli
17 mar
Elevartikel
Stina Burman
14 mar
Elevartikel
Warner Bros
14 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
© 1994 Castle Rock Entertainment
01 mar
Elevartikel
Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel

 

Redaktionen

15 maj
Professional
23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional