Inblick i yrkeslivet

Publicerad 2023-05-16 13:52
Cenita Welander

Under de senaste sex veckorna har vi arbetat med ett projekt som heter "Yrkesliv". Vi har intervjuat personer antingen på våra praktikplatser eller på skolan som en del av projektet. Vi har skapat frågor som innehåller viktiga begrepp, planerat intervjuerna och sedan genomfört dem. Resultaten har vi sammanställt i en keynote-presentation och presenterat projektet för våra klasskamrater. 

Vi har i 6 veckor jobbat med projektet yrkesliv där vi har intervjuat personer på våra praktikplatser eller personer på skolan. Vi har skrivit frågor där viktiga begrepp är med, vi har bestämt tid för intervjuer sedan genomfört och sammanställt dem i en keynote presentation samt presenterat projektet för klasskamrater. Vi har lärt oss mycket. Dels hur man skriver presentationer men också hur man presenterar dem på ett tydligt sätt. Vi har också lärt oss hur man planerar sitt arbete innan man genomför det.

Källor: (1) Rasmus Daggert

Dela

Elevartikel

Redaktionen
19 jun
Elevartikel
11 jun
Elevartikel
10 jun
Elevartikel
05 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
03 jun
Elevartikel
27 maj
Elevartikel
16 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
Amalia Xhabli
17 mar
Elevartikel
Stina Burman
14 mar
Elevartikel
Warner Bros
14 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
© 1994 Castle Rock Entertainment
01 mar
Elevartikel
Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel

 

Redaktionen

15 maj
Professional
23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional