Hållbar energi

Publicerad 2021-04-19 13:00

FN har satt upp flera mål. Bland annat att alla i hela världen ska ha el till hemmet och att alla ska kunna göra mat och att man ska få hjälp om man får något virus. Till år 2030 så är även målet att många i världen ska ha tillgång till förnybar energi. Senast 2030 ska alla ha tillgång till modern energi.

 

För att alla, globalt, ska ha tillgång till modern och förnybar energi och ha rena bränslen är en förutsättning för att vi ska minska klimatförändringarna. Världen står inför flera utmaningar idag såsom fattigdom, livsmedelsförsörjning, klimatförändringar, rent vatten, hälsa och inkluderande ekonomisk tillväxt. Med det menas att inte bara några utan många ska få del av ökad rikedom. En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Efterfrågan på energi väntas enligt international Energy Agency att öka med 37 procent till år 2040. Samtidigt lever en stor del av jordens befolkning utan tillgång till el och än större del använder träkol till matlagning som kan ge olika virus till människor. I vår del av världen så slösar vi med energi så man kan förstå att även de som inte har bra tillgång till energi nu kommer att vilja använda mycket när de väl får tillgång till det. 

Källor: (1) Globala målen
Skribent
Research
Tags: 

Dela

Elevartikel

16 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
Amalia Xhabli
17 mar
Elevartikel
Stina Burman
14 mar
Elevartikel
Warner Bros
14 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
© 1994 Castle Rock Entertainment
01 mar
Elevartikel
Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
IMAGO / Cinema
23 feb
Elevartikel
BILD: Paulo
13 feb
Elevartikel
30 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
22 jan
Elevartikel
Alla, gratis bild från pixabay
11 jan
Elevartikel

 

Redaktionen

15 maj
Professional
23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional