GMO - Möjlighet eller hot?

Publicerad 2022-02-04 12:00

Det finns flera åsikter kring Genmodifierade organismer, allt från fördelar till nackdelar, både för en själv och för samhället generellt. GMO är alltså att man har ett mål att göra om egenskaperna hos organismer, att målmedvetet göra om organismer för att de ska få så bra egenskaper som möjligt. Men är det verkligen bra? Eller är det dåligt? 

 

Fördelar med GMO

En fördel med GMO för individen själv är att det förenklat framställningen av insulin, som då resulterar i att det är lättare för folk med diabetes att få tag på insulin, det resulterar ju då i att färre dör av diabetes, enligt Naturkunskapsboken.

BILD: Naturkunskapsboken 1a1

Medan vad som står på Livsmedelsverket så är det bra för samhället då den som odlar inte behöver använda olika former av bekämpningsmedel för att få bort insekter då man odlar vanliga växter. Dock finns det odlare som inte vill använda sig av GMO, utan ha en mer naturlig skörd, alltså som följder den biologiska mångfalden. Men åt andra sidan skriver de på Wikipedia förebygger även genteknik sjukdomen brunröta på potatis vilket då ger bättre skörd. Så genom att använda gener från en viss jordbakterie som då förs över till växterna resulterar i att det förebygger användandet av bekämpningsmedel, då får man friskare skörd, men detta sker inte inom EU enligt Wikipedia. Det finns många möjligheter inom genteknik, då man själv tar fram en växt eller ett djur som får egna och kanske bättre egenskaper än vad en vanlig växt eller ett vanligt djur skulle få, som i sin tur då kan ge bättre näringsämnen.  

Nackdelar med GMO

Wikipedia skriver även att det inte är 100% bra, så även GMO har nackdelar, i sig kan det inte vara farligt att äta mat som är genmodifierat då det inte är farligt att få i sig modifierade växter för man bara lagt till näringsämnen och gjort om växternas naturliga egenskaper, däremot kan dess sammansättning av näringsinnehållet vara så pass förändrat att det kan resultera i en hälsorisk på längre sikt.

Man är väldigt noga med GMO, det ska säkerställa att det är lika säkert som att tex äta en vanlig majskolv innan man kan börja sälja det ute på marknaden, man kollar flera faktorer innan det lanseras, tex ur miljöperspektiv, om det kan bli ett ogräs eller vara skadligt för miljön på andra sätt. Enligt kritiker från Wikipedia, finns det risker att GMO sprids till andra växter, vilket dom då anser kan vara ett hot mot den biologiska mångfalden, det normala växtlivet. Sen att om alla växter till slut blir resistenta mot skadeinsekter och bekämpningsmedel så försvinner den lönsamma odlingen. Det priset odlaren får för vanligt odlad frukt kan vara väldigt olika, en skörd varierar därför med priser, och om GMO då tar över så blir odlarens vanliga skörd mindre värd. · För samhället finns det moraliska problem vid genmanipulation och kloning av däggdjur och mer intelligenta djur. Djuren kan även lida av en förändrad konstruktion. Det skapar också moraliska problem då det teoretiskt skulle gå att genmanipulera och klona människor.

 

Vi har frågat Anette Ungfors, Naturkunskapslärare på Strömstad Gymnasium, om vad hon tycker om GMO, Anette säger då att om hon måste välja på bra eller dåligt så blir det bra. Men hon tycker egentligen att det är svårt att ge ett generellt svar på den frågan. Hennes åsikt är baserat på vad syftet är, vilken art/typ av organism och hur det hanteras. Hon tycker framställningen av insulin med GMO är strålande. 

- Fler och fler får diabetes idag och fungerande specifikt insulin behövs. I detta fall är det bakterier som producerar (som är genmodifierad) vilket är en lämplig organism, säger Anette. Anettes grunder till att hon tar en bra ställning kring GMO som också är viktigast, enligt henne är användningsområdet inom det medicinska, att låta bakterier framställa olika sorters mediciner för människan. Medicinen blir mer specifik och därmed funktionell mot sjukdomar. Även för forskning om olika sjukdomar är GMO befogat, för att få mer kunskap om olika gener som ger sjukdomar. I dessa två fall arbetar man på laboratorium under försiktighet. Andra områden kan vara för att stärka växter (som kan användas som livsmedel) mot olika växtätande små-organismer som insekter vilket minskar användandet och utsläpp av bekämpningsmedel som stör ekosystemet. Trots många positiva saker så har Anette tagit upp en del nackdelar som tex att om GMO blir ett ogräs i naturen och konkurrerar ut naturliga icke-GMO. Det vill säga sprider sig till andra ställen än där det ska växa. 

  En annan nackdel är om djur ska bli GMO då krävs det en del experiment före allt kan fungera. Då vi har brist på mat och inte minst protein för världens befolkning kan hon tänka sig viss användning av detta. Till exempel inom vattenbruk av fisk för att göra dessa mer snabbväxande eller tålig mot sjukdomar de kan drabbas av i fångenskap. Helst bör fisken då hållas i landbaserade bassänger så att inte de rymmer ut i naturen. Eventuellt lider då djur men detta sker under stor kontroll av kunniga forskare. Hon har själv tagit god ställning kring detta men vi frågade även vad hon tycker att vi ungdomar ska ta för ställning, och hennes svar på det är att hon inte tycker man ska avfärda det bara på ren känsla utan läsa på och förstå både fördelar och nackdelar som GMO ger, innan man tar ställning. GMO är ju en avancerad teknik och bara för att man inte riktigt förstår hur de gör det så ska man inte avfärda det. Det krävs att man fördjupar sig, kanske lyssnar på kunniga personer/forskare från vardera sidan (ja/nej) för att själv kunna ta ställning. 

 

 

page Slideshow: 
Källor: (1) blogg.se, (2) jordbruksverket, (3) Livsmedelsverket, (4) Wikipedia, (5) Naturkunskap 1a1
Skribent
Research

Dela

Elevartikel

Redaktionen
19 jun
Elevartikel
11 jun
Elevartikel
10 jun
Elevartikel
05 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
03 jun
Elevartikel
27 maj
Elevartikel
16 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
Amalia Xhabli
17 mar
Elevartikel
Stina Burman
14 mar
Elevartikel
Warner Bros
14 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
© 1994 Castle Rock Entertainment
01 mar
Elevartikel
Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel

 

Redaktionen

15 maj
Professional
23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional