Innovationer och Uppfinningar – Vägen till minskade utsläpp

Publicerad 2021-04-20 11:30

Idag befinner vi oss i en epok präglad av innovationer. Eldrivna fordon, kreditkort och datorer är några få exempel på några av våra största teknologiska framsteg. Dessa uppfinningar har resulterat i ökad bekvämlighet, men påverkar även Jorden mindre än det de ersätter; minskad efterfrågan på sedlar leder till att färre träd huggs ned och med eldrivna fordon samt krävs det inte längre att utvinna lika stora fossila bränslen och kol för att upprätthålla samhällen. Förr hotades världen av innovationer, men idag är de vägen till minskad klimatpåverkan.

 

En industrisektor som idag ger upphov till stora mängder utsläpp samt avskogning är pappersindustrin. Detta bekräftas i en text från Naturvårdsverket, där det beskrivs hur skogsindustrin har en betydande miljöpåverkan, och att det utförs arbeten för att motverka det. Men i takt med att nöjesbranschen utvecklats och i dagsläget främst kretsar kring serier och filmer, har behovet för böcker och tidningar minskat. Samtidigt som efterfrågan av böcker och tidningar reducerats, har alternativ i form av exempelvis läsplattor, ljudböcker och nyhetssidor. Istället för att använda hundratals pappersark per bokexemplar går det att digitalisera ett exemplar en gång, för flera människor att dela på.

Dagens samhällen är i stora drag uppbyggda på elektricitet, något som i takt med den nutida utvecklingen förmodligen endast kommer trappas upp. Detta faktum sätter vissa i skepsis, då frågan om hur samhället ska klara sig under ett eventuellt, långvarigt strömavbrott föds.
Hur bristen på värme, matlagningsförmåga och underhållning skulle kunna visa sig vara ödesdiger. Enligt en rapport från Krisinformation sker omfattande strömavbrott ytterst sällan i Sverige och orsakas främst av stormar. Därav går det att i stora slag undvika sådana missöden genom att utföra ett omfattande arbete där elkablar till exempel grävs ned i marken eller på andra sätt förstärks. Elektricitet är framtiden, därför är det viktigt att göra den så riskfri och säker som möjligt. Sedan kan andra alternativ, däribland kaminer användas i situationer där det fungerar som nödlösning.

Innovationer kan även komma att leda till minskad konsumtion av fossila bränslen. Enligt en annan artikel från Naturvårdsverket bidrar fossila bränslen till den största andelen utsläpp av koldioxid, kväveoxid samt svaveloxid. Föroreningar bidrar till den globala uppvärmningen och att marker försuras, vilket hotar att utrota djurarter. Men, det finns alternativ till fordon som drivs på fossila bränslen; biogas och eldrivna bilar, vars klimatavtryck är mindre. Det är lösningar på problem som i decennier präglat vår tillvaro, det fossila bränslets miljöavtryck, samt vad som ska ske när det fossila bränslet tar slut. Biobränsle produceras av organiska, förnybara ämnen medan det ständigt görs framsteg i återanvändningen av förbrukade batterier.

Innovationer och tekniska framsteg är i nu- och framtiden imperativa för att motarbeta de negativa effekterna som utdaterad teknik haft på Jorden. Detta ses exempelvis genom de enorma kolkraftverken som uppkom redan under sent 1800-tal, men till viss mån återstår än idag, trots att alternativ såsom vind- och vattenkraftverk populariserats. Dessa alternativ till föråldrad infrastruktur kan dock endast ha en påtaglig effekt ifall samhällen ger tillit till de miljövänligare alternativen, då föroreningen endast kommer fortsätta ifall stora delar av den luftförorenande sektorn lever kvar. Nya innovationer minskar utsläpp, och kommer kunna skona vår planet.

 

 

Källor: (1) Naturvårdsverket, (2) Krisinformation, (3) Naturvårdsverket
Skribent
Fotograf

Dela

Elevartikel

02 jun
Elevartikel
Foto: Tolin Alaqrabawi
02 jun
Elevartikel
Adam Suleiman
02 jun
Elevartikel
Vadim Ghairda
02 jun
Elevartikel
Jag.
02 jun
Elevartikel
Malak Azizi och Valeria Gjoka.
02 jun
Elevartikel
Omeira Hunganei
02 jun
Elevartikel
01 jun
Elevartikel
01 jun
Elevartikel
31 maj
Elevartikel
31 maj
Elevartikel
31 maj
Elevartikel
31 maj
Elevartikel
31 maj
Elevartikel
Av: Jag
31 maj
Elevartikel
30 maj
Elevartikel
29 maj
Elevartikel
Skribenten
29 maj
Elevartikel
Emma Johansson
26 maj
Elevartikel
Adrian Vestin
26 maj
Elevartikel

 

Redaktionen

14 mar
Professional
06 feb
Professional
12 sep
Professional
15 mar
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional