Kaffe

Publicerad 2018-02-21 09:45

 Överallt dricker man kaffe, på olika sätt, och i olika sammanhang. Kaffe är idag världens andra mest handlade råvara och har en stor påverkan på miljö och människor runt om i världen. Hur ser kaffeproductionen miljöpåverkan ut ifrån kaffebusken till den koppen kaffe som man dricker på morgonen?  

 

Hur kaffe går från böna till kaffet i koppen

Kaffe växer bäst i tropiskt klimat där det är varm och jämn temperatur. Brasilien är det land som producerar mest kaffe i hela världen. Kaffe är en stenfrukt som liknar körsbär, där man rostar kärnorna. Största delen av allt kaffe i världen handplockas om man inte plockar med maskin. När kaffet ska transporteras från där det plockas transporteras det med allt från åsnor till lastbil. När det sedan ska transporteras till rosterierna runt om i världen kan det hända på många olika sätt t.ex. via lastbil, båt, tåg och som flyg last. 

pixabay

Det finns två huvudmetoder för att utvinna bönan ur kaffeträdets bär, den våta metoden och den torra metoden, processerna ger olika karaktär på kaffet. Bönorna rensas maskinellt från skalrester och dåliga bönor. Fortfarande sker ibland rensningen för hand men det är väldigt sällan eftersom det är otroligt tidskrävande. Efter det så sorteras bönorna efter storlek och andra egenskaper som är betydelsefulla för kvaliteten. När sorteringen är klar så rostas bönorna i rostnings maskin och oftast så maler man bönorna efter det. Sedan paketeras det och körs ut i butik. 

Hur påverkar kaffets tillverkning miljön 

För att få fram ytor där man kan ha kaffeplantage måste man avverka stora delar av växtligheten i de områdena. Kaffe odlas i tropiska klimat och därför avverkas oftast regnskog . Det leder till att den biologiska mångfaldet minskar, för när skogen försvinner försvinner också många arter av djur och insekters hem och de kan dö ut för att
de inte klarar att leva i den nya växtligheten på kaffeplantagen eller att de inte har möjlighet att söka en ny boplats där det kan leva, alltså den miljön som de är anpassade för just de arterna. Enda utvägen för arten är då att det sker nya mutationer som förändrar artens egenskaper eller att arten finner nya boplatser. 

Kaffeplantager är monokulturer, i växt sammanhang så betyder det att där det växer så växer det nästan bara en slags art. Monokulturer får vissa negativa följder, till exempel att växtsjukdomar och skadeinsekter specialiserar sig på den miljön och arten. Det gör att de förökar sig lätt och att skadorna på plantan därmed ökar. Det leder till att bekämpningsmedel används allt mer. Bekämpningsmedel används för att döda eller förhindra djur och organismer som vi betraktar som skadliga. Medlen är giftiga och användning kan vara farlig för både miljö och hälsa. Användningen av bekämpningsmedel leder till minskad biologisk mångfald där det odlas. Bekämpningsmedel sprids
vidare i ekosystemen via vatten, jord, luft och i näringskedjan och kan på det sättet ge skador långt efter spridningen och långt ifrån där de spridits. Detta kan orsaka allvarliga förändringar i ekosystemen. Människors hälsa kan också ta stor skada av dessa medel det är både skadligt för de som jobbar med kemikalierna, de som jobbar med skörden och de som tillslut äter de besprutade produkterna. Besprutningsmedel för människor kan leda till t.ex. hormonstörningar, foster i magen och barn som exponeras vid fel tidpunkt kan påverkas vid mycket låga nivåer. Vid extrema fall räcker det med en molekyl som binder till de bärarproteiner i blodet som ska transportera hormoner till hjärnan. 

Transporten av kaffe från länderna där det produceras till rosterierna och sedan ut i butik kan se väldigt olika ut, och påverkar miljön olika mycket. De alternativen som är bäst för miljön är exempelvis båt och via järnväg, de är bättre på grund av att de utger mindre avgaser som bidrar till den globala uppvärmningen. De sämre alternativen är via lastbil och flyg eftersom att båda dessa förslag släpper ut mycket avgaser och därmed mycket koldioxid som som bidrar mycket till den globala uppvärmningen.  

Göra kaffet miljövänligare 

Kaffetillverkningen kan påverka miljön otroligt mycket men den kan också vara väldigt mild mot miljön. Det finns faktiskt bättre och sämre kaffe iallafall om man tänker för miljön. Det bättre kaffet man kan välja är ekologiskt och skuggodlat kaffe denna metod är mycket bättre för miljön. Det sämre kaffet man kan välja är kaffe som är odlat där
regnskog avverkas, där plantorna besprutat med massor av kemikalier och som fraktas via lastbil och som flyg last. Tyvärr så är nästan allt kaffe odlat på det sämre sättet, plus på de så fraktas de på sätt som släpper ut mycket föroreningar i luften och bidrar till den globala uppvärmningen. Det negativa som tillkommer för konsumenterna när man köper “bättre kaffe” är att priset då kan höjas. Detta har att göra med att det odlas mycket mindre ekologiskt kaffe, det är bara 6% av allt kaffe som odlas ekologiskt. 

Dock så borde fler kaffedrickare lägga dessa extra kronor för att bidra till en hållbar utveckling speciellt när just kaffe är en sån otroligt populär vara. Det är den mest sålda varan efter olja, och det gör så att om alla eller de mesta som köper kaffe skulle välja att köpa ekologiskt och skugg odlat kaffe så skulle påverkan på miljön minska drastiskt. Det skulle leda till att det också blir fler som vill odla ekologiskt då efterfrågan ökar och de skulle därmed sänka priserna och alla skulle vinna på det. Konsumenterna skulle få bra och prisvärt kaffe, producenterna skulle tjäna mer på det ekologiska kaffet och alla skulle bidra till en hållbar utveckling.  

Källor: (1) Kaffegroda 2009-12-04:Hur påverkar kaffe miljön?, (2) Kaffe fakta 2017, (3) Löfbergs kaffe 2017:Kaffets väg från frö till kopp , (4) Paulig 2017:Allt om kaffe
Skribent
Fotograf
Research

Dela

Elevartikel

16 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
Amalia Xhabli
17 mar
Elevartikel
Stina Burman
14 mar
Elevartikel
Warner Bros
14 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
© 1994 Castle Rock Entertainment
01 mar
Elevartikel
Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
IMAGO / Cinema
23 feb
Elevartikel
BILD: Paulo
13 feb
Elevartikel
30 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
22 jan
Elevartikel
Alla, gratis bild från pixabay
11 jan
Elevartikel

 

Redaktionen

15 maj
Professional
23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional