Gör en väg för fisken

Publicerad 2021-12-08 09:54
Valdemar Kanon

Vi har ett problem med många kraftverksdammar i Sverige de stoppar fisken från att reproducera. Fisken från havet vill ta sig upp i strömmade vatten för att för öka sig och då stoppar vi dom med flera meter höga vägar av betong. Men dom få som tar sig upp gräver en grop i lek gruset och läger där sin rom som sedan får syre rikt strömmade vatten på sig hela tiden. På grund ut av att vi stoppar fisken från att reproducera sig så kommer vi inte kunna fiska lika mycket lax och då blir det minder mat. Vi förstör våra ekosystem för vi behöver vattnet för att ekosystemet ska funka och stoppar man upp älvar och floder så rubbar man ekosystemet. Jag anser att vi behöver satsa på mer vägar förbi kraftverken så fiskarna inte går in i turbinerna.

För det första om vi inte gör ett sätt för fisken att ta sig upp så kommer vi inte kunna äta laxen längre och den kommer nog dö ut här i Sverige. Laxen måste ta sig förbi och upp för att kunna reproducera sig så det blir mer fisk. Om laxen inte får detta så kommer den att dö ut.

För det andra, vi kommer inte kunna använda den som matfisk. Matfisket för lax omsätter 1 miljon men sportfisket omsätter 10 gånger så mycket. Det gör att det är mer värt att behålla sportfisket och inte fiska för att få mat.

De som äger kraftverks dammarna tycker nog att det blir dyrt att göra en lax trappa.

Och dom som håller på med yrkesfiske kanske säger att ja men vad ska vi jobba med om vi inte får fiske det är ju vårt jobb. Ja ni kan jobba med sport fiske prylar att sälja eller jobba med nått som har med sportfiske att göra.

Ekosystemet förändras, det blir ingen näring i vattnet om det inte finns någon stor fisk. Laxen tillför mycket näring, laxen försöker vandra upp och dör sen där vilket då gör vattnet näringsfullt.

Sammanfattningsvis vill jag upprepa att vi bör satsa mer på vägar för fisken att vandra så att vi kan fortsätta och ha den som sportfiske fisk.

Källor: (1) Fiskarnas rike
Skribent
Fotograf
Research

Dela

Elevartikel

31 jan
Elevartikel
31 jan
Elevartikel
20 jan
Elevartikel
Delia Anderle
20 jan
Elevartikel
Felix Wallin
20 jan
Elevartikel
Isak Andersson Sundblom
20 jan
Elevartikel
Jonas Lindén
20 jan
Elevartikel
ARNE
19 jan
Elevartikel
18 jan
Elevartikel
Alla som vill
18 jan
Elevartikel
Jag
18 jan
Elevartikel
18 jan
Elevartikel
Charlie S. Ormsmarck
16 jan
Elevartikel
Foto: Sara Eklind
20 dec
Elevartikel
20 dec
Elevartikel
Cenita Welander
15 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
Marie wingh
12 dec
Elevartikel
Marie Franzén
12 dec
Elevartikel
Allan Sterner
12 dec
Elevartikel

 

Redaktionen

12 sep
Professional
13 aug
Professional
04 apr
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional
04 apr
Professional
04 dec
Professional