Isparadisen blir snart vattenland

Publicerad 2021-03-29 13:00

Varje år försvinner det 200 gigaton is från Grönland och 118 gigaton från Antarktis. Mängden is som smälter bort skulle kunna fylla 127 miljoner simbassänger. Arktis, ett område lika stort som Afrika, har under de senaste 50 åren ökat sin temperatur dubbelt så snabbt som resten av världen. År 2016 var det varmaste året någonsin på Arktis, 6˚ varmare mellan oktober och december än genomsnittet. Boven till de smältande isarna är utsläppen av koldioxid i vår atmosfär och på grund av de smältande isarna har havsnivåerna runt om i världen ökat. Vi måste snabbt och gemensamt minska vårt globala utsläpp av koldioxid så att inte isparadisen blir till vattenland. 

 

 Våra utsläpp av koldioxid är den största bidragande faktorn till temperaturökningar i våra arktiska områden. Ökningar av temperaturen runt om i världen leder till att glaciärer smälter, extremare väder och naturkatastrofer samt stigande havsnivåer. Isbjörnar, valrossar och sälar är några av de drygt 10 miljoner djur som finns på Arktis som är hotade av klimatförändringarna. Vill du verkligen vara en bidragande faktor till att sälungar dör?

Istället för att ta bilen till jobbet, åk kollektivt eller varför inte cykla eller gå? Det är dom små sakerna i livet som kan göra stor skillnad. Visste du att inrikestransporter utgör en tredjedel av hela Sveriges koldioxidutsläpp och våra personbilar utgör hälften av Sveriges inrikestransportsutsläpp (ca 10 miljoner koldioxidekvivadenter). Det är en stor mängd koldioxid som lägger sig i ett lager runt atmosfären, men genom att välja bort bilen för kortare sträckor kommer vi tillsammans kunna minska Sveriges koldioxidutsläpp och rädda bland annat sälungar.

doruiancu

Havsisens utbredning på Arktis idag är den minsta på länge och snötäcket på isen samt på land minskar fort. När havsisen smälter bort under somrarna blir följderna hemska eftersom många djurarters livsmiljöer krymper och försvinner. Men det är inte bara djur som drabbas av temperaturhöjningarna utan även vi människor, speciellt de som lever i fattigdom och som är beroende av lokala resurser. Översvämningar och torka leder till att människor behöver flytta för att överleva och försörja sig. För att minska sin klimatpåverkan som leder till att folk behöver fly från sina hem bör man till exempel alltid överväga vad det är man handlar. Vi människor är stora konsumenter av alla olika saker, men främst av onödiga saker. Industrier står för en tredjedel av de globala utsläppen, främst av de fossila bränslena såsom olja, kol och  gaser som används till att driva industrins produktionsprocesser. Varje produkt som görs har någon form av klimatpåverkan och det är när vi konsumenter efterfrågar onödiga produkter som vi bidrar till mängder av utsläpp.

Jag vet att många brukar tänka att man faktiskt måste handla vissa saker för att överleva och för att man behöver dem, men det är inte detta som är problemet. Problemet är att vi konsumerar överdrivet många saker som vi egentligen inte behöver. Självklart ska man handla saker man behöver men vissa saker såsom en ny telefon varje år, kläder i överflöd och andra småprylar är saker som man inte behöver, det är något man vill ha. En lösning på detta problem skulle kunna vara att handla kläder, inredning och liknande på secondhand, minska matsvinnet och handla närproducerade produkter. Då minskar du både din klimatpåverkan och får en slant över i plånboken.

Slutligen vill jag även nämna att för att stoppa dessa globala problem som till exempel att isen smälter runt om i världen, måste vi människor göra drastiska förändringar i vårt levnadssätt. Vi har redan kommit en bra bit på vägen för att förhindra klimatpåverkan, ”Agenda 2030” antog FN:s medlemsländer 2015 och är en universell agenda som innehåller 17 globala mål för ett socialt, ekonomiskt och miljömässig hållbar utveckling. Agendan ska minska fattigdom, ojämlikheter och orättvisor samt lösa klimatkrisen de kommande 15 åren. Men det behövs ytterligare förändringar och där bör den enskilda individen ta ansvar för att minska sin klimatpåverkan.

Så ännu en gång, minska dina koldioxidutsläpp och rädda liv.

//Celine Eriksson

Källor: (1) WWF.se, (2) Globalportalen.org, (3) Göobalportalen.org , (4) WWF.se, (5) WWF.se, (6) SVT.se, (7) Aftonbladet.se
Skribent

Dela

Elevartikel

31 jan
Elevartikel
31 jan
Elevartikel
20 jan
Elevartikel
Delia Anderle
20 jan
Elevartikel
Felix Wallin
20 jan
Elevartikel
Isak Andersson Sundblom
20 jan
Elevartikel
Jonas Lindén
20 jan
Elevartikel
ARNE
19 jan
Elevartikel
18 jan
Elevartikel
Alla som vill
18 jan
Elevartikel
Jag
18 jan
Elevartikel
18 jan
Elevartikel
Charlie S. Ormsmarck
16 jan
Elevartikel
Foto: Sara Eklind
20 dec
Elevartikel
20 dec
Elevartikel
Cenita Welander
15 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
Marie wingh
12 dec
Elevartikel
Marie Franzén
12 dec
Elevartikel
Allan Sterner
12 dec
Elevartikel

 

Redaktionen

12 sep
Professional
13 aug
Professional
04 apr
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional
04 apr
Professional
04 dec
Professional