Hållbar energi

Publicerad 2021-04-19 13:00

FN har satt upp flera mål. Bland annat att alla i hela världen ska ha el till hemmet och att alla ska kunna göra mat och att man ska få hjälp om man får något virus. Till år 2030 så är även målet att många i världen ska ha tillgång till förnybar energi. Senast 2030 ska alla ha tillgång till modern energi.

 

För att alla, globalt, ska ha tillgång till modern och förnybar energi och ha rena bränslen är en förutsättning för att vi ska minska klimatförändringarna. Världen står inför flera utmaningar idag såsom fattigdom, livsmedelsförsörjning, klimatförändringar, rent vatten, hälsa och inkluderande ekonomisk tillväxt. Med det menas att inte bara några utan många ska få del av ökad rikedom. En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Efterfrågan på energi väntas enligt international Energy Agency att öka med 37 procent till år 2040. Samtidigt lever en stor del av jordens befolkning utan tillgång till el och än större del använder träkol till matlagning som kan ge olika virus till människor. I vår del av världen så slösar vi med energi så man kan förstå att även de som inte har bra tillgång till energi nu kommer att vilja använda mycket när de väl får tillgång till det. 

Källor: (1) Globala målen
Skribent
Research
Tags: 

Dela

Elevartikel

"Sport" by Francois Peeters is licensed under CC BY-ND 2.0
06 dec
Elevartikel
Therese Nystrand
06 dec
Elevartikel
"Relinquished | The execution room" by James Kerwin Photographic is licensed under CC BY 2.0
02 dec
Elevartikel
01 dec
Elevartikel
"0925Rockford 1211" by gmilldrum is licensed under CC BY 2.0
30 nov
Elevartikel
"View of the port side of Douglas SBD-2 Dauntless (BuNo 2106) showing battle damage inflicted during the Battle of Midway. This photograph was taken on the Midway Atoll." by aeroman3 is marked with CC0 1.0
30 nov
Elevartikel
29 nov
Elevartikel
29 nov
Elevartikel
29 nov
Elevartikel
25 nov
Elevartikel
25 nov
Elevartikel
25 nov
Elevartikel
25 nov
Elevartikel
25 nov
Elevartikel
25 nov
Elevartikel
25 nov
Elevartikel
15 nov
Elevartikel
12 nov
Elevartikel
Jenny Persson
02 nov
Elevartikel
11 okt
Elevartikel

Redaktionen

25 okt
Professional
13 okt
Professional
24 sep
Professional
05 jul
Professional
06 maj
Professional