Havet - Hela världens soptipp

Publicerad 2020-11-05 14:15

150 miljoner ton. Så mycket plast flyter det omkring i havet idag, men den siffran bara stiger och stiger för varje år och om ingenting görs för att stoppa detta kommer det år 2050 att finnas mer plast än fisk i havet.

 

När plasten väl har hamnat i havet flyter den med strömmarna och hopar sig i stora så kallade skräpkontinenter där skräp från hela världen samlas.

Efter en tid i havet bryts plasten ner till mikroplaster. Dessa mikroplaster kan sedan förväxlas med föda av små vattenlevande organismer som för med sig dem vidare upp i näringskedjan.

Tovelisa

Men vad beror egentligen det här problemet på?

Jessica Hjerpe Olausson, som är maritim expert på Västra Götalandsregionen förklarar:

- Det stora problemet är tillströmningen av skräp till havet och då har det ofta att göra med olika länders sophantering, sopsortering och sånt som man gör på land. Så problemet med skräp i havet är framför allt att man måste stoppa inflödet.

Sedan så finns det havsströmmar som gör att vi får in en stor andel av det skräp som finns i Nordsjön, Skagerrak och Atlanten, och det är där som vi har ett jättestort problem här på Västkusten.

Faktum är att omkring 9 miljoner ton skräp hamnar i havet varje år. Detta motsvarar ungefär två sopbilar som tömmer ner skräp i havet varje minut.

Men vad gör man då för att motverka det här problemet?

Jessica Hjerpe Olausson fortsätter:

- I Västra Götaland har vi fått till ett samarbete genom Västkuststiftelsen där alla västsvenska kustkommuner samordnar och delar på resurser, och där personer kan anställas för att gå ut och sanera. I Sotenäs finns också Sveriges enda marina återvinningscentral för havsplast och där får man in massvis av ton med fisknät där vissa är bärgade från havet och andra är uttjänta, där fiskare har lämnat dem på kajen för att dem inte har vetat vad de ska göra med dem.

Men på ett sådant här stort världsproblem finns det inte en enskild lösning, utan för att på allvar få bukt med problemet så krävs det åtgärder på flera olika plan. Just detta var faktiskt en av anledningarna till att jag själv började intressera mig för ämnet.

Hösten 2019 började jag att skissa på en ny lösning för att samla in skräp ute till havs och i januari år 2020 hade jag fått fram ett förslag som jag lämnade in till uppfinnartävlingen Finn upp.

Uppfinningen, som jag döpt till Havsskruven, är en flytande plattform som använder sig av tekniken Arkimedes skruv för att samla upp skräp till havs och är först och främst tänkt att placeras ute vid skräpkontinenterna.

Senare under året fick jag reda på att Havsskruven hade tagit sig hela vägen till final i tävlingen och den 21 september mottog den första pris i kategorin teknisk lösning. Min förhoppning är nu att uppfinningen så snart som möjligt ska kunna sättas i bruk, men ännu är det en ganska lång bit kvar innan detta kan bli verklighet.

Även om den absolut största andelen av allt skräp som flyter omkring i havet kommer från länder utan en fungerande sophantering och inte från Sverige, så finns det fortfarande mycket som du själv kan göra för att vara en del av lösningen på problemet. En viktig sak du kan göra är såklart att plocka upp skräp efter dig och se till att det du slänger hamnar i soptunnan istället för på marken eller i havet. Men den kanske absolut viktigaste och också enklaste saken du kan göra är att sprida kunskapen om problemet till så många du kan. För ju fler av oss som känner till problemet, desto mer är vi villiga att göra för att lösa det.

Källor: (1) Naturskyddsföreningen, (2) Håll Sverige rent
Skribent
Fotograf

Dela

Elevartikel

31 jan
Elevartikel
31 jan
Elevartikel
20 jan
Elevartikel
Delia Anderle
20 jan
Elevartikel
Felix Wallin
20 jan
Elevartikel
Isak Andersson Sundblom
20 jan
Elevartikel
Jonas Lindén
20 jan
Elevartikel
ARNE
19 jan
Elevartikel
18 jan
Elevartikel
Alla som vill
18 jan
Elevartikel
Jag
18 jan
Elevartikel
18 jan
Elevartikel
Charlie S. Ormsmarck
16 jan
Elevartikel
Foto: Sara Eklind
20 dec
Elevartikel
20 dec
Elevartikel
Cenita Welander
15 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
Marie wingh
12 dec
Elevartikel
Marie Franzén
12 dec
Elevartikel
Allan Sterner
12 dec
Elevartikel

 

Redaktionen

12 sep
Professional
13 aug
Professional
04 apr
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional
04 apr
Professional
04 dec
Professional