Kan romanen Dvärgen definieras som en klassiker?

Publicerad 2021-05-10 12:56
Pexels.com

Vi hör ofta folk slänga sig med ordet klassiker. ”Den där filmen är en riktig klassiker” eller ”har du läst denna boken, den läste jag när jag var liten, en riktig klassiker!”. Men vad betyder egentligen detta ord som vi så gärna beskriver våra mest älskade verk med och hur vet man om något verkligen är en klassiker eller inte. Jag ska genom att analysera detta en komma fram till om boken Dvärgen av Pär Lagerkvist är en klassiker eller inte.

I Lina Thoréns artikel ”Vad är en klassiker” skriven i Aftonbladet den 20 augusti 2009 så säger Anders Cullhed ”En klassiker är ett konstverk som känns nödvändigt för människor. I det här fallet en bok. Det är det enkla svaret.” När Cullhed förklarar detta närmare så beskriver han att det ska vara något som är tidlöst, man ska kunna koppla verket till vår egna tids verklighet och den ska alltid kunna vara aktuell. Verken ska även vara välskrivna och en tid ska ha gått sen den kom ut. Om allt detta stämmer kommer man se att man generation efter generation kommer gå tillbaka och se verket, läsa boken och föra dem vidare. Allt detta menar Cullhed tyder på att verket är en klassiker.

Om man istället kollar på artikeln ”Literature Definitions: What Makes a Book a Classic?” Som skrivits av Esther Lombardi i ThoughtCo. den 23 oktober 2019 så berättar hon om sina tankar om vad en klassiker är. Hon menar att en klassiker måste innehålla lite olika saker. Exempelvis antyder hon att en klassiker måste ha en hög konstnärlig kvalitet. Om inte i vår tid så ska det iallafall vara det i den tid den skrevs i. Lombardi beskriver även att boken ska ha några år på nacken. Detta för att den måste fått testa sina vingar i världen och gett människor tid att förstå sig på den. Man ska även kunna se om folk fortsätter att läsa verket under kommande generationer. Detta var också Cullhed i första artikeln inne på. Det tredje Lombardi skrev var att temat i boken ska vara något som alltid går att spegla i den tid vi lever i. Dessa teman kan vara hat, kärlek, död, liv eller tro. Helt enkelt alla de ämnen som föralltid kommer prägla oss människor eftersom det handlar om våra mänskliga känslor. De hon dessutom säger att en klassiker ska innehålla är kopplingar, både till framtiden och dåtiden. Man ska kunna koppla verket till olika händelser, andra verk och så vidare. Det kan exempelvis handla om att verket fått andra att inspireras och skriva nya verk med liknande inslag. Tillslut nämner Lombardi att verket ska vara relevant för alla. Många olika åldersgrupper ska kunna relatera och bokens mening ska vara relevant i många olika tider. I sin tur gör detta att många kan relatera och förstå boken vilket hon anser att en klassiker är beroende av.

Lombardi och Cullhed är relativt överens om vad en klassiker är, en bok som i generationer kan påverka, utvecklas och få många att bli tanke fyllda men fyller Dvärgen alla dessa boxar?

Boken är utgiven 1944 och är än idag ett verk som många dras till, läser och funderar över. Boken har alltså funnits ett tag men trots det så läser man den och gör tolkningar av den. Den väcker känslor och kan tolkas i vår historia, exempelvis till den tid den skrevs i då krig och våld var signum vilket även är fallet för boken Dvärgen. Boken kan även tolkas till den tid vi lever i idag, hur vi fortfarande krigar och att världen är långt ifrån en fridfull plats. Med det som för mig är viktigast är hur den kan tolkas till vår framtid. Ge oss hopp om att vi kan bli bättre, att vi kan få en fridfull värld. Att vi kan förlåta och gå samman i fred. Den uppfyller alltså både Cullheds och Lombardis krav om att vara tidlösa på olika sätt, att den fortfarande är relevant och att man vill läsa den samt lära sig av den. Som Lombardi även nämnde som ett kriterium för klassiker är att boken är skriven på ett komplicerat sätt som får en att behöva tänka efter, detta anser jag att dvärgen är. Den har ett välplanerat och avancerat språk där varje mening har ett djup, kan tolkas på olika sätt och fyller en djupare mening. i sin tur gör detta att många, nästintill alla kan läsa boken och tolka den på sitt eget sätt. Den har ingen åldersgräns mer än att inte ett barn borde läsa den. Vilken ålder man har stoppar än inte från att läsa boken utan ger instället andra perspektiv. Detta gäller även vid olika livssituationer, alla kan läsa boken, tolka boken. Boken kommer bara ge en olika perspektiv. 

Sammanfattningsvis så checkar Dvärgen av alla boxar och därför anser jag att boken är en klassiker men inte bara det, jag skulle säga att boken Dvärgen kan ge dig en intressant och tänkvärd läsning. Ibland kommer du inte förstå någonting och ibland kommer du blir arg på den men i slutändan kan du själv tolka boken och på så sätt lära dig om dig själv och andra. Därför är boken Dvärgen är klassiker.

page Slideshow: 
  • Wikipedia
  • Pexels.com
Källor: (1) Aftonbladet , (2) Thougthco.
Skribent

Dela

Elevartikel

BILD: Paulo
13 feb
Elevartikel
30 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
22 jan
Elevartikel
Alla, gratis bild från pixabay
11 jan
Elevartikel
11 jan
Elevartikel
25 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
Diabetes Wellness Sverige
19 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
12 dec
Elevartikel
Simon Araya
12 dec
Elevartikel
Hafso
04 dec
Elevartikel
Mariam Saar, Melissa Banaie, Hafso Beyle
04 dec
Elevartikel
Mary saar
04 dec
Elevartikel
Bild: Hivi Rashid
04 dec
Elevartikel
20 nov
Elevartikel

 

Redaktionen

23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional