Ingen Kulturskola i Båstad?

Publicerad 2023-01-20 12:18
Delia Anderle

Musikhuset stängdes som verksamhet under sent 80 - tal och elever från Båstad behövde på egen hand ta sig till Förslöv. För 15 år sedan fick Kulturskolan några lokaler i Musikhuset och lärarna åkte ner till Båstad för att hålla sina lektioner. 

Kulturskolans huvudsalar finns i Förslöv bredvid skolan och Ungdomens hus. Kulturskolan har alltid funnits i Förslöv. Tidigare år har de även spelat i några lokaler vid Bjäre kraft. För ungefär 15 år sedan fick kulturskolan lokaler i Musikhuset. Musikhuset i Båstad stängdes ner som verksamhet under slutet av 80 - talet vilket gjorde att elever från Båstad behövde ta sig till Förslöv innan de fick några salar i musikhuset. Kulturskolan ligger i Förslöv även om Båstad har större befolkning ( 2020 ). En fördel skulle vara att verksamheten skulle utlokaliseras utanför Båstad. I framtiden planeras det att man ska ha en verksamhet i den nya ombyggda strandängsskolan. Intresset bland barn ökar eller är konstant. Det är kö till det flesta ämnena som inkluderar sång, drama, dans och instrument.

Källor: (1) Anonym , (2) Anonym , (3) Helen Steinlein
Skribent

Dela

Elevartikel

31 jan
Elevartikel
31 jan
Elevartikel
20 jan
Elevartikel
Delia Anderle
20 jan
Elevartikel
Felix Wallin
20 jan
Elevartikel
Isak Andersson Sundblom
20 jan
Elevartikel
Jonas Lindén
20 jan
Elevartikel
ARNE
19 jan
Elevartikel
18 jan
Elevartikel
Alla som vill
18 jan
Elevartikel
Jag
18 jan
Elevartikel
18 jan
Elevartikel
Charlie S. Ormsmarck
16 jan
Elevartikel
Foto: Sara Eklind
20 dec
Elevartikel
20 dec
Elevartikel
Cenita Welander
15 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
Marie wingh
12 dec
Elevartikel
Marie Franzén
12 dec
Elevartikel
Allan Sterner
12 dec
Elevartikel

 

Redaktionen

12 sep
Professional
13 aug
Professional
04 apr
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional
04 apr
Professional
04 dec
Professional