Gör Sverige till ett tvåspråkigt land!

Publicerad 2021-06-10 10:37
Pixabay

Engelska är det språk som används mest då man behöver kommunicera med personer från andra länder. Sverige är ett av de bästa länderna i världen på att prata engelska. Det används till stor utsträckning av de flesta invånare och är ibland det föredragna sättet att tala på. Att införa engelskan som officiellt språk är nästa steg mot ett mer globaliserat Sverige.

Svenskar är väldigt stolta över sin kunskap i det engelska språket. Vi skryter gärna om att vi är bäst i världen på engelska som andraspråk. Enligt en undersökning av Education First (EF) English proficiency index (EF Education First - Sverige, 2020) har Sverige hamnat på första plats fyra av de senaste tio åren. I år blev det dock en fjärde plats. Detta har lett till att många svenskar överskattar sin förmåga att prata och förstå engelska, säger Christine Loob i ett blogginlägg på EF från 23 oktober 2017. Om Sveriges invånare hade antagit engelska som ett nationalspråk skulle språket hanteras mycket väl av folket. Att införa engelska som ett till officiellt språk hade hjälpt Sverige i stor omfattning.

Engelskan är ett språk med många synonymer vilket gör det lättare att uttrycka sig på ett mer korrekt och beskrivande sätt. Engelska kan på så sätt framstå som ett vackrare språk än svenskan. Svenskan kan då anses vara hård och fyrkantig i jämförelse. Engelskan innehåller över 1 miljon ord enligt The global language monitor (2020-02-01) medan svenskan endast innehåller nästan 130 000 ord inskrivna i den Svenska Akademiens ordlista (SAOL 14, 2015). Givetvis finns det betydligt fler ord i båda språken som inte har räknats med men det gör ingen märkvärdig skillnad då engelskan fortfarande är ett överlägset större språk. Engelskan är lättare att använda sig av då det finns fler vägar för att uttrycka någonting än vad svenskan erbjuder.

När engelska blir ett officiellt språk i Sverige kommer vi kunna skapa vår egen variant av engelskan likt andra områden i världen. Förmodligen kan det bli sin egen dialekt av engelska likt australiensk eller amerikansk engelska. Skandinavisk engelska skulle bli mer populärt och vi kan då undvika att finslipa på uttalet för att anpassa det till ett uttal som inte stämmer överens med det vi lärt oss från barnsben. Nationalitetskänslan som svenska språket ger oss idag kommer finnas kvar eftersom svenskan kommer leva vidare samt att vi kan få den känslan genom skandinavisk engelska. Vi hade även kunnat skapa nya engelska ord som översätter ”lagom”, ”orkar” eller ”fika”. Genom detta får Sverige större inflytande i världen och blir mer globaliserat. (Lennart Bengtsson, 2015, Anthropocene).

Om engelska blir ett nationellt språk menar Språkförsvaret att det svenska språket undermineras och riskerar att dö ut (2019). Detta för att engelska är ett mer populärt språk än vad svenska är i världen. I Sverige är det tvärtom idag. Svenska hade fortfarande varit ett officiellt språk som lärs ut i skolan så att det inte utrotas. Sverige är bra på att bevara minoritetsspråk och att då bevara ett nationalspråk är definitivt möjligt, men det är inte en möjlighet att ersätta svenskan med engelskan anser Fredrik Wass i en artikel på Internetworld från 2013. Svenska hade fortfarande varit det språk som talas mest i hemmet. Individer som besöker Sverige både permanent och tillfälligt behöver bara lära sig ett språk för att kunna leva ett normalt liv. Förmodligen väljer de flesta engelska eftersom det går att använda i fler länder. En insändare till Dagens Nyheter från 2018 menar att införskaffandet av engelska som ett till nationellt språk hade gjort det enklare för immigranter att leva i Sverige.

När svenska befolkningen blir duktigare på engelska, blir de mer attraktiva för jobbmarknader utomlands, vilket gör att chansen att få välbetalda jobb stiger. Samtidigt blir det lättare att få in bra arbetskraft i Sverige, något som kan göra att Sveriges ekonomi stiger. Engelskan är det språk som dominerar i affärslivet, i forskningsvärlden och på turistorter runt om i världen, framför allt i Europa, även om ”endast” 360 miljoner människor talar det bekräftar Isabelle Mitchell. (EF blogg, 2020). Att resa i världen och göra samarbeten med andra länder gör att Sveriges popularitet ökar vilket är bra för både svenskar och utlänningar. Eventuellt är det även lättare att lära sig ett tredje språk på en högre nivå då engelskan liknar många andra europeiska språk?

Avslutningsvis är det inte troligt att engelskan blir invald som ett officiellt språk de kommande åren eftersom många motsätter sig det. Mina förhoppningar är att engelska blir ett officiellt språk i framtiden så att Sverige kan bli ett mer globalt land. Många svenskfödda ungdomar använder engelska mer än svenska för att de känner att det kan vara enklare att kommunicera. (Fouad Youcefi, 2012, https://www.svt.se/ ). De vet att engelskan kommer hjälpa dem i arbetslivet senare och se till att Sverige sätts på kartan. Hjälp världen förstå oss genom att införa engelskan som ett till officiellt nationellt språk i Sverige!

Källor: (1) Engelska som officiellt språk i Sverige, (2) Gör engelska till officiellt andraspråk i Sverige, (3) EF English Proficiency Index, (4) Engelska i Sverige, (5) Världens mest talade språk är..., (6) Number of Words in English, (7) Engelska är inget officiellt språk i Sverige, (8) Svenska Akademiens ordlista (SAOL), (9) Tänk om engelska var Sveriges nästa språk?, (10) Svenska elever talar utmärkt engelska
Skribent
Research

Dela

Elevartikel

Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
https://www.mediaplaynews.com/netflix-295-million-people-streamed-four-original-movies-in-first-28-days-of-release-in-q3-led-by-the-old-guard/
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
IMAGO / Cinema
23 feb
Elevartikel
BILD: Paulo
13 feb
Elevartikel
30 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
22 jan
Elevartikel
Alla, gratis bild från pixabay
11 jan
Elevartikel
11 jan
Elevartikel
25 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
Diabetes Wellness Sverige
19 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
12 dec
Elevartikel
Simon Araya
12 dec
Elevartikel

 

Redaktionen

23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional