Från Kenya till Upplands-Brogymnasiet: intervju om skolsystemet i Kenya

Publicerad 2023-11-28 13:03
Anfa Kabrale Afgub

9 oktober 2023 Eleverna på Upplands-Brogymnasiet i norra Stockholm har under veckan fått uppleva något alldeles unikt som inte händer varje dag. Några besökare direkt från Kenya har anlänt till Gymnasiet för att dela med sig av all fakta de har om Kenya, men även för att lära sig om den svenska kulturen och svenska systemet. Vi har fått möjligheten att intervjua dessa besökare angående skolsystemet i Kenya, och deras svar om det kenyanska skolsystemet kommer att öppna dina ögon för en annan värld av utbildning.

Kenya är beläget i Östafrika på Afrikas östra kust. Landet delar gränser med Somalia, Etiopien, Sydsudan, Uganda och Tanzania. Med Nairobi som sin huvudstad och största stad, har Kenya en rik historia och en stark närvaro i det moderna Afrika. Kenya har en mångfaldig befolkning som uppskattas vara över 50 miljoner människor. De officiella språken i landet är swahili och engelska, och det talas över 60 olika etniska språk och dialekter.

Vi fick möjligheten att intervjua en av Kenyabesökarna, Judith. En kvinna som verkligen var påläst och kunnig kring ämnet, utbildning. Judith var mycket självsäker och tvekade inte en enda gång på sina svar under intervjun.

I en fråga angående hur systemet är på gymnasiet i Kenya, vilka ämnen man har och hur man förbereder sig inför universitetet och framtiden svarar Judith följande:

-Efter mellanstadiet börjar gymnasiet, och det pågår i fyra år. Ämnena varierar, men det är grundläggande och ett måste att läsa engelska, swahili och matematik. Resten av ämnena inkluderar kemi, fysik, biologi, historia, geografi, samhällskunskap och businesslektioner under de två första åren på gymnasiet.

På det tredje året får eleverna möjlighet att själva välja om de vill läsa naturbaserade ämnen plus ett samhällsämne eller tvärtom. Sista året på gymnasiet måste alla elever genomföra ett prov, och beroende på resultatet kan de ansöka till olika universitetsutbildningar. De som har studerat naturvetenskapliga ämnen kan ansöka till program som medicin, ingenjörsvetenskap och läkarutbildning, medan de som har studerat samhällsvetenskapliga ämnen kan ansöka till program som lärarutbildning, ekonomi och politik.

-För de som inte presterar så bra på provet finns det universitet som riktar sig mot elever som är lite mer lågpresterande. Utbildningar inom dessa universitet är oftast inriktade på områden som skönhet och hälsa.

I en fråga om hur årskurserna ser ut i de kenyanska skolorna talar Judith om hur skolsystemet har utvecklats och förändrats på senare tid. Hon talade om hur man förr började årskurs 1 fram till årskurs 8 och sedan direkt till gymnasiet. Nu har de ändrat skolsystemet så att man börjar grundskolan årskurs 1–5, sedan mellanstadiet 6–8 och sedan resterande fyra år på gymnasiet. Judith noterade även att detta system fick sin inspiration från USA:s skolsystem. Efter ändringen av årskurssystemet passade landet även på att använda sig av laptops under undervisningen i skolan. Detta var dock inte en höjdare enligt Judith och istället valde man att gå tillbaka till det traditionella undervisningssättet, böcker.

-I Kenya måste eleverna även bära skoluniform varje dag, om man inte har på sig den blir man hemskickad från skolan. På fredagar dock finns det ett undantag då man brukar ha sportaktiviteter. I Kenya tar eleverna dessutom med sig lunch hemifrån, men på gymnasiet kan föräldrarna betala pengar till skolan så att maten förbereds på plats. Jag blev väldigt chockad över att se hur alla elever får gratis lunch här i Sverige.

I Kenya varierar längden på ett typiskt skolår beroende på skolnivå. Grundskolorna i Kenya har tre terminer per skolår. Den första terminen börjar vanligtvis i januari och slutar i april, den andra terminen löper från maj till augusti, och den tredje terminen sträcker sig från september till november. Totalt varar ett skolår alltså i cirka 9 månader. När det gäller lov har eleverna i Kenyas skolor kortare sommarlov jämfört med de svenska skolorna. Sommarlovet i Kenya brukar vara cirka 6 veckor långt, från början av november till början av januari. Däremot har de kortare avbrott mellan de olika terminerna, vanligtvis cirka 1 till 2 veckor långa. När Judith fick höra om det svenska skolåret och loven kollade hon på oss med upphöjda bryn och såg ut att vara mycket förvånad.

I mötet med Judith om det kenyanska skolsystemet blir det tydligt hur olika våra utbildningssystem kan vara. Judiths svar ger oss en ny förståelse för variation inom utbildning och påminner oss om att lärande kan se olika ut runt om i världen. Det är en påminnelse om att vi har mycket att lära av varandra när det gäller utbildning. Vi alla har unika vägar till kunskap och varje kultur och samhälle bidrar till utbildning för unga på olika sätt.

Roza Karadaghi

Källor: (1) Judith
Skribent
Ljud
Fotograf
Research

Dela

Elevartikel

Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
https://www.mediaplaynews.com/netflix-295-million-people-streamed-four-original-movies-in-first-28-days-of-release-in-q3-led-by-the-old-guard/
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
IMAGO / Cinema
23 feb
Elevartikel
BILD: Paulo
13 feb
Elevartikel
30 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
22 jan
Elevartikel
Alla, gratis bild från pixabay
11 jan
Elevartikel
11 jan
Elevartikel
25 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
Diabetes Wellness Sverige
19 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
12 dec
Elevartikel
Simon Araya
12 dec
Elevartikel

 

Redaktionen

23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional