Hållbar energi

Publicerad 2021-04-19 13:00

FN har satt upp flera mål. Bland annat att alla i hela världen ska ha el till hemmet och att alla ska kunna göra mat och att man ska få hjälp om man får något virus. Till år 2030 så är även målet att många i världen ska ha tillgång till förnybar energi. Senast 2030 ska alla ha tillgång till modern energi.

 

För att alla, globalt, ska ha tillgång till modern och förnybar energi och ha rena bränslen är en förutsättning för att vi ska minska klimatförändringarna. Världen står inför flera utmaningar idag såsom fattigdom, livsmedelsförsörjning, klimatförändringar, rent vatten, hälsa och inkluderande ekonomisk tillväxt. Med det menas att inte bara några utan många ska få del av ökad rikedom. En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Efterfrågan på energi väntas enligt international Energy Agency att öka med 37 procent till år 2040. Samtidigt lever en stor del av jordens befolkning utan tillgång till el och än större del använder träkol till matlagning som kan ge olika virus till människor. I vår del av världen så slösar vi med energi så man kan förstå att även de som inte har bra tillgång till energi nu kommer att vilja använda mycket när de väl får tillgång till det. 

Källor: (1) Globala målen
Skribent
Research
Tags: 

Dela

Elevartikel

8 sidor.se
12 maj
Elevartikel
OrnaW
12 maj
Elevartikel
Pexels.com
10 maj
Elevartikel
10 maj
Elevartikel
Nedzad Dzonlic
06 maj
Elevartikel
Anisa Farah
06 maj
Elevartikel
"CC-32" by Trausti Evans is licensed under CC BY 2.0
06 maj
Elevartikel
06 maj
Elevartikel
05 maj
Elevartikel
05 maj
Elevartikel
bild: sara fallenius
03 maj
Elevartikel
BILD: www.pexels.com
30 apr
Elevartikel
BILD: Joshua
29 apr
Elevartikel
29 apr
Elevartikel
29 apr
Elevartikel
23 apr
Elevartikel
23 apr
Elevartikel
23 apr
Elevartikel
23 apr
Elevartikel
23 apr
Elevartikel

Redaktionen

04 feb
Professional
17 okt
Professional
06 maj
Professional
02 feb
Professional
29 jan
Professional