Kloning - Är det etiskt rätt?

Publicerad 2023-12-19 12:00

Sedan kloningens framgång så har det varit en stor, och kontroversiell, fråga. Är det "rätt eller fel?" att skapa liv men mista flera på vägen? 

 

Kloning är ett begrepp som beskriver processen där man skapar en genetisk, identisk, kopia av en levande organism. Det finns olika typer av kloning men den vanligaste som förekommer är naturliga kloner som till exempel enäggstvillingar.

Naturlig kloning kan ske hos både människor och djur men också hos växter. Ett exempel är jordgubbsplantan. När jordgubbsplantan släpper sina frön i jorden så växer en identisk kopia av denna jordgubbsplantan och därefter växer identiska jordgubbar som äger likadana genetiska egenskaper, till exempel sötma eller textur.

Ett annat sätt kloner kan framstå är genom artificiell kloning. Det finns olika sätt man kan skapa en artificiell klon och detta är genom gen-, terapeutisk- och reproduktiv kloning. 

"Microbiologynote" förklarar genkloning som en "molekylärbiologisk teknik som används för att skapa exakta kopior eller kloner av en viss gen...".

Terapeutisk kloning innebär att man tar arvsmassan från en vuxen som sedan förs in i en obefruktad äggcell och därefter utvecklas till ett embryo. Detta embryo får ej utvecklas utan istället förstör man det genom att utvinna dess stamceller. Därefter odlas dessa stamceller i en näringslösning för att de ska förökas eller utvecklas till kroppscellerna man söker efter. 

Det finns en till version av artificiell kloning och det kallas för reproduktiv kloning. Skillnaden på det och terapeutisk kloning är att man låter embryot utvecklas till en levande individ, till exempel en människa eller djur. 

Kloning har haft en stor betydelse för utvecklingen i samhället och för miljön, otroligt mycket faktiskt! Ett framhävande exempel är stamcellerna vi använder från kopieringen för att tillgodose organtransplantationsbehovet runt om i världen. Idag måste man nästan vara "döendes" för att få chans till ett nytt hjärta, men genom kloning så ökar man denna organtillgången.

Det finns många möjligheter med denna teknik där vi kan bota sjukdomar och hjälpa naturen på traven, men frågan är om den är etiskt försvarbar. 

Artificiell kloning brukar oftast ifrågasättas eftersom det anses vara farligt och dödligt och är därför olagligt i Sverige, och många andra länder. Det är fullt möjligt att klona människor och djur men det är tyvärr också en garanti att man kommer mista många liv på vägen och därför sätter man gränser för vad som är bäst för världen. När man pratar om reproduktiv kloning så kommer oftast fåret Dolly upp i konversationen. Hon är det mest välkända exemplet på en artificiell klon men även hennes tidigare kloner var tvungen att dö innan man kunde skapa en utvecklad individ.

 

Världenshistoria.se

Kloning väcker starka och varierande reaktioner hos mig. Jag kände mig därför nyfiken kring hur andra elever på gymnasiet ställer sig till detta ämne. Jag valde därför att intervjua några elever. De frågor jag ställde var följande: 

- Vet du vad kloning innebär?

- Tycker du att man ska få klona människor?

Anonym 1: "Ja, man gör en kopia av någonting", "Nej, man kan skapa sjuka mördarmaskiner i militären".

Anonym 2: "Ja, du gör en exakt kopia", "Nej, om det är så mycket prat om att alla ska få vara som man är och alla ska ha sin egen personlighet så borde man inte skapa människor som är likadan".

Av svaren framgår en rädsla kring kloning bland de ungdomar jag intervjuat men också en gemensam rädsla hos majoriteten av världens människor. Som sagt tidigare, finns det många möjligheter med kloning, som till exempel organtillgången, men risken med tekniken är större eftersom "ett liv är ett liv" och om man mister många liv på vägen finns det ingen poäng med att försöka skapa ett liv eftersom ett liv väger inte upp till flera döda.

 

 

 

Källor: (1) Genteknik.se, (2) Respektlivet.nu, (3) NK-lärare presentation, (4) Microbiologynote.com, (5) Huvudbild, (6) Världenshistoria.se
Skribent
Fotograf
Research
Tags: 

Dela

Elevartikel

Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
https://www.mediaplaynews.com/netflix-295-million-people-streamed-four-original-movies-in-first-28-days-of-release-in-q3-led-by-the-old-guard/
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
IMAGO / Cinema
23 feb
Elevartikel
BILD: Paulo
13 feb
Elevartikel
30 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
22 jan
Elevartikel
Alla, gratis bild från pixabay
11 jan
Elevartikel
11 jan
Elevartikel
25 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
Diabetes Wellness Sverige
19 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
12 dec
Elevartikel
Simon Araya
12 dec
Elevartikel

 

Redaktionen

23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional