Hållbar energi

Publicerad 2021-04-19 13:00

FN har satt upp flera mål. Bland annat att alla i hela världen ska ha el till hemmet och att alla ska kunna göra mat och att man ska få hjälp om man får något virus. Till år 2030 så är även målet att många i världen ska ha tillgång till förnybar energi. Senast 2030 ska alla ha tillgång till modern energi.

 

För att alla, globalt, ska ha tillgång till modern och förnybar energi och ha rena bränslen är en förutsättning för att vi ska minska klimatförändringarna. Världen står inför flera utmaningar idag såsom fattigdom, livsmedelsförsörjning, klimatförändringar, rent vatten, hälsa och inkluderande ekonomisk tillväxt. Med det menas att inte bara några utan många ska få del av ökad rikedom. En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Efterfrågan på energi väntas enligt international Energy Agency att öka med 37 procent till år 2040. Samtidigt lever en stor del av jordens befolkning utan tillgång till el och än större del använder träkol till matlagning som kan ge olika virus till människor. I vår del av världen så slösar vi med energi så man kan förstå att även de som inte har bra tillgång till energi nu kommer att vilja använda mycket när de väl får tillgång till det. 

Källor: (1) Globala målen
Skribent
Research
Tags: 

Dela

Elevartikel

31 jan
Elevartikel
31 jan
Elevartikel
20 jan
Elevartikel
Delia Anderle
20 jan
Elevartikel
Felix Wallin
20 jan
Elevartikel
Isak Andersson Sundblom
20 jan
Elevartikel
Jonas Lindén
20 jan
Elevartikel
ARNE
19 jan
Elevartikel
18 jan
Elevartikel
Alla som vill
18 jan
Elevartikel
Jag
18 jan
Elevartikel
18 jan
Elevartikel
Charlie S. Ormsmarck
16 jan
Elevartikel
Foto: Sara Eklind
20 dec
Elevartikel
20 dec
Elevartikel
Cenita Welander
15 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
Marie wingh
12 dec
Elevartikel
Marie Franzén
12 dec
Elevartikel
Allan Sterner
12 dec
Elevartikel

 

Redaktionen

06 feb
Professional
12 sep
Professional
13 aug
Professional
04 apr
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional
04 apr
Professional